DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Malzeme Teknolojisi MK   220 4 2 2.5 5

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Arda YENİÇUN
Dersi Verenler
Öğr. Gör.ARDA YENİÇUN1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Malzemelerin mekanik özelliklerini belirlemede yaygın olarak kullanılan tahribatlı ve tahribatsız test yöntemleri ile sıcak ve soğuk şekillendirme işlemlerini tanımaya yardımcı olmak
Dersin İçeriği
Bu ders Malzeme Teknolojisi-1 dersinin devamı niteliğinde olup malzeme mekanik özelliklerini belirlemede yaygın olarak kullanılan deneyleri içermektedir.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Malzemelerin mekanik özelliklerini belirlemede yaygın olarak kullanılan tahribatlı deneylerinin sonuçlarını yorumlayabilir
2) Sıcak ve soğuk şekillendirme işlemlerini ve şekillendirme sonucu malzeme özelliklerinin nasıl değiştiğini tespit eder
3) Metallerin iç yapılarını inceleme yöntemlerini kavrar
4) Metallere alternatif olarak kullanılan endüstriyel polimerik malzemeleri tanır
5) Kompozit malzemelerin genel özelliklerini ayırt eder
6) Korozyon oluşumunu ve önleme yöntemlerini kavrar
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Alanı ile ilgili matematik ve fen bilimleri temel bilgilerine sahip olma.
2
Üretimde kullanılacak temel malzeme özelliklerini bilme.
3
Alanı ile ilgili makine elemanlarının, makinenin ve teçhizatın teknik özellikleri bilgisine sahip olma.
4
Talaşlı-talaşsız üretim yöntemlerini bilir, en uygun üretim yöntemini seçer.
5
Malzemeyi tanır, gerekli ısıl işlem yöntemlerine karar verir ve imalat için uygun malzemeyi seçer ve bu malzemenin statik ve dinamik değişkenlerine göre dayanımlarını hesaplar.
6
Makine resmi çizim ve tasarım kurallarını bilir, istenilen özelliklere uygun şekilde makine parçalarını ve bir sistemi tasarlar ve analiz edebilir.
7
Üretimin her aşamasındaki ölçme ve kalite kontrol işlemlerini bilir ve standartlar doğrultusunda uygular.
8
Bilgisayar denetimli takım tezgahlarının ve üniversal takım tezgahlarının çalışma sistemlerini bilir.
9
İşletmelerdeki alanı ile ilgili iş güvenliği kurallarını mevzuat ışığında bilir ve uygular.
10
Bilgisayarla yazı yazar, sunum hazırlar, veri tabanı dosyaları oluşturur.
11
Bilgisayar denetimli tezgahlarda üretim programını hazırlar.
12
Bilgisayarda tasarımı yapılan iş parçasını, üniversal takım tezgahlarında veya bilgisayar denetimli tezgaha aktararak işler.
13
Bilgisayar destekli çizim yazılımı kullanarak teknik resim kurallarına ve standartlara uygun, üç boyutlu çizim komutları ile modeller çizebilir ve animasyonlar hazırlayabilir.
14
Kesici takım ve kesme değişkenlerine göre en uygun şartlarda malzemeyi işler, üretilen parçalar için uygun kalite sistemine karar verir.
15
Hidrolik-pnömatik sistemlerde kullanılan malzemeleri ve sembolleri bilir ve hidrolik-pnömatik devre tasarımı yapar.
16
Üretim aşamasında karşılaştığı problemlerin çözümünde bireysel ve grup olarak sorumluluk alma
17
Bilgisayarlı tasarım ve üretim konusundaki gelişmeleri takip eder.
18
Temel seviyede bir yabancı dil bilir. Atatürk İlkeleri konusunda bilinçli ve İnkılâp Tarihi konusunda bilgi sahibi olur. Düzgün ve etkili konuşmanın temel ilkelerini bilir ve uygular.
19
Yönetimin temel ilkelerini, iletişim tekniklerini ve iş kanunlarını bilir.
20
Üretimi planlar, işlem kartlarını hazırlar, görev dağılımını yapar ve denetler.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Tahribatlı muayenelerin sınıflandırılması Ders notlarının tekrarını yapmak Anlatım
Soru-Cevap
Gösteri
2 Sertlik ölçümü Ders notlarının tekrarını yapmak Anlatım
Soru-Cevap
Gösteri
3 Brinell sertlik ölçme yöntemi Ders notlarının tekrarını yapmak Anlatım
Soru-Cevap
Gösteri
4 Rockwell sertlik ölçme yöntemi Ders notlarının tekrarını yapmak Anlatım
Soru-Cevap
Gösteri
5 Vickers sertlik ölçme yöntemi Ders notlarının tekrarını yapmak Anlatım
Soru-Cevap
Gösteri
6 Metal malzemelerde çekme deneyi Ders notlarının tekrarını yapmak Anlatım
Soru-Cevap
Gösteri
7 Metal malzemelerde basma deneyi Ders notlarının tekrarını yapmak Anlatım
Soru-Cevap
Gösteri
8 Ara Sınav Ders notlarının tekrarını yapmak Yazılı Sınav
9 Matalik malzmelerde burma deneyi Ders notlarının tekrarını yapmak Anlatım
Soru-Cevap
Örnek Olay
10 Sıcak şekillendirme işlemleri Ders notlarının tekrarını yapmak Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
11 Soğuk şekillendirme işlemleri Ders notlarının tekrarını yapmak Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
12 Polimer kavramı ve reaksiyonları Ders notlarının tekrarını yapmak Anlatım
Soru-Cevap
13 Kompozit malzemelerin genel özellikleri Ders notlarının tekrarını yapmak Anlatım
Soru-Cevap
14 Korozyon oluşumu Ders notlarının tekrarını yapmak Anlatım
Benzetim
Örnek Olay
15 Korozyonu önleme yöntemleri Ders notlarının tekrarını yapmak Anlatım
Tartışma
Örnek Olay
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Ders notlarının tekrarını yapmak Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar