DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Çevre Koruma ATO   214 4 1 1 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Canani YALÇİN
Dersi Verenler
Öğr. Gör.CANANİ YALÇİN1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu ders ile öğrencinin Çevre ve insan sağlığı koruma kuralları ile ilgili bilgi ve becerileri kazandırmak.
Dersin İçeriği
Çevre ve İnsan Sağlığı, çevre yönetmelik bilgisi, risk analizi Çevre ve İnsan Sağlığı, atık yönetimi, doğal kaynaklar, koruma önlemleri kapsamında uluslararası sağlık ve güvenlik ikazları, işçi sağlığı ve iş güvenliği yönetmeliği, çevre koruma önlemleri, kişisel korunma önlemleri konuları konularını anlatılmaktadır.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Çevre ve insan sağlığını koruyucu önlemleri uygulayabilir.
2) İş yerinde karşılaşabileceği riskleri bilir ve tedbirlerini alabilir.
3) İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili genel kuralları bilebilir.
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)