DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Meslek Etiği ATO   212 4 2 2 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Canani YALÇİN
Dersi Verenler
Öğr. Gör.CANANİ YALÇİN1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu ders ile öğrencinin içinde bulunduğu örgütsel yapılarda üzerine düşen görevi en iyi biçimde yerine getirmesi için turizm meslek ilkelerine, toplumsal sorumluluklarına ve değerlere ait bilinç kazanması amaçlanmaktadır.
Dersin İçeriği
Etik, turizm etiği, turizm etik kodları

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Etik ve ahlak kavramlarını İncelemek
2) Mesleki etik ilkelerine uymak
3) Sosyal sorumluluk kavramlarını anlamak
4) Etik dışı davranışların sonuçlarını anlamak
5) Genel iş ahlakını anlamak
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Turizm ve Otel İşletmeciliği ile ilgili yasal mevzuat, mesleki standartlar ve uygulamalar, iç ve dış çevre faktörleri ve hizmet verme süreçleri hakkında temel düzeyde bilgilere sahip olabilirler.
2
Turizm ve Otel İşletmeciliği ile ilgili konaklama, seyahat acenteleri, yiyecek içecek vb işletmelerde yasal mevzuat, mesleki standartlar ve uygulamalar, iç ve dış çevre faktörleri hizmet verme süreçleri hakkında temel düzeyde sahip oldukları bilgileri uyg
X
3
Turizm ve Otel İşletmeciliği alanında sahip oldukları bilgileri müşteri tatminini temel alan bir anlayış ile iç ve dış çevredeki dinamiklere göre analiz etme, yorumlama ve değerlendirme yaparak kararlar alabilir, hizmet sürecindeki sorunları tespit edip ç
X
4
Turizm ve Otel İşletmeciliği alanında hizmet sürecindeki fiziksel ortamı, araç gereç ve teknolojileri bilir, korumak için gerekli bakımını yapabilir.
X
5
Görev ve sorumlulukları ifa ederken Turizm ve Otel İşletmeciliği alanında sahip oldukları bilgi ve becerileri çalışma ortamının gerektirdiği dinamiklere göre hem bireysel olarak hem de takım üyesi olarak yerine getirebilir.
X
6
Turizm ve Otel İşletmeciliği ile ilgili teknik ve mesleki yenilikleri takip ederek karşılaşacağı olağan ve olağanüstü sorunlara çözüm üretebilir ayrıca görev ve sorumluluklarını ifa ederken kullanabilir.
X
7
Turizm ve Otel İşletmeciliği alanında sahip oldukları bilgi ve becerileri örgüt üyelerinin mesleki bilgi ve becerilerini geliştirmek için kullanabilir ve örgüt üyelerinin mesleki performans değerlendirmelerini objektif olarak yapabilir.
X
8
Mesleği ile ilgili yenilikleri hayat boyu öğrenmenin bilinci ile takip edip durum analizi yaparak sahip oldukları bilgi ve becerileri ve geliştirir.
X
9
Mesleki özgüven, bilgi ve becerisi ile sahip olduğu kaynakları yönetebilir, performans değerlendirmesi yapabilir.
X
10
Turizm alanı ile ilgili edindiği bilgi ve beceriler düzeyindeki düşüncelerini ve önerilerini ilgililere yazılı ve sözlü olarak aktarır.
X
11
Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
X
12
Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde (en az alanındaki bilgileri takip edebilecek ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek kadar) yabancı dil bilgisine sahiptir.
X
13
Mesleği ile ilgili mevzuatı (yasa, yönetmelik, genelge vb.), temel değer ve ilkeleri izleyerek bunlara uygun davranmak ve iş güvenliği, işçi sağlığı, sosyal güvenlik hakları, kalite kontrol ve yönetimi ile doğal çevrenin korunma konularında yürütücü düzey
X
14
Etik değerlere bağlı, sosyal adalet, kültürel değerler ve sosyal sorumluluk konularında yeterli bilince sahip, toplumun alanla ilgili ilgi, istek ve ihtiyaçlarını bilme, ülkenin ve yakın çevrenin sosyo-kültürel ve ekonomik özelliklerini tanımlama becerisi
X
15
Turizm ve Otel İşletmeciliğinin temel faaliyeti olan hizmet üretim sürecinin gerektirdiği kişisel niteliklere ve dinamizme sahiptir.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Turizm ve Etik Anlatım, Soru-Yanıt, Gözlem, Uygulama-Alıştırma
2 Türkler'de İş Ahlakı ve Ahilik Anlatım, Soru-Yanıt, Gözlem, Uygulama-Alıştırma
3 Etik Kavramı Anlatım, Soru-Yanıt, Gözlem, Uygulama-Alıştırma
4 Temel Etik İlkeleri Anlatım, Soru-Yanıt, Gözlem, Uygulama-Alıştırma
5 Etik Türleri Anlatım, Soru-Yanıt, Gözlem, Uygulama-Alıştırma
6 Etik Faktörleri Anlatım, Soru-Yanıt, Gözlem, Uygulama-Alıştırma
7 Etik Standartları Anlatım, Soru-Yanıt, Gözlem, Uygulama-Alıştırma
8 Ara Sınav
9 İşletmelerde Yaşanan Etik Sorunlar Anlatım, Soru-Yanıt, Gözlem, Uygulama-Alıştırma
10 Etik ve Müşteri Şikayetleri Anlatım, Soru-Yanıt, Gözlem, Uygulama-Alıştırma
11 Turizm Sektöründe Ortaya Çıkan Kusurlu Hizmetlerin Değerlendirmesi Anlatım, Soru-Yanıt, Gözlem, Uygulama-Alıştırma
12 Turizm Sektöründe Ortaya Çıkan Kusurlu Hizmetlerin Değerlendirmesi Anlatım, Soru-Yanıt, Gözlem, Uygulama-Alıştırma
13 Turizm Etik Kodları Anlatım, Soru-Yanıt, Gözlem, Uygulama-Alıştırma
14 Turizm Etik Kodları Anlatım, Soru-Yanıt, Gözlem, Uygulama-Alıştırma
15 Turizm Etik Kodları Anlatım, Soru-Yanıt, Gözlem, Uygulama-Alıştırma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar