DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Mesleki Matematik MK   102 2 2 2 2

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. İnan ÜNLÜ
Dersi Verenler
Öğr. Gör.AYTEN ESER1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Öğrenciye matematiksel becerileri mesleklerinde uygulayabilme bilgi ve becerisi kazandırmak.
Dersin İçeriği
Üstel Fonksiyonlar Logaritma , Limit, Süreklilik, Türev, İntegral konularının anlatılması.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Genel matematik konularının tekrar eder.
2) Matematiğin mesleki alandaki önemini kavrar.
3) Mesleki alanda kullanılan konularda detaylı çalışma yürütür.
4) Matematik bilgisinin mesleki alanda etkin kullanır.
5) Mesleki alanda karşılaşacağı problemleri çözme becerisi kazanır.
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)