DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Turizm Pazarlaması ATO   223 3 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Ayhan SAYĞI
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu ders ile konaklama, seyahat ve yiyecek içecek işletmeleri için pazarlama ilkelerini yorumlayabilme ve genel pazarlama uygulamalarını geçekleştirebilme bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır.
Dersin İçeriği
Turizm Pazarlama Kavramı genel olarak pazarlamayı açıklamak, turizm pazarlamasına girişi açıklamak ve turizm pazarını açıklamak konuları, Turizm Pazarlama Karması turistik ürün, dağıtım sistemi, tanıtma stratejileri, turizmde tutundurma Pazarlama Araştırması pazarlama araçlarının yararları, pazarlama araştırmasının yöntemi, pazarlama araştırmasının planı, pazarlama araştırması konuları, pazarlama politikası ve ilkeleri, uluslar arası turizm pazarlama araştırması konuları anlatılmaktadır.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Turizm pazarlama kavramını açıklayabilme
2) Pazar bölümlendirmesini ve hedef Pazar seçim uygulamalarını açıklayabilme
3) Turizmde pazarlama karmasını tanıyabilme
4) Turizm Pazarlaması Planlamasını kavrayabilme
5) Turizm pazarlamasının işletme içerisindeki yerini kavrayabilme
6) Elektronik ortamda pazarlamayı öğrenebilme
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)