DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği ATO   216 4 1 1 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Ayhan SAYĞI
Dersi Verenler
Öğr. Gör.CELAL ERBAŞ1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Öğrencilere işçi sağlığı ve güvenliği ile ilgili yeterliklerinin kazandırılması amaçlanmaktadır. Öğrenciler işçi sağlığını korumak ve iş güvenliğini sağlamak konularında bilgi ve beceri sahibi olacaklardır.
Dersin İçeriği
Öğrencilere işçi sağlığı ve güvenliği ile ilgili yeterliklerinin kazandırılması amaçlanmaktadır. Öğrenciler işçi sağlığını korumak ve iş güvenliğini sağlamak konularında bilgi ve beceri sahibi olacaklardır.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) İş güvenliğinin tanımı ve tarihçesini öğrenir.
2) Kaza oluşumunu ve çeşitlerini kavrar.
3) Meslek hastalıkları ve korunma yollarını kavrar.
4) İşçi ve işyeri koşullarının işçi sağlığına etkisini öğrenir.
5) İş güvenliğinde koruyucuları tanır ve kullanılmasının önemini kavrar.
6) İş güvenliği soruşturmasının nasıl yapıldığını öğrenir.
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Turizm ve Otel İşletmeciliği ile ilgili yasal mevzuat, mesleki standartlar ve uygulamalar, iç ve dış çevre faktörleri ve hizmet verme süreçleri hakkında temel düzeyde bilgilere sahip olabilirler.
X
2
Turizm ve Otel İşletmeciliği ile ilgili konaklama, seyahat acenteleri, yiyecek içecek vb işletmelerde yasal mevzuat, mesleki standartlar ve uygulamalar, iç ve dış çevre faktörleri hizmet verme süreçleri hakkında temel düzeyde sahip oldukları bilgileri uyg
X
3
Turizm ve Otel İşletmeciliği alanında sahip oldukları bilgileri müşteri tatminini temel alan bir anlayış ile iç ve dış çevredeki dinamiklere göre analiz etme, yorumlama ve değerlendirme yaparak kararlar alabilir, hizmet sürecindeki sorunları tespit edip ç
X
4
Turizm ve Otel İşletmeciliği alanında hizmet sürecindeki fiziksel ortamı, araç gereç ve teknolojileri bilir, korumak için gerekli bakımını yapabilir.
5
Görev ve sorumlulukları ifa ederken Turizm ve Otel İşletmeciliği alanında sahip oldukları bilgi ve becerileri çalışma ortamının gerektirdiği dinamiklere göre hem bireysel olarak hem de takım üyesi olarak yerine getirebilir.
X
6
Turizm ve Otel İşletmeciliği ile ilgili teknik ve mesleki yenilikleri takip ederek karşılaşacağı olağan ve olağanüstü sorunlara çözüm üretebilir ayrıca görev ve sorumluluklarını ifa ederken kullanabilir.
X
7
Turizm ve Otel İşletmeciliği alanında sahip oldukları bilgi ve becerileri örgüt üyelerinin mesleki bilgi ve becerilerini geliştirmek için kullanabilir ve örgüt üyelerinin mesleki performans değerlendirmelerini objektif olarak yapabilir.
X
8
Mesleği ile ilgili yenilikleri hayat boyu öğrenmenin bilinci ile takip edip durum analizi yaparak sahip oldukları bilgi ve becerileri ve geliştirir.
X
9
Mesleki özgüven, bilgi ve becerisi ile sahip olduğu kaynakları yönetebilir, performans değerlendirmesi yapabilir.
X
10
Turizm alanı ile ilgili edindiği bilgi ve beceriler düzeyindeki düşüncelerini ve önerilerini ilgililere yazılı ve sözlü olarak aktarır.
X
11
Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
12
Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde (en az alanındaki bilgileri takip edebilecek ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek kadar) yabancı dil bilgisine sahiptir.
13
Mesleği ile ilgili mevzuatı (yasa, yönetmelik, genelge vb.), temel değer ve ilkeleri izleyerek bunlara uygun davranmak ve iş güvenliği, işçi sağlığı, sosyal güvenlik hakları, kalite kontrol ve yönetimi ile doğal çevrenin korunma konularında yürütücü düzey
X
14
Etik değerlere bağlı, sosyal adalet, kültürel değerler ve sosyal sorumluluk konularında yeterli bilince sahip, toplumun alanla ilgili ilgi, istek ve ihtiyaçlarını bilme, ülkenin ve yakın çevrenin sosyo-kültürel ve ekonomik özelliklerini tanımlama becerisi
X
15
Turizm ve Otel İşletmeciliğinin temel faaliyeti olan hizmet üretim sürecinin gerektirdiği kişisel niteliklere ve dinamizme sahiptir.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Sağlık ve insan sağlığı kavramı. İşçi sağlığı kavramı; işçi sağlığının tanımı, önem ve amacı. Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması. Anlatım
2 İşçi sağlığında temel ilkeler. Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması. Anlatım
3 İşçi sağlığında kontroller ve sağlık raporları. Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması. Anlatım
4 İşçi sağlığında işyeri hekimliği; işyeri hekimi görev ve yetkileri. Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması. Anlatım
5 İşçi sağlığı ve üretim; üretimde meslek hastalığı. Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması. Anlatım
6 Meslek hastalığından korunma ilkeleri ve yöntemleri. Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması. Anlatım
7 Meslek hastalığından korunma ilkeleri ve yöntemleri. Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması. Anlatım
8 Ara Sınav Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması. Yazılı Sınav
9 İş güvenliği kavramı, iş güvenliğini bozabilecek potansiyel tehlikeler. Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması. Anlatım
10 İş güvenliğini bozabilecek potansiyel olaylar, iş kazası kavramı ve iş kazasında hukuki süreç. Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması. Anlatım
11 İşçi sağlığı ve iş güvenliği hukuku. Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması. Anlatım
12 Dünyada ve ülkemizde işçi sağlığı ve iş güvenliğinin gelişimi; hakların ortaya çıkışı. İşçi sağlığı ve iş güvenliğinde işveren ve sendikanın sorumlulukları. Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması. Anlatım
13 Hukukun tanımı ve amacı. Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması. Anlatım
14 Ülkemizde iş ve sosyal güvenlik hukuku Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması. Anlatım
15 İş Kanununda yer alan işçi sağlığı ve iş güvenliği ile ilgili düzenlemeler. Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması. Anlatım
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması. Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar