DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Dünya Mutfağı ATO   224 4 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Mehtap BAYKAL
Dersi Verenler
Öğr. Gör.MEHTAP BAYKAL1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Yemek sanayi endüstrisine genel bir bakış. Mutfak organizasyonu, mutfak tasarım ve donanımı, personel eğitimi. Dünyadaki farklı mutfak kültürleri (Uzakdoğu, Hint, Avrupa, Asya vb.) , bu kültürlere özgü yemekler ve beslenme alışkanlıkları.
Dersin İçeriği
Yemek sanayi endüstrisine genel bir bakış. Mutfak organizasyonu, mutfak tasarım ve donanımı, personel eğitimi. Endüstyriyel yemek üretimi. Endüstriyel mutfaklarda hijyen ve sanitasyon. Menü planlama. Geleneksel Türk mutfağı hakkında genel bilgi.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) 1) Endüstriyel yemek üretiminde dikkat edilmesi gereken kuralları sayar.
2) 2) Yemeklerin taşıma yöntemlerini, tüketilinceye kadar geçen sürede depolamma koşullarını ve tüketime sunumunu açıklar.
3) 3) Mutfak organizasyonu, mutfak tasarım ve donanımı, personel eğitimini açıklar.
4) 4) Mutfak hijyenini tanımlar.
5) 5) Geleneksel Türk mutfağı kültürümüzü açıklar.
6) 6) Dünyadaki farklı mutfak kültürlerinin genel özelliklerini ve bu kültürlere özgü yemekler ile beslenme alışkanlıklarını tanır.
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Turizm ve Otel İşletmeciliği ile ilgili yasal mevzuat, mesleki standartlar ve uygulamalar, iç ve dış çevre faktörleri ve hizmet verme süreçleri hakkında temel düzeyde bilgilere sahip olabilirler.
X
2
Turizm ve Otel İşletmeciliği ile ilgili konaklama, seyahat acenteleri, yiyecek içecek vb işletmelerde yasal mevzuat, mesleki standartlar ve uygulamalar, iç ve dış çevre faktörleri hizmet verme süreçleri hakkında temel düzeyde sahip oldukları bilgileri uyg
X
3
Turizm ve Otel İşletmeciliği alanında sahip oldukları bilgileri müşteri tatminini temel alan bir anlayış ile iç ve dış çevredeki dinamiklere göre analiz etme, yorumlama ve değerlendirme yaparak kararlar alabilir, hizmet sürecindeki sorunları tespit edip ç
X
4
Turizm ve Otel İşletmeciliği alanında hizmet sürecindeki fiziksel ortamı, araç gereç ve teknolojileri bilir, korumak için gerekli bakımını yapabilir.
X
5
Görev ve sorumlulukları ifa ederken Turizm ve Otel İşletmeciliği alanında sahip oldukları bilgi ve becerileri çalışma ortamının gerektirdiği dinamiklere göre hem bireysel olarak hem de takım üyesi olarak yerine getirebilir.
X
6
Turizm ve Otel İşletmeciliği ile ilgili teknik ve mesleki yenilikleri takip ederek karşılaşacağı olağan ve olağanüstü sorunlara çözüm üretebilir ayrıca görev ve sorumluluklarını ifa ederken kullanabilir.
X
7
Turizm ve Otel İşletmeciliği alanında sahip oldukları bilgi ve becerileri örgüt üyelerinin mesleki bilgi ve becerilerini geliştirmek için kullanabilir ve örgüt üyelerinin mesleki performans değerlendirmelerini objektif olarak yapabilir.
X
8
Mesleği ile ilgili yenilikleri hayat boyu öğrenmenin bilinci ile takip edip durum analizi yaparak sahip oldukları bilgi ve becerileri ve geliştirir.
X
9
Mesleki özgüven, bilgi ve becerisi ile sahip olduğu kaynakları yönetebilir, performans değerlendirmesi yapabilir.
X
10
Turizm alanı ile ilgili edindiği bilgi ve beceriler düzeyindeki düşüncelerini ve önerilerini ilgililere yazılı ve sözlü olarak aktarır.
X
11
Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
X
12
Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde (en az alanındaki bilgileri takip edebilecek ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek kadar) yabancı dil bilgisine sahiptir.
X
13
Mesleği ile ilgili mevzuatı (yasa, yönetmelik, genelge vb.), temel değer ve ilkeleri izleyerek bunlara uygun davranmak ve iş güvenliği, işçi sağlığı, sosyal güvenlik hakları, kalite kontrol ve yönetimi ile doğal çevrenin korunma konularında yürütücü düzey
X
14
Etik değerlere bağlı, sosyal adalet, kültürel değerler ve sosyal sorumluluk konularında yeterli bilince sahip, toplumun alanla ilgili ilgi, istek ve ihtiyaçlarını bilme, ülkenin ve yakın çevrenin sosyo-kültürel ve ekonomik özelliklerini tanımlama becerisi
X
15
Turizm ve Otel İşletmeciliğinin temel faaliyeti olan hizmet üretim sürecinin gerektirdiği kişisel niteliklere ve dinamizme sahiptir.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 1) Yemek sanayi endüstrisine genel bir bakış. Önerilen kaynaktan ilgili konuya hazırlanması.
2 2) Mutfak organizasyonu, mutfak tasarım ve donanımı, personel eğitimi. Önerilen kaynaktan ilgili konuya hazırlanması.
3 3) Endüstyriyel yemek üretimi. Önerilen kaynaktan ilgili konuya hazırlanması.
4 4) Endüstriyel mutfaklarda hijyen ve sanitasyon. Önerilen kaynaktan ilgili konuya hazırlanması.
5 5) Menü planlama. Önerilen kaynaktan ilgili konuya hazırlanması.
6 6) Geleneksel Türk mutfağı hakkında genel bilgi. Önerilen kaynaktan ilgili konuya hazırlanması.
7 7) Türk mutfağının temel özellikleri. Önerilen kaynaktan ilgili konuya hazırlanması.
8 8) Ara sınav/Değerlendirme Önerilen kaynaktan ilgili konuya hazırlanması.
9 9) Türk mutfağında pişirme yöntemleri. Önerilen kaynaktan ilgili konuya hazırlanması.
10 10) Türk mutfağında çorbalar, et yemekleri, sebze yemekleri. Önerilen kaynaktan ilgili konuya hazırlanması.
11 11) Türk mutfağında hamur işleri, içecekler, Türk mutfağında tatlılar. Önerilen kaynaktan ilgili konuya hazırlanması.
12 12) Yöresel Türk yemeklerinden örnekler, bölgelere göre yemek özellikleri. Önerilen kaynaktan ilgili konuya hazırlanması.
13 13) Dünyadaki farklı mutfak kültürleri (Uzakdoğu, Hint, Avrupa, Asya vb.) , bu kültürlere özgü yemekler ve beslenme alışkanlıkları. Önerilen kaynaktan ilgili konuya hazırlanması.
14 13) Dünyadaki farklı mutfak kültürleri (Uzakdoğu, Hint, Avrupa, Asya vb.) , bu kültürlere özgü yemekler ve beslenme alışkanlıkları. Önerilen kaynaktan ilgili konuya hazırlanması.
15 13) Dünyadaki farklı mutfak kültürleri (Uzakdoğu, Hint, Avrupa, Asya vb.) , bu kültürlere özgü yemekler ve beslenme alışkanlıkları. Önerilen kaynaktan ilgili konuya hazırlanması.
16-17 Final sınavı Önerilen kaynaktan ilgili konuya hazırlanması.

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar