DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Teknik Resim MK   101 1 3 3.5 5

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Arda YENİÇUN
Dersi Verenler
Öğr. Gör.ARDA YENİÇUN1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Öğrencilere teknik resim çizebilme ve verilen teknik resmi okuyabilme becerisi kazandırmak
Dersin İçeriği
Bu derste teknik resmin kağıda uygulanması ve teknik resim çizmenin incelikleri anlatılmaktadır.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Çizim araç gereçlerini tanır ve kullanır
2) Yazı standartları, çizim kuralları, çizgi ve çizgi standartlarını inceler
3) Açılar, doğrular, yaylar ve çokgenlerle ilgili geometrik çizimleri çizebilir
4) Makine parçalarının yeterli görünüşlerini ve gerektiğinde yardımcı ve özel görünüşleri çıkartır
5) Ölçülendirme kuralları, standart ölçekler ve ölçülendirme uygulamalarını kavrar
6) Makine parçalarında kesit almanın gereğini incelemek
7) Uygun kesit düzlem ve görünüşünü tayin eder
8) Makine parçalarının boyut toleranslarını teknik resim üzerinden bulur
9) Yüzey pürüzlülüğü sembollerinin anlamını inceler
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Alanı ile ilgili matematik ve fen bilimleri temel bilgilerine sahip olma.
2
Üretimde kullanılacak temel malzeme özelliklerini bilme.
3
Alanı ile ilgili makine elemanlarının, makinenin ve teçhizatın teknik özellikleri bilgisine sahip olma.
4
Talaşlı-talaşsız üretim yöntemlerini bilir, en uygun üretim yöntemini seçer.
5
Malzemeyi tanır, gerekli ısıl işlem yöntemlerine karar verir ve imalat için uygun malzemeyi seçer ve bu malzemenin statik ve dinamik değişkenlerine göre dayanımlarını hesaplar.
6
Makine resmi çizim ve tasarım kurallarını bilir, istenilen özelliklere uygun şekilde makine parçalarını ve bir sistemi tasarlar ve analiz edebilir.
7
Üretimin her aşamasındaki ölçme ve kalite kontrol işlemlerini bilir ve standartlar doğrultusunda uygular.
8
Bilgisayar denetimli takım tezgahlarının ve üniversal takım tezgahlarının çalışma sistemlerini bilir.
9
İşletmelerdeki alanı ile ilgili iş güvenliği kurallarını mevzuat ışığında bilir ve uygular.
10
Bilgisayarla yazı yazar, sunum hazırlar, veri tabanı dosyaları oluşturur.
11
Bilgisayar denetimli tezgahlarda üretim programını hazırlar.
12
Bilgisayarda tasarımı yapılan iş parçasını, üniversal takım tezgahlarında veya bilgisayar denetimli tezgaha aktararak işler.
13
Bilgisayar destekli çizim yazılımı kullanarak teknik resim kurallarına ve standartlara uygun, üç boyutlu çizim komutları ile modeller çizebilir ve animasyonlar hazırlayabilir.
14
Kesici takım ve kesme değişkenlerine göre en uygun şartlarda malzemeyi işler, üretilen parçalar için uygun kalite sistemine karar verir.
15
Hidrolik-pnömatik sistemlerde kullanılan malzemeleri ve sembolleri bilir ve hidrolik-pnömatik devre tasarımı yapar.
16
Üretim aşamasında karşılaştığı problemlerin çözümünde bireysel ve grup olarak sorumluluk alma
17
Bilgisayarlı tasarım ve üretim konusundaki gelişmeleri takip eder.
18
Temel seviyede bir yabancı dil bilir. Atatürk İlkeleri konusunda bilinçli ve İnkılâp Tarihi konusunda bilgi sahibi olur. Düzgün ve etkili konuşmanın temel ilkelerini bilir ve uygular.
19
Yönetimin temel ilkelerini, iletişim tekniklerini ve iş kanunlarını bilir.
20
Üretimi planlar, işlem kartlarını hazırlar, görev dağılımını yapar ve denetler.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Teknik resme giriş Verilen uygulama ödevlerini yapmak Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
2 Yazı standartları, çizim kuralları, çizgi ve çizgi standartları Verilen uygulama ödevlerini yapmak Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
3 Geometrik çizimler Verilen uygulama ödevlerini yapmak Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
4 Geometrik çizimler, çokgen çizimleri Verilen uygulama ödevlerini yapmak Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Gösterip Yaptırma
5 İzdüşüm, İzdüşüm, çeşitleri, temel İzdüşüm kuralları Verilen uygulama ödevlerini yapmak Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Gösterip Yaptırma
6 Görünüşlerin tanıtılması, temel ve yardımcı görünüşlerin çıkarılması Verilen uygulama ödevlerini yapmak Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Gösterip Yaptırma
7 Görünüş çıkarma uygulamaları-1 Verilen uygulama ödevlerini yapmak Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Gösterip Yaptırma
8 Ara Sınav Yazılı Sınav
Performans Değerlendirmesi
9 Görünüş çıkarma uygulamaları-2 Verilen uygulama ödevlerini yapmak Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Gösterip Yaptırma
10 Ölçülendirme kuralları, standart ölçekler ve ölçeklendirme Verilen uygulama ödevlerini yapmak Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Gösterip Yaptırma
11 Kesit görünüşler ve kesit düzlemleri, kesit alma yöntemleri ve kuralları Verilen uygulama ödevlerini yapmak Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Gösterip Yaptırma
12 Kesit alma uygulamaları Verilen uygulama ödevlerini yapmak Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Gösterip Yaptırma
13 Perspektifler perspektif tanımı ve çeşitleri, perspektif çizim uygulamaları Verilen uygulama ödevlerini yapmak
14 Perspektifler çıkarma uygulamaları Verilen uygulama ödevlerini yapmak Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Gösterip Yaptırma
15 Toleranslar ve Yüzey Kalitesi Yüzey pürüzlülüğü ve standartları, yüzey pürüzlülük kalitelerinin tayin ve tespiti . Yüzey pürüzlülüğü sembollerini, standartlara uygun olarak makine resimleri üzerinde gösterme. Verilen uygulama ödevlerini yapmak Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Gösterip Yaptırma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Yazılı Sınav
Performans Değerlendirmesi

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar