DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Genel Muhasebe ATO   114 2 2 2 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Ayhan SAYĞI
Dersi Verenler
Öğr. Gör.AYHAN SAYĞI1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu ders ile öğrencinin muhasebe temel usul ve esaslarını öğrenerek mali tabloların hazırlanmasını ve dönen varlık hesaplarının kayıtlarını yapması amaçlanmaktadır.
Dersin İçeriği
Muhasebenin Temel Kavramlarının Öğrenilmesi, Mali Tabloların Öğrenilmesi, Muhasebede Kullanılan Defterlerin Öğrenilmesi, Muhasebede Kullanılan Belgelerin Öğrenilmesi, Muhasebe İşlemleri Süreci, Çift Yönlü Kayıt Esasları ve Tek Düzen Hesap Planının Öğrenilmesi, Dönen Varlık Hesaplarını Kaydetmek, Duran Varlık Hesaplarını Kaydetmek, Kısa Vadeli Yabancı Kaynak Hesaplarını Kaydetmek, Uzun Vadeli Yabancı Kaynak Hesaplarını Kaydetmek, Özkaynak Hesaplarını Kaydetmek, Gelir Tablosu ve Maliyet Hesaplarını Kaydetmek, Muhasebe Tablolarını Düzenlemek, Sektör Bazlı Örnek Uygulama Düzenlemek

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Hesap Planı Oluşturabilir
2) Bilanço Düzenleyebilir
3) Büyük Defter ve Mizan Düzenleyebilir
4) Varlık Hesaplarını Kaydetebilir
5) Açılış kaydı düzenleyebilir
6) Açılış ve kapanış bilançosu düzenleyebilir
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Turizm ve Otel İşletmeciliği ile ilgili yasal mevzuat, mesleki standartlar ve uygulamalar, iç ve dış çevre faktörleri ve hizmet verme süreçleri hakkında temel düzeyde bilgilere sahip olabilirler.
X
2
Turizm ve Otel İşletmeciliği ile ilgili konaklama, seyahat acenteleri, yiyecek içecek vb işletmelerde yasal mevzuat, mesleki standartlar ve uygulamalar, iç ve dış çevre faktörleri hizmet verme süreçleri hakkında temel düzeyde sahip oldukları bilgileri uyg
X
3
Turizm ve Otel İşletmeciliği alanında sahip oldukları bilgileri müşteri tatminini temel alan bir anlayış ile iç ve dış çevredeki dinamiklere göre analiz etme, yorumlama ve değerlendirme yaparak kararlar alabilir, hizmet sürecindeki sorunları tespit edip ç
X
4
Turizm ve Otel İşletmeciliği alanında hizmet sürecindeki fiziksel ortamı, araç gereç ve teknolojileri bilir, korumak için gerekli bakımını yapabilir.
5
Görev ve sorumlulukları ifa ederken Turizm ve Otel İşletmeciliği alanında sahip oldukları bilgi ve becerileri çalışma ortamının gerektirdiği dinamiklere göre hem bireysel olarak hem de takım üyesi olarak yerine getirebilir.
X
6
Turizm ve Otel İşletmeciliği ile ilgili teknik ve mesleki yenilikleri takip ederek karşılaşacağı olağan ve olağanüstü sorunlara çözüm üretebilir ayrıca görev ve sorumluluklarını ifa ederken kullanabilir.
X
7
Turizm ve Otel İşletmeciliği alanında sahip oldukları bilgi ve becerileri örgüt üyelerinin mesleki bilgi ve becerilerini geliştirmek için kullanabilir ve örgüt üyelerinin mesleki performans değerlendirmelerini objektif olarak yapabilir.
X
8
Mesleği ile ilgili yenilikleri hayat boyu öğrenmenin bilinci ile takip edip durum analizi yaparak sahip oldukları bilgi ve becerileri ve geliştirir.
X
9
Mesleki özgüven, bilgi ve becerisi ile sahip olduğu kaynakları yönetebilir, performans değerlendirmesi yapabilir.
X
10
Turizm alanı ile ilgili edindiği bilgi ve beceriler düzeyindeki düşüncelerini ve önerilerini ilgililere yazılı ve sözlü olarak aktarır.
X
11
Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
X
12
Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde (en az alanındaki bilgileri takip edebilecek ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek kadar) yabancı dil bilgisine sahiptir.
X
13
Mesleği ile ilgili mevzuatı (yasa, yönetmelik, genelge vb.), temel değer ve ilkeleri izleyerek bunlara uygun davranmak ve iş güvenliği, işçi sağlığı, sosyal güvenlik hakları, kalite kontrol ve yönetimi ile doğal çevrenin korunma konularında yürütücü düzey
X
14
Etik değerlere bağlı, sosyal adalet, kültürel değerler ve sosyal sorumluluk konularında yeterli bilince sahip, toplumun alanla ilgili ilgi, istek ve ihtiyaçlarını bilme, ülkenin ve yakın çevrenin sosyo-kültürel ve ekonomik özelliklerini tanımlama becerisi
15
Turizm ve Otel İşletmeciliğinin temel faaliyeti olan hizmet üretim sürecinin gerektirdiği kişisel niteliklere ve dinamizme sahiptir.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Muhasebe usul ve esaslarını uygulamak Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır. Anlatım
2 Ana ve alt hesapları oluşturmak Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır. Anlatım
Gösterip Yaptırma
3 Açılış kaydı düzenlemek Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır. Anlatım
Gösterip Yaptırma
4 Açılış kaydı düzenlemek Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır. Anlatım
Gösterip Yaptırma
5 Açılış ve kapanış bilançosu düzenlemek Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır. Anlatım
Gösterip Yaptırma
6 Açılış ve kapanış bilançosu düzenlemek Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır. Anlatım
Gösterip Yaptırma
7 Büyük defter düzenlemek Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır. Anlatım
Gösterip Yaptırma
8 Ara Sınav Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır. Yazılı Sınav
Ödev
9 Büyük defter düzenlemek Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır. Anlatım
Gösterip Yaptırma
10 Mizan düzenlemek Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır. Anlatım
Gösterip Yaptırma
11 Mizan düzenlemek Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır. Anlatım
Gösterip Yaptırma
12 Dönen varlıkları kaydetmek Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır. Anlatım
Gösterip Yaptırma
13 Dönen varlıkları kaydetmek Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır. Anlatım
Gösterip Yaptırma
14 Duran varlıkları kaydetmek Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır. Anlatım
Gösterip Yaptırma
15 Duran varlıkları kaydetmek Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır. Anlatım
Gösterip Yaptırma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır. Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar