DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Meslek Etiği ATO   212 4 2 2 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Canani YALÇİN
Dersi Verenler
Öğr. Gör.CANANİ YALÇİN1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu ders ile öğrencinin içinde bulunduğu örgütsel yapılarda üzerine düşen görevi en iyi biçimde yerine getirmesi için turizm meslek ilkelerine, toplumsal sorumluluklarına ve değerlere ait bilinç kazanması amaçlanmaktadır.
Dersin İçeriği
Etik, turizm etiği, turizm etik kodları

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Etik ve ahlak kavramlarını İncelemek
2) Mesleki etik ilkelerine uymak
3) Sosyal sorumluluk kavramlarını anlamak
4) Etik dışı davranışların sonuçlarını anlamak
5) Genel iş ahlakını anlamak
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)