DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
İŞLETME YDT   111 1 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Ayhan SAYĞI
Dersi Verenler
Öğr. Gör.AYHAN SAYĞI1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
İşletme eğitimi alan öğrencilere işletme ve işletmecilikle ilgili temel kavramları tanıtmak, işletme bilimi ve işletmeye geniş ve bütüncül bir bakış açısı ile bakmalarını sağlamaktır.
Dersin İçeriği
İşletme, işletmecilik, girişimci ve yönetici, işletmelerin sınıflandırması, işletmenin masrafları, işletmenin gelirleri, işletme büyüklüğü, işletme kapasitesi, işletmenin kuruluş çalışmaları, kuruluş yeri seçimi, yatırım projeleri, yönetim fonksiyonu, üretim fonksiyonu, pazarlama fonksiyonu, finans fonksiyonu, insan kaynakları yönetimi fonksiyonu, muhasebe fonksiyonu, halkla ilişkiler fonksiyonu, araştırma-geliştirme fonksiyonu.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) İşletme bilimi ile ilgili temel kavramları tanımlayabilir.
2) İşletme bilimi ile ilgili temel kavramlar arasındaki ilişkiyi açıklayabilir.
3) İşletmelerde rasyonellik ilkelerini işletme ile ilgili problemlere uygulayabilir.
4) işletmelerde rasyonellik ilkeleriyle işletme fonksiyonları arasındaki ilişkiyi saptayabilir.
5) etkili bir işletme kurabilmek için gerekli yönetimsel/yapısal unsurları belirleyebilir
6) işletme fonksiyonlarını özetleyebilir
7) İşletmeler çeşitli kriterlere göre sınıflandırabilme
8) İşletmelerin kuruluş çalışmaları sırasında yapılacak araştırmaları açıklayabilme
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Dış ticaret alanında işletme, iktisat, muhasebe, temel hukuk, dış ticaret mevzuatı ve işlemlerine ilişkin temel kavramları tanımlayabilme
X
2
Dış ticaret alanında sahip olduğu mesleki bilgileri, karar alma, uygulama ve davranış süreçlerinde kullanabilme
X
3
Dış ticaret alanındaki dinamiklerini analiz edebilme, yorumlayabilme ve değerlendirebilme
X
4
Dış ticaret alanında mesleki görev ve sorumlulukları icra edebilme
X
5
Dış ticaret alanındaki sorunların çözümünde için ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme
X
6
Dış ticaret alanında mesleki bilgi ve becerileri eleştirel olarak değerlendirebilme
X
7
Dış ticaret alanının dinamik yapısına uygun olarak hayat boyu öğrenmenin gerekliliği bilincine sahip olabilme
X
8
Dış ticaret alanında ortaya çıkan değişimlere uyum için mesleki bilgi ve becerilerini geliştirecek faaliyetlerde bulunabilme
X
9
Dış ticaret alanında düşüncelerini, önerilerini mesleki bilgi ve becerilerini iletişim sürecinde ilgililere yazılı ve sözlü olarak aktarabilme.
X
10
Dış ticaret alanında mesleki görev ve sorumlulukları ekip çalışmasına uygun olarak icra edebilme
X
11
Dış ticaret alanında mesleki görev ve sorumlulukları icra edebilecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olabilme
X
12
Dış ticaret alanında mesleki görev ve sorumlulukları icra edebilecek düzeyde bilgi ve iletişim teknolojisi araçları ile diğer mesleki araç ve teknikleri kullanabilme
X
13
Dış ticaret alanında mesleki görev ve sorumlulukları toplumsal kurallara uygun olarak icra edebilme
X
14
Dış ticaret alanında mesleki görev ve sorumlulukları evrensel insani değerlere uygun icra eden girişimci kimliği sahip olabilme
X
15
Dış ticaret alanında mesleki görev ve sorumluluklarını Atatürk ilke ve inklaplarının hedeflerine uygun olarak icra edebilme
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 İşletmecilik ile ilgili temel kavramları açıklama Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır. Anlatım
2 işletmenin masrafları, işletmenin gelirleri Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır. Anlatım
3 İşletme büyüklüğü Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır. Anlatım
4 İşletme kapasitesi Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır. Anlatım
5 İşletmelerin sınıflandırması Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır. Anlatım
6 İşletmelerin sınıflandırması Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır. Anlatım
7 İşletmenin kuruluş çalışmaları Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır. Anlatım
8 Ara Sınav Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır. Yazılı Sınav
Ödev
9 Kuruluş yeri seçimi, yatırım projeleri Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır. Anlatım
10 Yönetim fonksiyonu Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır. Anlatım
11 Yönetim fonksiyonu Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır. Anlatım
12 Pazarlama fonksiyonu, Finans fonksiyonu Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır. Anlatım
13 Pazarlama fonksiyonu, Finans fonksiyonu Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır. Anlatım
14 İnsan kaynakları yönetimi fonksiyonu Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır. Anlatım
15 Muhasebe fonksiyonu, halkla ilişkiler fonksiyonu, araştırma-geliştirme fonksiyonu. Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır. Anlatım
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar