DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
GENEL MUHASEBE I YDT   105 1 3 3.5 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Ayhan SAYĞI
Dersi Verenler
Öğr. Gör.AYHAN SAYĞI1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu ders ile öğrencinin muhasebe temel usul ve esaslarını öğrenerek mali tabloların hazırlanmasını ve dönen varlık hesaplarının kayıtlarını yapması amaçlanmaktadır.
Dersin İçeriği
Muhasebenin Temel Kavramlarının Öğrenilmesi, Mali Tabloların Öğrenilmesi, Muhasebede Kullanılan Defterlerin Öğrenilmesi, Muhasebede Kullanılan Belgelerin Öğrenilmesi, Muhasebe İşlemleri Süreci, Çift Yönlü Kayıt Esasları ve Tek Düzen Hesap Planının Öğrenilmesi, Dönen Varlık Hesaplarını Kaydetmek, Duran Varlık Hesaplarını Kaydetmek, Kısa Vadeli Yabancı Kaynak Hesaplarını Kaydetmek, Uzun Vadeli Yabancı Kaynak Hesaplarını Kaydetmek, Özkaynak Hesaplarını Kaydetmek, Gelir Tablosu ve Maliyet Hesaplarını Kaydetmek, Muhasebe Tablolarını Düzenlemek, Sektör Bazlı Örnek Uygulama Düzenlemek

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Hesap Planı Oluşturabilir
2) Bilanço Düzenleyebilir
3) Büyük Defter ve Mizan Düzenleyebilir
4) Varlık Hesaplarını Kaydetebilir
5) Açılış kaydı düzenleyebilir
6) Açılış ve kapanış bilançosu düzenleyebilir
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Dış ticaret alanında işletme, iktisat, muhasebe, temel hukuk, dış ticaret mevzuatı ve işlemlerine ilişkin temel kavramları tanımlayabilme
X
2
Dış ticaret alanında sahip olduğu mesleki bilgileri, karar alma, uygulama ve davranış süreçlerinde kullanabilme
X
3
Dış ticaret alanındaki dinamiklerini analiz edebilme, yorumlayabilme ve değerlendirebilme
X
4
Dış ticaret alanında mesleki görev ve sorumlulukları icra edebilme
X
5
Dış ticaret alanındaki sorunların çözümünde için ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme
X
6
Dış ticaret alanında mesleki bilgi ve becerileri eleştirel olarak değerlendirebilme
X
7
Dış ticaret alanının dinamik yapısına uygun olarak hayat boyu öğrenmenin gerekliliği bilincine sahip olabilme
X
8
Dış ticaret alanında ortaya çıkan değişimlere uyum için mesleki bilgi ve becerilerini geliştirecek faaliyetlerde bulunabilme
X
9
Dış ticaret alanında düşüncelerini, önerilerini mesleki bilgi ve becerilerini iletişim sürecinde ilgililere yazılı ve sözlü olarak aktarabilme.
X
10
Dış ticaret alanında mesleki görev ve sorumlulukları ekip çalışmasına uygun olarak icra edebilme
X
11
Dış ticaret alanında mesleki görev ve sorumlulukları icra edebilecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olabilme
X
12
Dış ticaret alanında mesleki görev ve sorumlulukları icra edebilecek düzeyde bilgi ve iletişim teknolojisi araçları ile diğer mesleki araç ve teknikleri kullanabilme
X
13
Dış ticaret alanında mesleki görev ve sorumlulukları toplumsal kurallara uygun olarak icra edebilme
X
14
Dış ticaret alanında mesleki görev ve sorumlulukları evrensel insani değerlere uygun icra eden girişimci kimliği sahip olabilme
X
15
Dış ticaret alanında mesleki görev ve sorumluluklarını Atatürk ilke ve inklaplarının hedeflerine uygun olarak icra edebilme
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Muhasebe usul ve esaslarını uygulamak Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır. Anlatım
Gösterip Yaptırma
2 Ana ve alt hesapları oluşturmak Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır. Anlatım
Gösterip Yaptırma
3 Açılış kaydı düzenlemek Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır. Anlatım
Gösterip Yaptırma
4 Açılış kaydı düzenlemek Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır. Anlatım
Gösterip Yaptırma
5 Açılış ve kapanış bilançosu düzenlemek Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır. Anlatım
Gösterip Yaptırma
6 Açılış ve kapanış bilançosu düzenlemek Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır. Anlatım
Gösterip Yaptırma
7 Büyük defter düzenlemek Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır. Anlatım
Gösterip Yaptırma
8 Ara Sınav Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır. Yazılı Sınav
Ödev
Performans Değerlendirmesi
9 Büyük defter düzenlemek Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır. Anlatım
Gösterip Yaptırma
10 Mizan düzenlemek Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır. Anlatım
Gösterip Yaptırma
11 Mizan düzenlemek Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır. Anlatım
Gösterip Yaptırma
12 Dönen varlıkları kaydetmek Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır. Anlatım
Gösterip Yaptırma
13 Dönen varlıkları kaydetmek Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır. Anlatım
Gösterip Yaptırma
14 Duran varlıkları kaydetmek Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır. Anlatım
Gösterip Yaptırma
15 Duran varlıkları kaydetmek Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır. Anlatım
Gösterip Yaptırma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar