DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Genel Muhasebe ATO   114 2 2 2 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Ayhan SAYĞI
Dersi Verenler
Öğr. Gör.AYHAN SAYĞI1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu ders ile öğrencinin muhasebe temel usul ve esaslarını öğrenerek mali tabloların hazırlanmasını ve dönen varlık hesaplarının kayıtlarını yapması amaçlanmaktadır.
Dersin İçeriği
Muhasebenin Temel Kavramlarının Öğrenilmesi, Mali Tabloların Öğrenilmesi, Muhasebede Kullanılan Defterlerin Öğrenilmesi, Muhasebede Kullanılan Belgelerin Öğrenilmesi, Muhasebe İşlemleri Süreci, Çift Yönlü Kayıt Esasları ve Tek Düzen Hesap Planının Öğrenilmesi, Dönen Varlık Hesaplarını Kaydetmek, Duran Varlık Hesaplarını Kaydetmek, Kısa Vadeli Yabancı Kaynak Hesaplarını Kaydetmek, Uzun Vadeli Yabancı Kaynak Hesaplarını Kaydetmek, Özkaynak Hesaplarını Kaydetmek, Gelir Tablosu ve Maliyet Hesaplarını Kaydetmek, Muhasebe Tablolarını Düzenlemek, Sektör Bazlı Örnek Uygulama Düzenlemek

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Hesap Planı Oluşturabilir
2) Bilanço Düzenleyebilir
3) Büyük Defter ve Mizan Düzenleyebilir
4) Varlık Hesaplarını Kaydetebilir
5) Açılış kaydı düzenleyebilir
6) Açılış ve kapanış bilançosu düzenleyebilir
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)