DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Turizm Pazarlaması ATO   223 3 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Ayhan SAYĞI
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu ders ile konaklama, seyahat ve yiyecek içecek işletmeleri için pazarlama ilkelerini yorumlayabilme ve genel pazarlama uygulamalarını geçekleştirebilme bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır.
Dersin İçeriği
Turizm Pazarlama Kavramı genel olarak pazarlamayı açıklamak, turizm pazarlamasına girişi açıklamak ve turizm pazarını açıklamak konuları, Turizm Pazarlama Karması turistik ürün, dağıtım sistemi, tanıtma stratejileri, turizmde tutundurma Pazarlama Araştırması pazarlama araçlarının yararları, pazarlama araştırmasının yöntemi, pazarlama araştırmasının planı, pazarlama araştırması konuları, pazarlama politikası ve ilkeleri, uluslar arası turizm pazarlama araştırması konuları anlatılmaktadır.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Turizm pazarlama kavramını açıklayabilme
2) Pazar bölümlendirmesini ve hedef Pazar seçim uygulamalarını açıklayabilme
3) Turizmde pazarlama karmasını tanıyabilme
4) Turizm Pazarlaması Planlamasını kavrayabilme
5) Turizm pazarlamasının işletme içerisindeki yerini kavrayabilme
6) Elektronik ortamda pazarlamayı öğrenebilme
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Turizm ve Otel İşletmeciliği ile ilgili yasal mevzuat, mesleki standartlar ve uygulamalar, iç ve dış çevre faktörleri ve hizmet verme süreçleri hakkında temel düzeyde bilgilere sahip olabilirler.
X
2
Turizm ve Otel İşletmeciliği ile ilgili konaklama, seyahat acenteleri, yiyecek içecek vb işletmelerde yasal mevzuat, mesleki standartlar ve uygulamalar, iç ve dış çevre faktörleri hizmet verme süreçleri hakkında temel düzeyde sahip oldukları bilgileri uyg
X
3
Turizm ve Otel İşletmeciliği alanında sahip oldukları bilgileri müşteri tatminini temel alan bir anlayış ile iç ve dış çevredeki dinamiklere göre analiz etme, yorumlama ve değerlendirme yaparak kararlar alabilir, hizmet sürecindeki sorunları tespit edip ç
X
4
Turizm ve Otel İşletmeciliği alanında hizmet sürecindeki fiziksel ortamı, araç gereç ve teknolojileri bilir, korumak için gerekli bakımını yapabilir.
X
5
Görev ve sorumlulukları ifa ederken Turizm ve Otel İşletmeciliği alanında sahip oldukları bilgi ve becerileri çalışma ortamının gerektirdiği dinamiklere göre hem bireysel olarak hem de takım üyesi olarak yerine getirebilir.
X
6
Turizm ve Otel İşletmeciliği ile ilgili teknik ve mesleki yenilikleri takip ederek karşılaşacağı olağan ve olağanüstü sorunlara çözüm üretebilir ayrıca görev ve sorumluluklarını ifa ederken kullanabilir.
X
7
Turizm ve Otel İşletmeciliği alanında sahip oldukları bilgi ve becerileri örgüt üyelerinin mesleki bilgi ve becerilerini geliştirmek için kullanabilir ve örgüt üyelerinin mesleki performans değerlendirmelerini objektif olarak yapabilir.
X
8
Mesleği ile ilgili yenilikleri hayat boyu öğrenmenin bilinci ile takip edip durum analizi yaparak sahip oldukları bilgi ve becerileri ve geliştirir.
X
9
Mesleki özgüven, bilgi ve becerisi ile sahip olduğu kaynakları yönetebilir, performans değerlendirmesi yapabilir.
X
10
Turizm alanı ile ilgili edindiği bilgi ve beceriler düzeyindeki düşüncelerini ve önerilerini ilgililere yazılı ve sözlü olarak aktarır.
X
11
Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
X
12
Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde (en az alanındaki bilgileri takip edebilecek ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek kadar) yabancı dil bilgisine sahiptir.
X
13
Mesleği ile ilgili mevzuatı (yasa, yönetmelik, genelge vb.), temel değer ve ilkeleri izleyerek bunlara uygun davranmak ve iş güvenliği, işçi sağlığı, sosyal güvenlik hakları, kalite kontrol ve yönetimi ile doğal çevrenin korunma konularında yürütücü düzey
X
14
Etik değerlere bağlı, sosyal adalet, kültürel değerler ve sosyal sorumluluk konularında yeterli bilince sahip, toplumun alanla ilgili ilgi, istek ve ihtiyaçlarını bilme, ülkenin ve yakın çevrenin sosyo-kültürel ve ekonomik özelliklerini tanımlama becerisi
X
15
Turizm ve Otel İşletmeciliğinin temel faaliyeti olan hizmet üretim sürecinin gerektirdiği kişisel niteliklere ve dinamizme sahiptir.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Genel olarak pazarlama Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması. Anlatım
2 Turizm pazarlamasına giriş Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması. Anlatım
3 Pazarlama bilgi sistemi Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması. Anlatım
4 Turizm pazarı-piyasası, Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması. Anlatım
5 Turistik ürün Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması. Anlatım
6 Turistik ürünün fiyatlandırması Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması. Anlatım
7 Turistik ürünün fiyatlandırması Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması. Anlatım
8 Ara Sınav Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması. Yazılı Sınav
9 Turizmde dağıtım Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması. Anlatım
10 Turistik ürünün tutundurulması Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması. Anlatım
11 Turizmde tanıtma Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması. Anlatım
12 Turizmde tanıtma Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması. Anlatım
13 Turizm pazarlama araştırması Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması. Anlatım
14 Turizm pazarlama araştırması Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması. Anlatım
15 Turizm pazarlama politikası Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması. Anlatım
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması. Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar