DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Kat Hizmetleri ATO   104 2 2 2 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Canani YALÇİN
Dersi Verenler
Öğr. Gör.CANANİ YALÇİN1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu derste kat hizmetlerinde işe hazırlık ile ilgili yeterliklerinin kazandırılması amaçlanmaktadır.
Dersin İçeriği
Kat Hizmetleri Bölümünün Tanımı, Organizasyon şeması, Vücut bakımı, Vücut bakımı kontrolünde dikkat edilecek yöntemler, Çalışma çizelgesi, Departmanlara verilen bilgiler, Oda Durum Raporu, Eksik kalan işler, Pas Anahtarı, Unutulan eşya, Oryantasyon, Motivasyon, Eğitim konuları ve İhtiyaca uygun eğitimi tasarlama.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) İş organizasyonu yapabilm
2) Kat hizmetlerinde vardiya devir işlemlerini yapabilme
3) Kat hizmetlerinde insan kaynaklarını yönetebilme
4) Kat hizmetleri yönetiminde temizliği uygulayabilme
5) Kat hizmetlerinde çamaşır hizmetleri ve çamaşırhane yönetimini öğrenebilme
6) Kat hizmetleri yönetiminde denetim gerçekleştirebilme
7) Kat hizmetleri yönetiminde dekorasyon tasarlayabilme
8) Kat hizmetleri yönetiminde mesleki sağlık ve güvenlik hakkında bilgi sahibi olabilme
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Turizm ve Otel İşletmeciliği ile ilgili yasal mevzuat, mesleki standartlar ve uygulamalar, iç ve dış çevre faktörleri ve hizmet verme süreçleri hakkında temel düzeyde bilgilere sahip olabilirler.
X
2
Turizm ve Otel İşletmeciliği ile ilgili konaklama, seyahat acenteleri, yiyecek içecek vb işletmelerde yasal mevzuat, mesleki standartlar ve uygulamalar, iç ve dış çevre faktörleri hizmet verme süreçleri hakkında temel düzeyde sahip oldukları bilgileri uyg
X
3
Turizm ve Otel İşletmeciliği alanında sahip oldukları bilgileri müşteri tatminini temel alan bir anlayış ile iç ve dış çevredeki dinamiklere göre analiz etme, yorumlama ve değerlendirme yaparak kararlar alabilir, hizmet sürecindeki sorunları tespit edip ç
X
4
Turizm ve Otel İşletmeciliği alanında hizmet sürecindeki fiziksel ortamı, araç gereç ve teknolojileri bilir, korumak için gerekli bakımını yapabilir.
X
5
Görev ve sorumlulukları ifa ederken Turizm ve Otel İşletmeciliği alanında sahip oldukları bilgi ve becerileri çalışma ortamının gerektirdiği dinamiklere göre hem bireysel olarak hem de takım üyesi olarak yerine getirebilir.
X
6
Turizm ve Otel İşletmeciliği ile ilgili teknik ve mesleki yenilikleri takip ederek karşılaşacağı olağan ve olağanüstü sorunlara çözüm üretebilir ayrıca görev ve sorumluluklarını ifa ederken kullanabilir.
X
7
Turizm ve Otel İşletmeciliği alanında sahip oldukları bilgi ve becerileri örgüt üyelerinin mesleki bilgi ve becerilerini geliştirmek için kullanabilir ve örgüt üyelerinin mesleki performans değerlendirmelerini objektif olarak yapabilir.
X
8
Mesleği ile ilgili yenilikleri hayat boyu öğrenmenin bilinci ile takip edip durum analizi yaparak sahip oldukları bilgi ve becerileri ve geliştirir.
X
9
Mesleki özgüven, bilgi ve becerisi ile sahip olduğu kaynakları yönetebilir, performans değerlendirmesi yapabilir.
X
10
Turizm alanı ile ilgili edindiği bilgi ve beceriler düzeyindeki düşüncelerini ve önerilerini ilgililere yazılı ve sözlü olarak aktarır.
X
11
Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
X
12
Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde (en az alanındaki bilgileri takip edebilecek ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek kadar) yabancı dil bilgisine sahiptir.
X
13
Mesleği ile ilgili mevzuatı (yasa, yönetmelik, genelge vb.), temel değer ve ilkeleri izleyerek bunlara uygun davranmak ve iş güvenliği, işçi sağlığı, sosyal güvenlik hakları, kalite kontrol ve yönetimi ile doğal çevrenin korunma konularında yürütücü düzey
X
14
Etik değerlere bağlı, sosyal adalet, kültürel değerler ve sosyal sorumluluk konularında yeterli bilince sahip, toplumun alanla ilgili ilgi, istek ve ihtiyaçlarını bilme, ülkenin ve yakın çevrenin sosyo-kültürel ve ekonomik özelliklerini tanımlama becerisi
X
15
Turizm ve Otel İşletmeciliğinin temel faaliyeti olan hizmet üretim sürecinin gerektirdiği kişisel niteliklere ve dinamizme sahiptir.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Kat Hizmetleri Bölümü Soru-cevap, sözlü anlatım ve görsel anlatım,
2 Organizasyon Şeması Soru-cevap, sözlü anlatım ve görsel anlatım,
3 Vücut bakım Soru-cevap, sözlü anlatım ve görsel anlatım,
4 Vucut Bakımı Kontrolünde Dikkat Edilecek Yöntemler Soru-cevap, sözlü anlatım ve görsel anlatım,
5 Çalışma Çizelgesi Soru-cevap, sözlü anlatım ve görsel anlatım,
6 Departmanlara Verilen Bilgiler Soru-cevap, sözlü anlatım ve görsel anlatım,
7 Oda Durum Raporu Soru-cevap, sözlü anlatım ve görsel anlatım,
8 Ara Sınav
9 Oda Durum Raporu Soru-cevap, sözlü anlatım ve görsel anlatım,
10 Eksik Kalan İşler Soru-cevap, sözlü anlatım ve görsel anlatım,
11 Pas Anahtarı Soru-cevap, sözlü anlatım ve görsel anlatım,
12 Unutulan Eşya Soru-cevap, sözlü anlatım ve görsel anlatım,
13 Oryantasyon, Motivasyon Soru-cevap, sözlü anlatım ve görsel anlatım,
14 Eğitim Konuları Soru-cevap, sözlü anlatım ve görsel anlatım,
15 İhtiyaca Uygun Eğitimi Tasarlama Soru-cevap, sözlü anlatım ve görsel anlatım,
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar