DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Basıçlı Kaplar MK   116 2 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Arda YENİÇUN
Dersi Verenler
Öğr. Gör.AYTEN ESER1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Sanayide kullanılan basınçlı kap çeşitleri ve basınçlı kapların oluşturduğu riskler ve korunma tedbirleri izah edilmektedir
Dersin İçeriği
Bu derste basınçlı kaplar ile ilgili sınıflandırılmalar, sanayide kullanılan basınçlı kap çeşitleri ve bu basınçlı kaplarla çalışırken alınması gereken güvenlik tedbirleri anlatılmaktadır

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Basınçlı Kaplar İle İlgili tanımları açıklar
2) Basınçlı Kapların sınıflandırır
3) Basınçlı kapları oluşturan kısımları tanır
4) Basınçlı kaplardan kaynaklanan iş sağlığı ve güvenliği tehlikeleri ve güvenlik risklerini analiz eder
5) Basınçlı kaplara uygulanan testleri inceler
6) Zorlayıcı ve zorlayıcı olmayan testlerin neler olduklarını ve nasıl uygulandıklarını öğrenir
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Alanı ile ilgili matematik ve fen bilimleri temel bilgilerine sahip olma.
2
Üretimde kullanılacak temel malzeme özelliklerini bilme.
3
Alanı ile ilgili makine elemanlarının, makinenin ve teçhizatın teknik özellikleri bilgisine sahip olma.
4
Talaşlı-talaşsız üretim yöntemlerini bilir, en uygun üretim yöntemini seçer.
5
Malzemeyi tanır, gerekli ısıl işlem yöntemlerine karar verir ve imalat için uygun malzemeyi seçer ve bu malzemenin statik ve dinamik değişkenlerine göre dayanımlarını hesaplar.
6
Makine resmi çizim ve tasarım kurallarını bilir, istenilen özelliklere uygun şekilde makine parçalarını ve bir sistemi tasarlar ve analiz edebilir.
7
Üretimin her aşamasındaki ölçme ve kalite kontrol işlemlerini bilir ve standartlar doğrultusunda uygular.
8
Bilgisayar denetimli takım tezgahlarının ve üniversal takım tezgahlarının çalışma sistemlerini bilir.
9
İşletmelerdeki alanı ile ilgili iş güvenliği kurallarını mevzuat ışığında bilir ve uygular.
10
Bilgisayarla yazı yazar, sunum hazırlar, veri tabanı dosyaları oluşturur.
11
Bilgisayar denetimli tezgahlarda üretim programını hazırlar.
12
Bilgisayarda tasarımı yapılan iş parçasını, üniversal takım tezgahlarında veya bilgisayar denetimli tezgaha aktararak işler.
13
Bilgisayar destekli çizim yazılımı kullanarak teknik resim kurallarına ve standartlara uygun, üç boyutlu çizim komutları ile modeller çizebilir ve animasyonlar hazırlayabilir.
14
Kesici takım ve kesme değişkenlerine göre en uygun şartlarda malzemeyi işler, üretilen parçalar için uygun kalite sistemine karar verir.
15
Hidrolik-pnömatik sistemlerde kullanılan malzemeleri ve sembolleri bilir ve hidrolik-pnömatik devre tasarımı yapar.
16
Üretim aşamasında karşılaştığı problemlerin çözümünde bireysel ve grup olarak sorumluluk alma
17
Bilgisayarlı tasarım ve üretim konusundaki gelişmeleri takip eder.
18
Temel seviyede bir yabancı dil bilir. Atatürk İlkeleri konusunda bilinçli ve İnkılâp Tarihi konusunda bilgi sahibi olur. Düzgün ve etkili konuşmanın temel ilkelerini bilir ve uygular.
19
Yönetimin temel ilkelerini, iletişim tekniklerini ve iş kanunlarını bilir.
20
Üretimi planlar, işlem kartlarını hazırlar, görev dağılımını yapar ve denetler.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Basınçlı Kaplar İle İlgili Tanımlar Ders notlarının tekrarını yapmak Anlatım
Tartışma
2 Basınçlı Kapların Sınıflandırılması-1 Ders notlarının tekrarını yapmak Anlatım
Tartışma
3 Basınçlı Kapların Sınıflandırılması-2 Ders notlarının tekrarını yapmak Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
4 Basınçlı Kapların Kısımları-1 Ders notlarının tekrarını yapmak Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
5 Basınçlı Kapların Kısımları-2 Ders notlarının tekrarını yapmak Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
6 Basınçlı kaplardan kaynaklanan iş sağlığı ve güvenliği tehlikeleri Ders notlarının tekrarını yapmak Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
7 Basınçlı Kaplarda İş Güvenliği Riskleri Ders notlarının tekrarını yapmak Anlatım
Soru-Cevap
8 Ara Sınav Ders notlarının tekrarını yapmak Yazılı Sınav
9 Basınçlı Kaplarda Kaza Nedenler Ders notlarının tekrarını yapmak
10 Basınçlı Kapların Periyodik Kontrolleri Ders notlarının tekrarını yapmak
11 Basınçlı Kapların Kontrol Teknikleri Ders notlarının tekrarını yapmak
12 Zorlayıcı Testler-1 Ders notlarının tekrarını yapmak
13 Zorlayıcı Testler-2 Ders notlarının tekrarını yapmak
14 Zorlayıcı Olmayan Tests-1 Ders notlarının tekrarını yapmak
15 Zorlayıcı Olmayan Tests-2 Ders notlarının tekrarını yapmak
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Ders notlarının tekrarını yapmak

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar