DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Malzeme Teknolojisi-I MK   112 2 3 3.5 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Arda YENİÇUN
Dersi Verenler
Öğr. Gör.ARDA YENİÇUN1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Endüstriyel alanda kullanılan malzemelerin çeşitlerini kavrayabilme, temel özelliklerini açıklayabilme ve tasarım için en uygun malzemeleri seçebilme kabiliyetlerini kazandırmak
Dersin İçeriği
Bu derste endüstriyel alanda kullanılan malzemelerim ataom yapıları, mekanik,fiziksel ve kimyasal özellikleri anlatılmaktadır.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Malzemelerin mekanik fiziksel kimyasal ve ısıl özelliklerini açıklar
2) Malzemeleri metaller, polimerler,kompozitler,seramaikler olarak sınıflandırır
3) Mesleğinde kullanacağı malzeme grubunu bilir, kullanım yerlerine örnek verir
4) Malzemelerin atom yapılarını ve bağlarını açıklar
5) Endüstriye yönelik demir ve demir dışı metallerin katılaşma-ergime davranışlarını yorumlayabilir
6) Denge diyagramlarını yorumlar
7) Demir ile karbonun yapmış olduğu alaşımları tanıyarak yorumlar
8) Endüstriyel alanada yaygın olrak kullanılan demir dışı metal ve alaşımlarını tanır
9) Çelik standartlarını tanıyabilir
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Alanı ile ilgili matematik ve fen bilimleri temel bilgilerine sahip olma.
2
Üretimde kullanılacak temel malzeme özelliklerini bilme.
3
Alanı ile ilgili makine elemanlarının, makinenin ve teçhizatın teknik özellikleri bilgisine sahip olma.
4
Talaşlı-talaşsız üretim yöntemlerini bilir, en uygun üretim yöntemini seçer.
5
Malzemeyi tanır, gerekli ısıl işlem yöntemlerine karar verir ve imalat için uygun malzemeyi seçer ve bu malzemenin statik ve dinamik değişkenlerine göre dayanımlarını hesaplar.
6
Makine resmi çizim ve tasarım kurallarını bilir, istenilen özelliklere uygun şekilde makine parçalarını ve bir sistemi tasarlar ve analiz edebilir.
7
Üretimin her aşamasındaki ölçme ve kalite kontrol işlemlerini bilir ve standartlar doğrultusunda uygular.
8
Bilgisayar denetimli takım tezgahlarının ve üniversal takım tezgahlarının çalışma sistemlerini bilir.
9
İşletmelerdeki alanı ile ilgili iş güvenliği kurallarını mevzuat ışığında bilir ve uygular.
10
Bilgisayarla yazı yazar, sunum hazırlar, veri tabanı dosyaları oluşturur.
11
Bilgisayar denetimli tezgahlarda üretim programını hazırlar.
12
Bilgisayarda tasarımı yapılan iş parçasını, üniversal takım tezgahlarında veya bilgisayar denetimli tezgaha aktararak işler.
13
Bilgisayar destekli çizim yazılımı kullanarak teknik resim kurallarına ve standartlara uygun, üç boyutlu çizim komutları ile modeller çizebilir ve animasyonlar hazırlayabilir.
14
Kesici takım ve kesme değişkenlerine göre en uygun şartlarda malzemeyi işler, üretilen parçalar için uygun kalite sistemine karar verir.
15
Hidrolik-pnömatik sistemlerde kullanılan malzemeleri ve sembolleri bilir ve hidrolik-pnömatik devre tasarımı yapar.
16
Üretim aşamasında karşılaştığı problemlerin çözümünde bireysel ve grup olarak sorumluluk alma
17
Bilgisayarlı tasarım ve üretim konusundaki gelişmeleri takip eder.
18
Temel seviyede bir yabancı dil bilir. Atatürk İlkeleri konusunda bilinçli ve İnkılâp Tarihi konusunda bilgi sahibi olur. Düzgün ve etkili konuşmanın temel ilkelerini bilir ve uygular.
19
Yönetimin temel ilkelerini, iletişim tekniklerini ve iş kanunlarını bilir.
20
Üretimi planlar, işlem kartlarını hazırlar, görev dağılımını yapar ve denetler.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Malzeme tanımı ve sınıflandırılması (Metaller ve Polimerler) Ders notlarının tekrarını yapmak Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
2 Malzeme tanımı ve sınıflandırılması (Seramik ve Kompozitler) Ders notlarının tekrarını yapmak Anlatım
Soru-Cevap
3 Atomik yapı ve bağ kuvvetleri Ders notlarının tekrarını yapmak Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
4 Atomik yapı ve bağ kuvvetleri (Birim kafes çeşitleri) Ders notlarının tekrarını yapmak Anlatım
Soru-Cevap
5 Atomik yapı ve bağ kuvvetleri (Noktasal ve düzlemsel yapı kusurları) Ders notlarının tekrarını yapmak Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
6 Katılaşma ve ergime davranışları (Denge diyagramları, Saf ve alaşım halindeki metaller) Ders notlarının tekrarını yapmak Anlatım
Gösteri
7 Demir-karbon (Fe-C) denge diyagramı Ders notlarının tekrarını yapmak Anlatım
Soru-Cevap
Gösteri
8 Ara Sınav Ders notlarının tekrarını yapmak Yazılı Sınav
9 Demir-karbon (Fe-C) denge diyagramı (östenit, ferrit, perlit, sementit) Ders notlarının tekrarını yapmak Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Gösteri
10 Demir-karbon (Fe-C) denge diyagramı (yavaş soğutulmuş sade karbonlu çeliğin mekanik özellikleri) Ders notlarının tekrarını yapmak Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
Gösteri
11 Demir-karbon (Fe-C) denge diyagramı (dökme demir) Ders notlarının tekrarını yapmak Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Gösteri
12 Çeliklere uygulanan ısıl işlemler Ders notlarının tekrarını yapmak Anlatım
Gösteri
13 Demir dışı metaller Ders notlarının tekrarını yapmak Anlatım
Soru-Cevap
Gösteri
14 Demir dışı metaller Ders notlarının tekrarını yapmak Anlatım
Soru-Cevap
15 Çelik standartları Ders notlarının tekrarını yapmak Anlatım
Soru-Cevap
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Ders notlarının tekrarını yapmak Yazılı Sınav
Performans Değerlendirmesi

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar