DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Genel Turizm ATO   113 1 2 2 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Canani YALÇİN
Dersi Verenler
Öğr. Gör.CANANİ YALÇİN1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersle, Konaklama Hizmetleri Programında temel seyahat-turizm kavramlarını açıklamak yeterliğinin kazandırılması amaçlanmaktır.
Dersin İçeriği
Temel Turizm Kavramları turizm ve turist kavramı ve turizmin işlevleri, Turizm İşletmelerini açıklamak turizm endüstrisi ve seyahat formaliteleri, Ulaştırma Hizmetleri turizm ve havayolu ulaştırması, turizm ve karayolu ulaştırması, turizm ve denizyolu ulaştırması ve turizm ve demiryolu ulaşımı anlatılmaktadır.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Temel turizmi açıklayabilir.
2) Turizm işletmelerini açıklayabilir.
3) Ulaştırma hizmetlerini açıklayabilir.
4) Turizm ve Turist Kavramını Açıklayabilir.
5) Seyahat Formalitelerini Tanımlayabilir.
6) Turizmin ekonomik yönünü öğrenebilme;
7) Dünya ve Türkiye'de turizm sektöründeki gelişmeleri öğrenebilme
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Turizm ve Otel İşletmeciliği ile ilgili yasal mevzuat, mesleki standartlar ve uygulamalar, iç ve dış çevre faktörleri ve hizmet verme süreçleri hakkında temel düzeyde bilgilere sahip olabilirler.
X
2
Turizm ve Otel İşletmeciliği ile ilgili konaklama, seyahat acenteleri, yiyecek içecek vb işletmelerde yasal mevzuat, mesleki standartlar ve uygulamalar, iç ve dış çevre faktörleri hizmet verme süreçleri hakkında temel düzeyde sahip oldukları bilgileri uyg
X
3
Turizm ve Otel İşletmeciliği alanında sahip oldukları bilgileri müşteri tatminini temel alan bir anlayış ile iç ve dış çevredeki dinamiklere göre analiz etme, yorumlama ve değerlendirme yaparak kararlar alabilir, hizmet sürecindeki sorunları tespit edip ç
X
4
Turizm ve Otel İşletmeciliği alanında hizmet sürecindeki fiziksel ortamı, araç gereç ve teknolojileri bilir, korumak için gerekli bakımını yapabilir.
X
5
Görev ve sorumlulukları ifa ederken Turizm ve Otel İşletmeciliği alanında sahip oldukları bilgi ve becerileri çalışma ortamının gerektirdiği dinamiklere göre hem bireysel olarak hem de takım üyesi olarak yerine getirebilir.
X
6
Turizm ve Otel İşletmeciliği ile ilgili teknik ve mesleki yenilikleri takip ederek karşılaşacağı olağan ve olağanüstü sorunlara çözüm üretebilir ayrıca görev ve sorumluluklarını ifa ederken kullanabilir.
X
7
Turizm ve Otel İşletmeciliği alanında sahip oldukları bilgi ve becerileri örgüt üyelerinin mesleki bilgi ve becerilerini geliştirmek için kullanabilir ve örgüt üyelerinin mesleki performans değerlendirmelerini objektif olarak yapabilir.
X
8
Mesleği ile ilgili yenilikleri hayat boyu öğrenmenin bilinci ile takip edip durum analizi yaparak sahip oldukları bilgi ve becerileri ve geliştirir.
X
9
Mesleki özgüven, bilgi ve becerisi ile sahip olduğu kaynakları yönetebilir, performans değerlendirmesi yapabilir.
X
10
Turizm alanı ile ilgili edindiği bilgi ve beceriler düzeyindeki düşüncelerini ve önerilerini ilgililere yazılı ve sözlü olarak aktarır.
X
11
Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
X
12
Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde (en az alanındaki bilgileri takip edebilecek ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek kadar) yabancı dil bilgisine sahiptir.
X
13
Mesleği ile ilgili mevzuatı (yasa, yönetmelik, genelge vb.), temel değer ve ilkeleri izleyerek bunlara uygun davranmak ve iş güvenliği, işçi sağlığı, sosyal güvenlik hakları, kalite kontrol ve yönetimi ile doğal çevrenin korunma konularında yürütücü düzey
X
14
Etik değerlere bağlı, sosyal adalet, kültürel değerler ve sosyal sorumluluk konularında yeterli bilince sahip, toplumun alanla ilgili ilgi, istek ve ihtiyaçlarını bilme, ülkenin ve yakın çevrenin sosyo-kültürel ve ekonomik özelliklerini tanımlama becerisi
X
15
Turizm ve Otel İşletmeciliğinin temel faaliyeti olan hizmet üretim sürecinin gerektirdiği kişisel niteliklere ve dinamizme sahiptir.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Turizm ve Turist Kavramı Sözlü anlatım, sunu
2 Turizm ve Turist Kavramı Sözlü anlatım, sunu
3 Turizmin İşlevleri Sözlü anlatım, sunu
4 Turizmin İşlevleri Sözlü anlatım, sunu
5 Turizm Endüstrisi Sözlü anlatım, sunu
6 Turizm Endüstrisi Sözlü anlatım, sunu
7 Seyahat Formaliteleri Sözlü anlatım, sunu
8 Ara Sınav
9 Turizm ve Havayolu Ulaştırması Sözlü anlatım, sunu
10 Turizm ve Karayolu Ulaştırması Sözlü anlatım, sunu
11 Turizm ve Karayolu Ulaştırması Sözlü anlatım, sunu
12 Turizm ve Denizyolu Sözlü anlatım, sunu
13 Turizm ve Denizyolu Sözlü anlatım, sunu
14 Turizm ve Demiryolu Ulaşımı Sözlü anlatım, sunu
15 Turizm ve Demiryolu Ulaşımı Sözlü anlatım, sunu
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar