DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği ATO   216 4 1 1 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Ayhan SAYĞI
Dersi Verenler
Öğr. Gör.CELAL ERBAŞ1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Öğrencilere işçi sağlığı ve güvenliği ile ilgili yeterliklerinin kazandırılması amaçlanmaktadır. Öğrenciler işçi sağlığını korumak ve iş güvenliğini sağlamak konularında bilgi ve beceri sahibi olacaklardır.
Dersin İçeriği
Öğrencilere işçi sağlığı ve güvenliği ile ilgili yeterliklerinin kazandırılması amaçlanmaktadır. Öğrenciler işçi sağlığını korumak ve iş güvenliğini sağlamak konularında bilgi ve beceri sahibi olacaklardır.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) İş güvenliğinin tanımı ve tarihçesini öğrenir.
2) Kaza oluşumunu ve çeşitlerini kavrar.
3) Meslek hastalıkları ve korunma yollarını kavrar.
4) İşçi ve işyeri koşullarının işçi sağlığına etkisini öğrenir.
5) İş güvenliğinde koruyucuları tanır ve kullanılmasının önemini kavrar.
6) İş güvenliği soruşturmasının nasıl yapıldığını öğrenir.
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)