DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Kongre ve Fuar Yönetimi ATO   217 3 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Canani YALÇİN
Dersi Verenler
Öğr. Gör.CANANİ YALÇİN1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu derste, turizm endüstrisinde toplantı organizasyonlarının öneminin, ulusal ve uluslar arası kongre turizminin özelliklerinin, toplantı organizasyonunda bulunan kurum ve kuruluşların çalışmalarının, tanıtım ve pazarlama stratejilerinin öğrenciler tarafından kavranması amaçlanmaktadır.
Dersin İçeriği
Toplantı turizmi, toplantı pazarı, şirket ve dernek toplantı pazarları, toplantı planlama süreci, otellerde pazarlama hazırlıkları, tutundurma çalışmaları, fuar organizasyonları

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Kongre ve fuar organizasyonu için ön hazırlık yapabilir.
2) Kongre ve fuar organizasyonu işlemlerini yürütebilir.
3) Dünyada ve Türkiye'deki toplantı turizminin sosyal, ekonomik ve kültürel boyutlarını, toplantı organizasyonlarının yönetimini kavrayabilir.
4) Toplantı organizasyonu gerçekleştirecek olan kurum ve kuruluşların hazırlık aşamalarındaki tekniklerini ve süreçlerinin uygulamasını kavrayabilir.
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Turizm ve Otel İşletmeciliği ile ilgili yasal mevzuat, mesleki standartlar ve uygulamalar, iç ve dış çevre faktörleri ve hizmet verme süreçleri hakkında temel düzeyde bilgilere sahip olabilirler.
X
2
Turizm ve Otel İşletmeciliği ile ilgili konaklama, seyahat acenteleri, yiyecek içecek vb işletmelerde yasal mevzuat, mesleki standartlar ve uygulamalar, iç ve dış çevre faktörleri hizmet verme süreçleri hakkında temel düzeyde sahip oldukları bilgileri uyg
X
3
Turizm ve Otel İşletmeciliği alanında sahip oldukları bilgileri müşteri tatminini temel alan bir anlayış ile iç ve dış çevredeki dinamiklere göre analiz etme, yorumlama ve değerlendirme yaparak kararlar alabilir, hizmet sürecindeki sorunları tespit edip ç
X
4
Turizm ve Otel İşletmeciliği alanında hizmet sürecindeki fiziksel ortamı, araç gereç ve teknolojileri bilir, korumak için gerekli bakımını yapabilir.
X
5
Görev ve sorumlulukları ifa ederken Turizm ve Otel İşletmeciliği alanında sahip oldukları bilgi ve becerileri çalışma ortamının gerektirdiği dinamiklere göre hem bireysel olarak hem de takım üyesi olarak yerine getirebilir.
X
6
Turizm ve Otel İşletmeciliği ile ilgili teknik ve mesleki yenilikleri takip ederek karşılaşacağı olağan ve olağanüstü sorunlara çözüm üretebilir ayrıca görev ve sorumluluklarını ifa ederken kullanabilir.
X
7
Turizm ve Otel İşletmeciliği alanında sahip oldukları bilgi ve becerileri örgüt üyelerinin mesleki bilgi ve becerilerini geliştirmek için kullanabilir ve örgüt üyelerinin mesleki performans değerlendirmelerini objektif olarak yapabilir.
X
8
Mesleği ile ilgili yenilikleri hayat boyu öğrenmenin bilinci ile takip edip durum analizi yaparak sahip oldukları bilgi ve becerileri ve geliştirir.
X
9
Mesleki özgüven, bilgi ve becerisi ile sahip olduğu kaynakları yönetebilir, performans değerlendirmesi yapabilir.
X
10
Turizm alanı ile ilgili edindiği bilgi ve beceriler düzeyindeki düşüncelerini ve önerilerini ilgililere yazılı ve sözlü olarak aktarır.
X
11
Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
X
12
Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde (en az alanındaki bilgileri takip edebilecek ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek kadar) yabancı dil bilgisine sahiptir.
X
13
Mesleği ile ilgili mevzuatı (yasa, yönetmelik, genelge vb.), temel değer ve ilkeleri izleyerek bunlara uygun davranmak ve iş güvenliği, işçi sağlığı, sosyal güvenlik hakları, kalite kontrol ve yönetimi ile doğal çevrenin korunma konularında yürütücü düzey
X
14
Etik değerlere bağlı, sosyal adalet, kültürel değerler ve sosyal sorumluluk konularında yeterli bilince sahip, toplumun alanla ilgili ilgi, istek ve ihtiyaçlarını bilme, ülkenin ve yakın çevrenin sosyo-kültürel ve ekonomik özelliklerini tanımlama becerisi
X
15
Turizm ve Otel İşletmeciliğinin temel faaliyeti olan hizmet üretim sürecinin gerektirdiği kişisel niteliklere ve dinamizme sahiptir.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Dersin tanımlanması, konular hakkında genel bilgilendirme, toplantı turizmine kısa giriş Anlatım, Soru-Yanıt, Gözlem, Uygulama-Alıştırma
2 Toplantı turizmi, önemi ve kapsamı Anlatım, Soru-Yanıt, Gözlem, Uygulama-Alıştırma
3 Toplantı pazarı Anlatım, Soru-Yanıt, Gözlem, Uygulama-Alıştırma
4 Toplantı pazarının satın alma davranışı Anlatım, Soru-Yanıt, Gözlem, Uygulama-Alıştırma
5 Toplantı organizatörleri planlama ve yönetimi Anlatım, Soru-Yanıt, Gözlem, Uygulama-Alıştırma
6 Oteller açısından toplantı yönetimleri Anlatım, Soru-Yanıt, Gözlem, Uygulama-Alıştırma
7 Örnek olay çalışmaları Anlatım, Soru-Yanıt, Gözlem, Uygulama-Alıştırma
8 Ara Sınav
9 Toplantı pazarları ve ön hazırlık safhaları Anlatım, Soru-Yanıt, Gözlem, Uygulama-Alıştırma
10 Toplantı pazarına dönük tutundurma çabaları Anlatım, Soru-Yanıt, Gözlem, Uygulama-Alıştırma
11 Toplantı öncesi sırası ve sonrasında otel işletmesi tarafından yapılacak işler Anlatım, Soru-Yanıt, Gözlem, Uygulama-Alıştırma
12 Fuar organizasyonu Anlatım, Soru-Yanıt, Gözlem, Uygulama-Alıştırma
13 Fuar organizasyonu Anlatım, Soru-Yanıt, Gözlem, Uygulama-Alıştırma
14 Örnek olay çalışmaları Anlatım, Soru-Yanıt, Gözlem, Uygulama-Alıştırma
15 Örnek olay çalışmaları Anlatım, Soru-Yanıt, Gözlem, Uygulama-Alıştırma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar