DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
İnsan Kaynakları Yönetimi ATO   202 4 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Canani YALÇİN
Dersi Verenler
Öğr. Gör.CANANİ YALÇİN1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
İşletmelerdeki insan kaynakları biriminin nasıl çalıştığını, çalışan ve yönetici olarak örgüt içindeki işleyişi açıklamaktır.
Dersin İçeriği
İnsan kaynakları yönetimi tanımı, işlevleri, gelişimi ve ilkeleri Personel sağlama ve seçme, Personel hareketliliği, Örgütsel sosyalizasyon ve kariyer İş analizi, İş etüdü ve İş tasarımı, Personel planlaması Kamu ve Özel sektördeki farklar, İnsan kaynakları yönetimini etkileyen iç ve dış etmenler Başarı değerlendirmesi, Hizmet içi eğitim Şikayet ve disiplin, İletişim, motivasyon ve önderlik Sendikalara katılım, Sendikal haklar, Personel sağlığı ve iş güvenliği Ücret yönetimi

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) İnsan kaynaklarını planlayabilmek
2) İş analizini ve iş tanımlarının yapılmasını sağlayabilmek
3) Bilimsel yöntemlerle işletme için en uygun İşgöreni seçebilme
4) İşgörenlerin eğitim ihtiyacını belirleyebilme ve eğitim organizasyonu yapabilmek
5) İşgören performans değerleme sistemi oluşturabilmek
6) İş değerlemesi yapabilmek
7) Adaletli üçretleme sistemi oluşturabilmek
8) Endüstri ilişkilerini kavrama ve ilişkileri sürdürebilmek
9) İşgörenlerle ilgili bürokratik işlemleri sürdürebilmek
10) İnsan kaynakları bilgi sistemlerini oluşturabilmek
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Turizm ve Otel İşletmeciliği ile ilgili yasal mevzuat, mesleki standartlar ve uygulamalar, iç ve dış çevre faktörleri ve hizmet verme süreçleri hakkında temel düzeyde bilgilere sahip olabilirler.
X
2
Turizm ve Otel İşletmeciliği ile ilgili konaklama, seyahat acenteleri, yiyecek içecek vb işletmelerde yasal mevzuat, mesleki standartlar ve uygulamalar, iç ve dış çevre faktörleri hizmet verme süreçleri hakkında temel düzeyde sahip oldukları bilgileri uyg
X
3
Turizm ve Otel İşletmeciliği alanında sahip oldukları bilgileri müşteri tatminini temel alan bir anlayış ile iç ve dış çevredeki dinamiklere göre analiz etme, yorumlama ve değerlendirme yaparak kararlar alabilir, hizmet sürecindeki sorunları tespit edip ç
X
4
Turizm ve Otel İşletmeciliği alanında hizmet sürecindeki fiziksel ortamı, araç gereç ve teknolojileri bilir, korumak için gerekli bakımını yapabilir.
X
5
Görev ve sorumlulukları ifa ederken Turizm ve Otel İşletmeciliği alanında sahip oldukları bilgi ve becerileri çalışma ortamının gerektirdiği dinamiklere göre hem bireysel olarak hem de takım üyesi olarak yerine getirebilir.
X
6
Turizm ve Otel İşletmeciliği ile ilgili teknik ve mesleki yenilikleri takip ederek karşılaşacağı olağan ve olağanüstü sorunlara çözüm üretebilir ayrıca görev ve sorumluluklarını ifa ederken kullanabilir.
X
7
Turizm ve Otel İşletmeciliği alanında sahip oldukları bilgi ve becerileri örgüt üyelerinin mesleki bilgi ve becerilerini geliştirmek için kullanabilir ve örgüt üyelerinin mesleki performans değerlendirmelerini objektif olarak yapabilir.
X
8
Mesleği ile ilgili yenilikleri hayat boyu öğrenmenin bilinci ile takip edip durum analizi yaparak sahip oldukları bilgi ve becerileri ve geliştirir.
X
9
Mesleki özgüven, bilgi ve becerisi ile sahip olduğu kaynakları yönetebilir, performans değerlendirmesi yapabilir.
X
10
Turizm alanı ile ilgili edindiği bilgi ve beceriler düzeyindeki düşüncelerini ve önerilerini ilgililere yazılı ve sözlü olarak aktarır.
X
11
Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
X
12
Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde (en az alanındaki bilgileri takip edebilecek ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek kadar) yabancı dil bilgisine sahiptir.
X
13
Mesleği ile ilgili mevzuatı (yasa, yönetmelik, genelge vb.), temel değer ve ilkeleri izleyerek bunlara uygun davranmak ve iş güvenliği, işçi sağlığı, sosyal güvenlik hakları, kalite kontrol ve yönetimi ile doğal çevrenin korunma konularında yürütücü düzey
X
14
Etik değerlere bağlı, sosyal adalet, kültürel değerler ve sosyal sorumluluk konularında yeterli bilince sahip, toplumun alanla ilgili ilgi, istek ve ihtiyaçlarını bilme, ülkenin ve yakın çevrenin sosyo-kültürel ve ekonomik özelliklerini tanımlama becerisi
X
15
Turizm ve Otel İşletmeciliğinin temel faaliyeti olan hizmet üretim sürecinin gerektirdiği kişisel niteliklere ve dinamizme sahiptir.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 İnsan kaynakları yönetimi tanımı, kamu ve özel sektördeki farklar, İnsan kaynakları yönetimini etkileyen iç ve dış etmenler Anlatım, Soru-Yanıt, Gözlem, Uygulama-Alıştırma
2 İşlevleri, gelişimi ve ilkeleri Anlatım, Soru-Yanıt, Gözlem, Uygulama-Alıştırma
3 Personel sağlama ve seçme, Anlatım, Soru-Yanıt, Gözlem, Uygulama-Alıştırma
4 Personel hareketliliği, Örgütsel sosyalizasyon ve kariyer Anlatım, Soru-Yanıt, Gözlem, Uygulama-Alıştırma
5 İş analizi, İş etüdü ve İş tasarımı Anlatım, Soru-Yanıt, Gözlem, Uygulama-Alıştırma
6 Personel planlaması Anlatım, Soru-Yanıt, Gözlem, Uygulama-Alıştırma
7 Başarı değerlendirmesi Anlatım, Soru-Yanıt, Gözlem, Uygulama-Alıştırma
8 Ara Sınav
9 Hizmet içi eğitim Anlatım, Soru-Yanıt, Gözlem, Uygulama-Alıştırma
10 Ücret yönetimi Anlatım, Soru-Yanıt, Gözlem, Uygulama-Alıştırma
11 Ücret yönetimi Anlatım, Soru-Yanıt, Gözlem, Uygulama-Alıştırma
12 İletişim, motivasyon ve önderlik Anlatım, Soru-Yanıt, Gözlem, Uygulama-Alıştırma
13 Sendikalara katılım, Sendikal haklar Anlatım, Soru-Yanıt, Gözlem, Uygulama-Alıştırma
14 Personel sağlığı ve iş güvenliği Anlatım, Soru-Yanıt, Gözlem, Uygulama-Alıştırma
15 Şikayet ve disiplin, Anlatım, Soru-Yanıt, Gözlem, Uygulama-Alıştırma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar