DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Türkiye Ekonomisi YDT   209 3 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Özgür YILMAZ
Dersi Verenler
Öğr. Gör.ÖZGÜR YILMAZ1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu derste öğrencinin Türkiye ekonomisine ilişkin makro ekonomik göstergeleri izleyebilecek, Avrupa Birliği (AB) ve kurumları öğretilmesi amaçlanmaktadır.
Dersin İçeriği
Bu derste Türkiye Ekonomisinin tarihsel gelişimi, sektörel yapısı, kaynakların dağılımı, sermaye birikimi, dış ticaret hadleri, AB ile ilişkilerin ekonomik boyutu anlatılacaktır.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Türkiye Ekonomisine İlişkin Makro Ekonomik Göstergeleri İzler.
2) Avrupa Birliği (AB) ve Kurumlarını Kavrar.
3) Türkiye ekonomisinin geç Osmanlı döneminden 2000li yıllara uzanan tarihsel arka planını açıklayabilecektir.
4) Türkiye ekonomisinde gözlenen önemli değişme ve gelişme süreçlerini uluslar arası politik ve ekonomik kırılmalarla ilişkilendirebilecektir.
5) Türkiye ekonomisinin güncel yapısal sorunlarının tarihsel, toplumsal ve siyasi kökenlerini tartışabilecektir.
6) Türkiye ekonomisinin gelişimi kavranır.
7) Türkiye Ekonomisi ile ilgili araştırma ve çalışma yapıp, sonuçlarını analiz ederek yorumlayabilme becerisi kazanır.
8) Türkiyenin sosyo-ekonomik kalkınma sürecindeki bireysel sorumluluğunun farkında olur.
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)