DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Matematik MAT   101 1 4 4 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. İnan ÜNLÜ
Dersi Verenler
Öğr. Gör.AYTEN ESER1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu ders ile öğrenci; mesleği için gerekli olan matematik bilgi ve becerilerini işine uygulayabilme yeterliği kazandırılır.
Dersin İçeriği
Cebir kavramı, Polinom kavramı ve polinomlarla işlemler,Oran ve orantı kavramları ve uygulamaları, Denklem kavramı, Eşitsizlik kavramı,Toplam sembolü, çarpım sembolü, Dizi, sonlu dizi ve sabit dizi, dizilerin eşitliği, Sayı dizilerinde dört işlemler ,Aritmetik dizi, geometrik dizi, sonsuz geometrik dizi,Geometrik cisimler, Koordinat sistemleri, Konikler ,Temel trigonometri,Trigonometrik fonksiyonlar,Fonksiyonlarda temel işlemler, Fonksiyon çeşitleri ,Parabol ve grafiği.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Cebir kavramı
2) Polinom kavramı ve polinomlarla işlemler
3) Oran ve orantı kavramları ve uygulamaları
4) Denklem kavramı
5) Eşitsizlik kavramı
6) Toplam sembolü, çarpım sembolü
7) Dizi, sonlu dizi ve sabit dizi, dizilerin eşitliği, sayı dizilerinde dört işlem
8) Ara Sınav
9) Aritmetik dizi, geometrik dizi, sonsuz geometrik toplam
10) Temel geometri, çokgenler, çember ve daire
11) Geometrik cisimler, koordinat sistemleri, konikler
12) Temel trigonometri
13) Trigonometrik fonksiyonlar
14) Fonksiyonlarda temel işlemler, fonksiyon çeşitleri
15) Parabol ve grafiği


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Alanı ile ilgili matematik ve fen bilimleri temel bilgilerine sahip olma.
2
Üretimde kullanılacak temel malzeme özelliklerini bilme.
3
Alanı ile ilgili makine elemanlarının, makinenin ve teçhizatın teknik özellikleri bilgisine sahip olma.
4
Talaşlı-talaşsız üretim yöntemlerini bilir, en uygun üretim yöntemini seçer.
5
Malzemeyi tanır, gerekli ısıl işlem yöntemlerine karar verir ve imalat için uygun malzemeyi seçer ve bu malzemenin statik ve dinamik değişkenlerine göre dayanımlarını hesaplar.
6
Makine resmi çizim ve tasarım kurallarını bilir, istenilen özelliklere uygun şekilde makine parçalarını ve bir sistemi tasarlar ve analiz edebilir.
7
Üretimin her aşamasındaki ölçme ve kalite kontrol işlemlerini bilir ve standartlar doğrultusunda uygular.
8
Bilgisayar denetimli takım tezgahlarının ve üniversal takım tezgahlarının çalışma sistemlerini bilir.
9
İşletmelerdeki alanı ile ilgili iş güvenliği kurallarını mevzuat ışığında bilir ve uygular.
10
Bilgisayarla yazı yazar, sunum hazırlar, veri tabanı dosyaları oluşturur.
11
Bilgisayar denetimli tezgahlarda üretim programını hazırlar.
12
Bilgisayarda tasarımı yapılan iş parçasını, üniversal takım tezgahlarında veya bilgisayar denetimli tezgaha aktararak işler.
13
Bilgisayar destekli çizim yazılımı kullanarak teknik resim kurallarına ve standartlara uygun, üç boyutlu çizim komutları ile modeller çizebilir ve animasyonlar hazırlayabilir.
14
Kesici takım ve kesme değişkenlerine göre en uygun şartlarda malzemeyi işler, üretilen parçalar için uygun kalite sistemine karar verir.
15
Hidrolik-pnömatik sistemlerde kullanılan malzemeleri ve sembolleri bilir ve hidrolik-pnömatik devre tasarımı yapar.
16
Üretim aşamasında karşılaştığı problemlerin çözümünde bireysel ve grup olarak sorumluluk alma
17
Bilgisayarlı tasarım ve üretim konusundaki gelişmeleri takip eder.
18
Temel seviyede bir yabancı dil bilir. Atatürk İlkeleri konusunda bilinçli ve İnkılâp Tarihi konusunda bilgi sahibi olur. Düzgün ve etkili konuşmanın temel ilkelerini bilir ve uygular.
19
Yönetimin temel ilkelerini, iletişim tekniklerini ve iş kanunlarını bilir.
20
Üretimi planlar, işlem kartlarını hazırlar, görev dağılımını yapar ve denetler.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Cebir kavramı Herhangi bir ön çalışmaya gerek yoktur
2 Polinom kavramı ve polinomlarla işlemler Herhangi bir ön çalışmaya gerek yoktur
3 Oran ve orantı kavramları ve uygulamaları Herhangi bir ön çalışmaya gerek yoktur
4 Denklem kavramı Herhangi bir ön çalışmaya gerek yoktur
5 Eşitsizlik kavramı Herhangi bir ön çalışmaya gerek yoktur
6 Toplam sembolü, çarpım sembolü Herhangi bir ön çalışmaya gerek yoktur
7 Dizi, sonlu dizi ve sabit dizi, dizilerin eşitliği, sayı dizilerinde dört işlem Herhangi bir ön çalışmaya gerek yoktur
8 Ara Sınav Ara Sınav
9 Aritmetik dizi, geometrik dizi, sonsuz geometrik toplam Herhangi bir ön çalışmaya gerek yoktur
10 Temel geometri, çokgenler, çember ve daire Herhangi bir ön çalışmaya gerek yoktur
11 Geometrik cisimler, koordinat sistemleri, konikler Herhangi bir ön çalışmaya gerek yoktur
12 Temel trigonometri Herhangi bir ön çalışmaya gerek yoktur
13 Trigonometrik fonksiyonlar Herhangi bir ön çalışmaya gerek yoktur
14 Fonksiyonlarda temel işlemler, fonksiyon çeşitleri Herhangi bir ön çalışmaya gerek yoktur
15 Parabol ve grafiği Herhangi bir ön çalışmaya gerek yoktur
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Final Sınavı

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar