DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Gıda Teknolojisi ATO   112 2 2 2 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Mehtap BAYKAL
Dersi Verenler
Öğr. Gör.MEHTAP BAYKAL1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Gıda teknolojisinin tanımını kavrayabilme. Hazır gıda teknolojisinde hammaddeler ve bileşimlerini, gıda bozulma etkenler kontrolünü kavrayabilme.Tahıl, meyeve, sebze, et, süt, yağ, şeker, çay işleme tknolojisini ve işlenmiş gıdalarda kalite kontrol ilkelerini kavrayabilme.
Dersin İçeriği
GIDA SAKLAMA YÖNTEMLERİ, GIDALARIN MUHAFAZA YÖNTEMLERİNDEKİ TEKNOLOJİK GELİŞMELER, KONSERVECİLİK, SÜT TEKNOLOJİSİ, TAHIL (HUBUBAT) TEKNOLOJİSİ, ET VE ET ÜRÜNLERİNİN TEKNOLOJİSİ

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Öğrencilerin, gıda teknolojisi ile ilgili temel kavramları kavrayabilme
2) Hazır gıda teknolojisinde hammaddeler, bileşimleri ile gıda bozulma etkenlerinin ve kontrolünün sağlayabilme
3) Öğrencilerin, gıda muhafaza yöntemleri kavrayabilme
4) Öğrencilerin, tüm gıda ürünlerinin kalite kontrol yöntemleri hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlayabilme
5) Besinleri dondurarak saklayabilme
6) Besinleri tuz ve baharat ile saklayabilme
7) Meyve ve sebze işletme teknolojisi hakkında bilgi sahibi olabilme
8) Gıda katkı maddelerini tanıyabilme ve kullanabilme
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Turizm ve Otel İşletmeciliği ile ilgili yasal mevzuat, mesleki standartlar ve uygulamalar, iç ve dış çevre faktörleri ve hizmet verme süreçleri hakkında temel düzeyde bilgilere sahip olabilirler.
X
2
Turizm ve Otel İşletmeciliği ile ilgili konaklama, seyahat acenteleri, yiyecek içecek vb işletmelerde yasal mevzuat, mesleki standartlar ve uygulamalar, iç ve dış çevre faktörleri hizmet verme süreçleri hakkında temel düzeyde sahip oldukları bilgileri uyg
X
3
Turizm ve Otel İşletmeciliği alanında sahip oldukları bilgileri müşteri tatminini temel alan bir anlayış ile iç ve dış çevredeki dinamiklere göre analiz etme, yorumlama ve değerlendirme yaparak kararlar alabilir, hizmet sürecindeki sorunları tespit edip ç
X
4
Turizm ve Otel İşletmeciliği alanında hizmet sürecindeki fiziksel ortamı, araç gereç ve teknolojileri bilir, korumak için gerekli bakımını yapabilir.
X
5
Görev ve sorumlulukları ifa ederken Turizm ve Otel İşletmeciliği alanında sahip oldukları bilgi ve becerileri çalışma ortamının gerektirdiği dinamiklere göre hem bireysel olarak hem de takım üyesi olarak yerine getirebilir.
X
6
Turizm ve Otel İşletmeciliği ile ilgili teknik ve mesleki yenilikleri takip ederek karşılaşacağı olağan ve olağanüstü sorunlara çözüm üretebilir ayrıca görev ve sorumluluklarını ifa ederken kullanabilir.
X
7
Turizm ve Otel İşletmeciliği alanında sahip oldukları bilgi ve becerileri örgüt üyelerinin mesleki bilgi ve becerilerini geliştirmek için kullanabilir ve örgüt üyelerinin mesleki performans değerlendirmelerini objektif olarak yapabilir.
X
8
Mesleği ile ilgili yenilikleri hayat boyu öğrenmenin bilinci ile takip edip durum analizi yaparak sahip oldukları bilgi ve becerileri ve geliştirir.
X
9
Mesleki özgüven, bilgi ve becerisi ile sahip olduğu kaynakları yönetebilir, performans değerlendirmesi yapabilir.
X
10
Turizm alanı ile ilgili edindiği bilgi ve beceriler düzeyindeki düşüncelerini ve önerilerini ilgililere yazılı ve sözlü olarak aktarır.
X
11
Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
X
12
Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde (en az alanındaki bilgileri takip edebilecek ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek kadar) yabancı dil bilgisine sahiptir.
X
13
Mesleği ile ilgili mevzuatı (yasa, yönetmelik, genelge vb.), temel değer ve ilkeleri izleyerek bunlara uygun davranmak ve iş güvenliği, işçi sağlığı, sosyal güvenlik hakları, kalite kontrol ve yönetimi ile doğal çevrenin korunma konularında yürütücü düzey
X
14
Etik değerlere bağlı, sosyal adalet, kültürel değerler ve sosyal sorumluluk konularında yeterli bilince sahip, toplumun alanla ilgili ilgi, istek ve ihtiyaçlarını bilme, ülkenin ve yakın çevrenin sosyo-kültürel ve ekonomik özelliklerini tanımlama becerisi
X
15
Turizm ve Otel İşletmeciliğinin temel faaliyeti olan hizmet üretim sürecinin gerektirdiği kişisel niteliklere ve dinamizme sahiptir.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 1.Hafta GIDA SAKLAMA YÖNTEMLERİ Önerilen kaynaktan ilgili konuya hazırlanması.
2 2.Hafta GIDALARIN MUHAFAZA YÖNTEMLERİNDEKİ TEKNOLOJİK GELİŞMELER Önerilen kaynaktan ilgili konuya hazırlanması.
3 3.Hafta KONSERVECİLİK Önerilen kaynaktan ilgili konuya hazırlanması.
4 4.Hafta SÜT TEKNOLOJİSİ Önerilen kaynaktan ilgili konuya hazırlanması.
5 5.Hafta TAHIL (HUBUBAT) TEKNOLOJİSİ Önerilen kaynaktan ilgili konuya hazırlanması.
6 6.Hafta ET VE ET ÜRÜNLERİNİN TEKNOLOJİSİ Önerilen kaynaktan ilgili konuya hazırlanması.
7 BESİNLERİ DONDURARAK SAKLAMA BESİNLERİN TUZ VE BAHARAT İLE SAKLANMASI Önerilen kaynaktan ilgili konuya hazırlanması.
8 Arasınav Önerilen kaynaktan ilgili konuya hazırlanması.
9 BESİNLERİ DONDURARAK SAKLAMA BESİNLERİN TUZ VE BAHARAT İLE SAKLANMASI Önerilen kaynaktan ilgili konuya hazırlanması.
10 MEYVE VE SEBZE İŞLETME TEKNOLOJİSİ Önerilen kaynaktan ilgili konuya hazırlanması.
11 MEYVE VE SEBZE İŞLETME TEKNOLOJİSİ Önerilen kaynaktan ilgili konuya hazırlanması.
12 RADYASYON İŞLEMİNİN TEKNOLOJİK YÖNLERİ Önerilen kaynaktan ilgili konuya hazırlanması.
13 GIDA KATKI MADDELERİ Önerilen kaynaktan ilgili konuya hazırlanması.
14 GIDA KATKI MADDELERİ Önerilen kaynaktan ilgili konuya hazırlanması.
15 GIDALARI DEPOLAMA SİSTEMLERİ Önerilen kaynaktan ilgili konuya hazırlanması.
16-17 Final sınavı Önerilen kaynaktan ilgili konuya hazırlanması.

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar