DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Ziyafet Servisi Yönetimi ATO   207 3 3 4 5

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Mehtap BAYKAL
Dersi Verenler
Öğr. Gör.MEHTAP BAYKAL1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Öğrenci bu dersle ziyafet anlaşması yapmak ziyafet öncesi hazırlık yapmak ziyafet servisi yapmak outside catering organizasyonu yapmak müzik eğlence aktivitesini organize etmek catering servisini yapmak yeterliklerini alacaktır
Dersin İçeriği
Dersin hedeflerinin anlatılması,kitap ve kaynaklarla ilgili bilgi verilmesi, enternasyonal sözcükler, önemli Alman kişilikler

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) 1 Ziyafet anlaşması yapmak.
2) 2 Ziyafet öncesi hazırlıklar yapmak.
3) 3 Ziyafet servisini yapmak.
4) 4 Ziyafet servisini yapmak Outside catering organizasyonu yapmak.
5) 5 Outside catering destek hizmetlerini organize etmek.
6) 6 Müzik/ eğlence aktivitelerini organize etmek.
7) 7 Outside catering servisini yapmak.
8) 8 Talepleri değerlendirmek/yardımcı olmak;
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Turizm ve Otel İşletmeciliği ile ilgili yasal mevzuat, mesleki standartlar ve uygulamalar, iç ve dış çevre faktörleri ve hizmet verme süreçleri hakkında temel düzeyde bilgilere sahip olabilirler.
X
2
Turizm ve Otel İşletmeciliği ile ilgili konaklama, seyahat acenteleri, yiyecek içecek vb işletmelerde yasal mevzuat, mesleki standartlar ve uygulamalar, iç ve dış çevre faktörleri hizmet verme süreçleri hakkında temel düzeyde sahip oldukları bilgileri uyg
X
3
Turizm ve Otel İşletmeciliği alanında sahip oldukları bilgileri müşteri tatminini temel alan bir anlayış ile iç ve dış çevredeki dinamiklere göre analiz etme, yorumlama ve değerlendirme yaparak kararlar alabilir, hizmet sürecindeki sorunları tespit edip ç
X
4
Turizm ve Otel İşletmeciliği alanında hizmet sürecindeki fiziksel ortamı, araç gereç ve teknolojileri bilir, korumak için gerekli bakımını yapabilir.
X
5
Görev ve sorumlulukları ifa ederken Turizm ve Otel İşletmeciliği alanında sahip oldukları bilgi ve becerileri çalışma ortamının gerektirdiği dinamiklere göre hem bireysel olarak hem de takım üyesi olarak yerine getirebilir.
X
6
Turizm ve Otel İşletmeciliği ile ilgili teknik ve mesleki yenilikleri takip ederek karşılaşacağı olağan ve olağanüstü sorunlara çözüm üretebilir ayrıca görev ve sorumluluklarını ifa ederken kullanabilir.
X
7
Turizm ve Otel İşletmeciliği alanında sahip oldukları bilgi ve becerileri örgüt üyelerinin mesleki bilgi ve becerilerini geliştirmek için kullanabilir ve örgüt üyelerinin mesleki performans değerlendirmelerini objektif olarak yapabilir.
X
8
Mesleği ile ilgili yenilikleri hayat boyu öğrenmenin bilinci ile takip edip durum analizi yaparak sahip oldukları bilgi ve becerileri ve geliştirir.
X
9
Mesleki özgüven, bilgi ve becerisi ile sahip olduğu kaynakları yönetebilir, performans değerlendirmesi yapabilir.
X
10
Turizm alanı ile ilgili edindiği bilgi ve beceriler düzeyindeki düşüncelerini ve önerilerini ilgililere yazılı ve sözlü olarak aktarır.
X
11
Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
X
12
Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde (en az alanındaki bilgileri takip edebilecek ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek kadar) yabancı dil bilgisine sahiptir.
X
13
Mesleği ile ilgili mevzuatı (yasa, yönetmelik, genelge vb.), temel değer ve ilkeleri izleyerek bunlara uygun davranmak ve iş güvenliği, işçi sağlığı, sosyal güvenlik hakları, kalite kontrol ve yönetimi ile doğal çevrenin korunma konularında yürütücü düzey
X
14
Etik değerlere bağlı, sosyal adalet, kültürel değerler ve sosyal sorumluluk konularında yeterli bilince sahip, toplumun alanla ilgili ilgi, istek ve ihtiyaçlarını bilme, ülkenin ve yakın çevrenin sosyo-kültürel ve ekonomik özelliklerini tanımlama becerisi
X
15
Turizm ve Otel İşletmeciliğinin temel faaliyeti olan hizmet üretim sürecinin gerektirdiği kişisel niteliklere ve dinamizme sahiptir.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 1Hafta Menü oluşturmak , Talepleri kabul etmek Önerilen kaynaktan ilgili konuya hazırlanması.
2 2 Hafta Ziyafet sözleşmesi yapılmasını sağlamak, Örnek sunum (Demo) hazırlamak Önerilen kaynaktan ilgili konuya hazırlanması.
3 3 Hafta Ücreti tahsil edilmesini sağlamak, Salon yerleşim planını yapmak Önerilen kaynaktan ilgili konuya hazırlanması.
4 4 Hafta Ziyafete göre personel organizasyonu yapmak, Kullanılacak Ekipman, araç ve gereçleri temin etmek Önerilen kaynaktan ilgili konuya hazırlanması.
5 5 Hafta Yiyecek servisi yapmak, İçecek servisi yapmak, Catering çalışma planı yapmak/kontrol etmek Önerilen kaynaktan ilgili konuya hazırlanması.
6 6 Hafta Cateringde kullanılacak ekipman, araç-gereç ve ürünleri, Cateringde Çalışacak Elemanları temin etmek Önerilen kaynaktan ilgili konuya hazırlanması.
7 7 Hafta Catering operasyonunu Yönetmek, Gereçleri temizlemek/ Depolamak, temin etmek Önerilen kaynaktan ilgili konuya hazırlanması.
8 Ara Sınav Önerilen kaynaktan ilgili konuya hazırlanması.
9 Catering de kullanılan ekipman, Araç ve Teknik donanımı organize etmek Önerilen kaynaktan ilgili konuya hazırlanması.
10 Catering de kullanılan ekipman, Araç ve Teknik donanımı organize etmek Önerilen kaynaktan ilgili konuya hazırlanması.
11 Sunum ve Animasyon hizmetlerini organize etmek Önerilen kaynaktan ilgili konuya hazırlanması.
12 Dekorasyon işlemlerini organize etmek, Önerilen kaynaktan ilgili konuya hazırlanması.
13 Lojistik hizmetlerini organize etmek Önerilen kaynaktan ilgili konuya hazırlanması.
14 Ödeme planını yapmak, İçecek servisi yapmak Önerilen kaynaktan ilgili konuya hazırlanması.
15 Yiyecek servisi yapmak, İçecek servisi yapmak Önerilen kaynaktan ilgili konuya hazırlanması.
16-17 Final sınavı Önerilen kaynaktan ilgili konuya hazırlanması.

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar