DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
TEMEL HUKUK YDT   107 1 3 3 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Ayhan SAYĞI
Dersi Verenler
Öğr. Gör.AYHAN SAYĞI1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersle amaçlanan öğrencinin, hukukun tanımı, dünyadaki başlıca hukuk sistemleri hakkında bilgi sahibi olması, hukukun yazılı ve yazısız kurallarını, hukuk kurallarının temel niteliklerini, hukuk dallarını öğrenmesi, hak kavramı ve bağlantılı konular hakkında bilgi sahibi olmasıdır.
Dersin İçeriği
Hukuk kavramları,Pozitif hukuk ve kaynakları,Kamu hukuku ve özel hukuk,Hukukun temel kavramları.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Sosyal bilimler alanında ön lisans eğitimi için gerekli hukuk bilgilerine sahip olmak;
2) Hukukun temel kavramlarını öğrenmek;
3) Eğitim sürecinde alacağı diğer hukuk derslerini doğru anlama becerisi kazanmak;
4) Günlük yaşamda kişi olarak, hak ve özgürlüklerini öğrenmek;
5) Çalışma yaşamında donanımlı alt yapıya sahip olmak;
6) Dünyada tek bir hukuk sistemi olmadığını öğrenmek, kıyaslama yapabilmek.;
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Dış ticaret alanında işletme, iktisat, muhasebe, temel hukuk, dış ticaret mevzuatı ve işlemlerine ilişkin temel kavramları tanımlayabilme
X
2
Dış ticaret alanında sahip olduğu mesleki bilgileri, karar alma, uygulama ve davranış süreçlerinde kullanabilme
X
3
Dış ticaret alanındaki dinamiklerini analiz edebilme, yorumlayabilme ve değerlendirebilme
X
4
Dış ticaret alanında mesleki görev ve sorumlulukları icra edebilme
X
5
Dış ticaret alanındaki sorunların çözümünde için ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme
X
6
Dış ticaret alanında mesleki bilgi ve becerileri eleştirel olarak değerlendirebilme
X
7
Dış ticaret alanının dinamik yapısına uygun olarak hayat boyu öğrenmenin gerekliliği bilincine sahip olabilme
X
8
Dış ticaret alanında ortaya çıkan değişimlere uyum için mesleki bilgi ve becerilerini geliştirecek faaliyetlerde bulunabilme
X
9
Dış ticaret alanında düşüncelerini, önerilerini mesleki bilgi ve becerilerini iletişim sürecinde ilgililere yazılı ve sözlü olarak aktarabilme.
X
10
Dış ticaret alanında mesleki görev ve sorumlulukları ekip çalışmasına uygun olarak icra edebilme
X
11
Dış ticaret alanında mesleki görev ve sorumlulukları icra edebilecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olabilme
X
12
Dış ticaret alanında mesleki görev ve sorumlulukları icra edebilecek düzeyde bilgi ve iletişim teknolojisi araçları ile diğer mesleki araç ve teknikleri kullanabilme
13
Dış ticaret alanında mesleki görev ve sorumlulukları toplumsal kurallara uygun olarak icra edebilme
X
14
Dış ticaret alanında mesleki görev ve sorumlulukları evrensel insani değerlere uygun icra eden girişimci kimliği sahip olabilme
X
15
Dış ticaret alanında mesleki görev ve sorumluluklarını Atatürk ilke ve inklaplarının hedeflerine uygun olarak icra edebilme
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Hukukun Temel Kavramları Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır. Anlatım
2 Hukuk Sistemi Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır. Anlatım
3 Kamu Hukuku Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır. Anlatım
4 Hakkın Tanımı Ve Türleri Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır. Anlatım
5 Hakkın Kazanılması, Kaybedilmesi, Kullanılması Ve Korunması Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır. Anlatım
6 Kişilik Kavramı, Türleri, Kazanılması Ve Kaybedilmesi Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır. Anlatım
7 Kişiliğe Bağlı Hak Ve Ehliyetler Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır. Anlatım
8 Ara Sınav Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır. Yazılı Sınav
Ödev
9 Aile Hukuku Ve Hükümleri Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır. Anlatım
10 Borç Kavramı, Borcu Doğuran Sebepler Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır. Anlatım
11 Borç Kavramı, Borcu Doğuran Sebepler Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır. Anlatım
12 Borcun İfası, Sona Ermesi, Temsil Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır. Anlatım
13 Borcun İfası, Sona Ermesi, Temsil Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır. Anlatım
14 Eşya Kavramı, Mülkiyet Devir Ve Rehin İşlemleri Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır. Anlatım
15 İcra ve İflas İşlemleri Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır. Anlatım
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar