DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Türkiye Ekonomisi YDT   209 3 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Özgür YILMAZ
Dersi Verenler
Öğr. Gör.ÖZGÜR YILMAZ1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu derste öğrencinin Türkiye ekonomisine ilişkin makro ekonomik göstergeleri izleyebilecek, Avrupa Birliği (AB) ve kurumları öğretilmesi amaçlanmaktadır.
Dersin İçeriği
Bu derste Türkiye Ekonomisinin tarihsel gelişimi, sektörel yapısı, kaynakların dağılımı, sermaye birikimi, dış ticaret hadleri, AB ile ilişkilerin ekonomik boyutu anlatılacaktır.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Türkiye Ekonomisine İlişkin Makro Ekonomik Göstergeleri İzler.
2) Avrupa Birliği (AB) ve Kurumlarını Kavrar.
3) Türkiye ekonomisinin geç Osmanlı döneminden 2000li yıllara uzanan tarihsel arka planını açıklayabilecektir.
4) Türkiye ekonomisinde gözlenen önemli değişme ve gelişme süreçlerini uluslar arası politik ve ekonomik kırılmalarla ilişkilendirebilecektir.
5) Türkiye ekonomisinin güncel yapısal sorunlarının tarihsel, toplumsal ve siyasi kökenlerini tartışabilecektir.
6) Türkiye ekonomisinin gelişimi kavranır.
7) Türkiye Ekonomisi ile ilgili araştırma ve çalışma yapıp, sonuçlarını analiz ederek yorumlayabilme becerisi kazanır.
8) Türkiyenin sosyo-ekonomik kalkınma sürecindeki bireysel sorumluluğunun farkında olur.
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Dış ticaret alanında işletme, iktisat, muhasebe, temel hukuk, dış ticaret mevzuatı ve işlemlerine ilişkin temel kavramları tanımlayabilme
X
2
Dış ticaret alanında sahip olduğu mesleki bilgileri, karar alma, uygulama ve davranış süreçlerinde kullanabilme
X
3
Dış ticaret alanındaki dinamiklerini analiz edebilme, yorumlayabilme ve değerlendirebilme
X
4
Dış ticaret alanında mesleki görev ve sorumlulukları icra edebilme
X
5
Dış ticaret alanındaki sorunların çözümünde için ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme
X
6
Dış ticaret alanında mesleki bilgi ve becerileri eleştirel olarak değerlendirebilme
X
7
Dış ticaret alanının dinamik yapısına uygun olarak hayat boyu öğrenmenin gerekliliği bilincine sahip olabilme
X
8
Dış ticaret alanında ortaya çıkan değişimlere uyum için mesleki bilgi ve becerilerini geliştirecek faaliyetlerde bulunabilme
X
9
Dış ticaret alanında düşüncelerini, önerilerini mesleki bilgi ve becerilerini iletişim sürecinde ilgililere yazılı ve sözlü olarak aktarabilme.
X
10
Dış ticaret alanında mesleki görev ve sorumlulukları ekip çalışmasına uygun olarak icra edebilme
X
11
Dış ticaret alanında mesleki görev ve sorumlulukları icra edebilecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olabilme
X
12
Dış ticaret alanında mesleki görev ve sorumlulukları icra edebilecek düzeyde bilgi ve iletişim teknolojisi araçları ile diğer mesleki araç ve teknikleri kullanabilme
X
13
Dış ticaret alanında mesleki görev ve sorumlulukları toplumsal kurallara uygun olarak icra edebilme
X
14
Dış ticaret alanında mesleki görev ve sorumlulukları evrensel insani değerlere uygun icra eden girişimci kimliği sahip olabilme
X
15
Dış ticaret alanında mesleki görev ve sorumluluklarını Atatürk ilke ve inklaplarının hedeflerine uygun olarak icra edebilme
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Türkiye Ekonomisine Kısa Bakış Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır. Anlatım
2 Türkiye Ekonomisinin Sosyo Ekonomik Göstergeleri Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır. Anlatım
3 Türkiye Ekonomisinin Sektörel Analizi Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır. Anlatım
4 Sanayi Sektörü Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır. Anlatım
5 Tarım Sektörü Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır. Anlatım
6 Türkiye'de Dış Ticaretinin Genel Yapısı Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır. Anlatım
7 Türkiye'de Dış Ticaretinin Genel Yapısı Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır. Anlatım
8 Ara Sınav Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır. Yazılı Sınav
9 Türkiyenin Dış Ticaretinin Ülkelere Göre Dağılımı Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır. Anlatım
10 AB'nin Tarihi Gelişimi Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır. Anlatım
11 AB'nin Genişleme Süreci Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır. Anlatım
12 AB'nin Kurumları Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır. Anlatım
13 Türkiye AB İlişkileri Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır. Anlatım
14 Türkiye AB İlişkileri Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır. Anlatım
15 Türkiye ile AB Ülkeleri Arasındaki Dış Ticaret Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır. Anlatım
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır. Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar