DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Mukavemet MK   104 2 2 2 2

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Arda YENİÇUN
Dersi Verenler
Öğr. Gör.ARDA YENİÇUN1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Mukavemetin temel kavram ve prensiplerinin hesaplarını yaparak, bu hesapları gerçek mühendislik uygulama ve tasarımlarında kullanabilme becerisini kazandırmak
Dersin İçeriği
Bu derste cisimlere uygulanan yükler ve bunların yarattığı gerilmelerin hesaplama prensipleri anlatılmaktadır

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Temel malzemelerin mukavemet değerlerini tanımlayabilir
2) Çekme, basma, kesme, burulma, burkulma ve eğilme gibi statik yüklere maruz basit elemanlarda meydana gelen gerilme ve birim şekil değiştirmeleri hesaplayabilir
3) Bir malzemenin mukavemetini ve şekil değiştirmesini değerlendirmesi için malzemenin gerilme-birim sekil değiştirme diyagramını kullanabilir
4) Hooke kanunu bölgesinde malzeme davranışını yorumlayabilir
5) Eğilme ve burulmaya zorlanan elemanlarda atalet momentini hesaplayabilir
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Alanı ile ilgili matematik ve fen bilimleri temel bilgilerine sahip olma.
2
Üretimde kullanılacak temel malzeme özelliklerini bilme.
3
Alanı ile ilgili makine elemanlarının, makinenin ve teçhizatın teknik özellikleri bilgisine sahip olma.
4
Talaşlı-talaşsız üretim yöntemlerini bilir, en uygun üretim yöntemini seçer.
5
Malzemeyi tanır, gerekli ısıl işlem yöntemlerine karar verir ve imalat için uygun malzemeyi seçer ve bu malzemenin statik ve dinamik değişkenlerine göre dayanımlarını hesaplar.
6
Makine resmi çizim ve tasarım kurallarını bilir, istenilen özelliklere uygun şekilde makine parçalarını ve bir sistemi tasarlar ve analiz edebilir.
7
Üretimin her aşamasındaki ölçme ve kalite kontrol işlemlerini bilir ve standartlar doğrultusunda uygular.
8
Bilgisayar denetimli takım tezgahlarının ve üniversal takım tezgahlarının çalışma sistemlerini bilir.
9
İşletmelerdeki alanı ile ilgili iş güvenliği kurallarını mevzuat ışığında bilir ve uygular.
10
Bilgisayarla yazı yazar, sunum hazırlar, veri tabanı dosyaları oluşturur.
11
Bilgisayar denetimli tezgahlarda üretim programını hazırlar.
12
Bilgisayarda tasarımı yapılan iş parçasını, üniversal takım tezgahlarında veya bilgisayar denetimli tezgaha aktararak işler.
13
Bilgisayar destekli çizim yazılımı kullanarak teknik resim kurallarına ve standartlara uygun, üç boyutlu çizim komutları ile modeller çizebilir ve animasyonlar hazırlayabilir.
14
Kesici takım ve kesme değişkenlerine göre en uygun şartlarda malzemeyi işler, üretilen parçalar için uygun kalite sistemine karar verir.
15
Hidrolik-pnömatik sistemlerde kullanılan malzemeleri ve sembolleri bilir ve hidrolik-pnömatik devre tasarımı yapar.
16
Üretim aşamasında karşılaştığı problemlerin çözümünde bireysel ve grup olarak sorumluluk alma
17
Bilgisayarlı tasarım ve üretim konusundaki gelişmeleri takip eder.
18
Temel seviyede bir yabancı dil bilir. Atatürk İlkeleri konusunda bilinçli ve İnkılâp Tarihi konusunda bilgi sahibi olur. Düzgün ve etkili konuşmanın temel ilkelerini bilir ve uygular.
19
Yönetimin temel ilkelerini, iletişim tekniklerini ve iş kanunlarını bilir.
20
Üretimi planlar, işlem kartlarını hazırlar, görev dağılımını yapar ve denetler.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Mukavemet genel kavramlar Ders notlarının tekrarını yapmak Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
2 Dış ve iç kuvvetler, mesnet çeşitleri ve reaksiyon kuvvetleri Ders notlarının tekrarını yapmak Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
3 Gerilme türleri ve emniyet katsayısı Ders notlarının tekrarını yapmak Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
4 Normal gerilme ve şekil değiştirme Ders notlarının tekrarını yapmak Anlatım
Problem Çözme
5 Çekme gerilmesi ve hesaplanması-1 Ders notlarının tekrarını yapmak Anlatım
Soru-Cevap
Problem Çözme
6 Çekme gerilmesi ve hesaplanması-2 Ders notlarının tekrarını yapmak Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Problem Çözme
7 Basma gerilmesi ve hesaplanması Ders notlarının tekrarını yapmak Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
8 Ara Sınav Ders notlarının tekrarını yapmak Yazılı Sınav
9 Gerilme-Şekil değiştirme eğrisi Ders notlarının tekrarını yapmak Anlatım
Soru-Cevap
Problem Çözme
10 Hooke Kanunu Ders notlarının tekrarını yapmak Anlatım
Soru-Cevap
Problem Çözme
11 Basit kesme ve şekil değiştirme Ders notlarının tekrarını yapmak Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Problem Çözme
12 Basit Eğilme, gerilme ve şekil değiştirme Ders notlarının tekrarını yapmak Anlatım
Soru-Cevap
Problem Çözme
13 Burulma gerilmesi ve şekil değiştirme Ders notlarının tekrarını yapmak Anlatım
Soru-Cevap
Problem Çözme
14 Kesitlerin atalet momenti Ders notlarının tekrarını yapmak Anlatım
Problem Çözme
15 Burkulma gerilemsi Ders notlarının tekrarını yapmak Anlatım
Problem Çözme
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Ders notlarının tekrarını yapmak Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar