DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
PAZARLAMA İLKELERİ YDT   119 1 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Ayhan SAYĞI
Dersi Verenler
Öğr. Gör.AYHAN SAYĞI1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Pazarlamanın temel ilkeleri ve pazarlama süreçleri ve güncel pazarlama problemleri hakkında öğrenciye bilgi vermek.
Dersin İçeriği
Pazarlama gelişim tarihi, önemi, ilkeleri temel kavramları, pazarlama ilişkileri, mal ve hizmet pazarı, pazarlama karması konuları anlatılacaktır.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Pazarlama ile ilgili temel kavram ve ilkelerini tanımlayabilme;
2) Pazarlamanın gelişim sürecini ve günümüz pazarlama anlayışı tanımlayabilme;
3) Pazarlama ve çevre arasındaki ilişkileri tanımlayabilme;
4) Pazar kavramını ve tüketici ve endüstriyel pazarların özelliklerini kavrayabilme;
5) Pazarlama bilgi sistemleri ve pazarlama araştırması uygulamalarını tanıyabilme;
6) Pazar bölümleme, konumlandırma ve hedef pazarın seçilmesini açıklayabilme;
7) Pazarlama karma elemanlarını tanımlayabilme;
8) Hizmet pazarlaması kavramını kavrayabilme;
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Dış ticaret alanında işletme, iktisat, muhasebe, temel hukuk, dış ticaret mevzuatı ve işlemlerine ilişkin temel kavramları tanımlayabilme
X
2
Dış ticaret alanında sahip olduğu mesleki bilgileri, karar alma, uygulama ve davranış süreçlerinde kullanabilme
X
3
Dış ticaret alanındaki dinamiklerini analiz edebilme, yorumlayabilme ve değerlendirebilme
X
4
Dış ticaret alanında mesleki görev ve sorumlulukları icra edebilme
X
5
Dış ticaret alanındaki sorunların çözümünde için ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme
X
6
Dış ticaret alanında mesleki bilgi ve becerileri eleştirel olarak değerlendirebilme
X
7
Dış ticaret alanının dinamik yapısına uygun olarak hayat boyu öğrenmenin gerekliliği bilincine sahip olabilme
X
8
Dış ticaret alanında ortaya çıkan değişimlere uyum için mesleki bilgi ve becerilerini geliştirecek faaliyetlerde bulunabilme
X
9
Dış ticaret alanında düşüncelerini, önerilerini mesleki bilgi ve becerilerini iletişim sürecinde ilgililere yazılı ve sözlü olarak aktarabilme.
X
10
Dış ticaret alanında mesleki görev ve sorumlulukları ekip çalışmasına uygun olarak icra edebilme
X
11
Dış ticaret alanında mesleki görev ve sorumlulukları icra edebilecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olabilme
X
12
Dış ticaret alanında mesleki görev ve sorumlulukları icra edebilecek düzeyde bilgi ve iletişim teknolojisi araçları ile diğer mesleki araç ve teknikleri kullanabilme
X
13
Dış ticaret alanında mesleki görev ve sorumlulukları toplumsal kurallara uygun olarak icra edebilme
X
14
Dış ticaret alanında mesleki görev ve sorumlulukları evrensel insani değerlere uygun icra eden girişimci kimliği sahip olabilme
X
15
Dış ticaret alanında mesleki görev ve sorumluluklarını Atatürk ilke ve inklaplarının hedeflerine uygun olarak icra edebilme
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Pazarlama kavramının tanımı, temel kavramların açıklanması, pazarlama anlayışının (yaklaşımlarının) gelişimi. Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır. Anlatım
2 Pazarlama çevresi. Pazarlama ve çevre arasındaki ilişkiler. Makro ve mikro çevresel faktörlerin analizi. Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır. Anlatım
3 Stratejik planlama ve stratejik pazarlama planlaması Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır. Anlatım
4 Pazarlama bilgi sistemi. Pazarlama araştırması ve pazarlama araştırma süreci Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır. Anlatım
5 Pazar kavramı ve tüketici ve endüstriyel pazarın özellikleri. Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır. Anlatım
6 Pazar bölümlendirme, konumlandırma ve hedef pazarın seçimi. Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır. Anlatım
7 Ürün kavramı, ürün türleri ve pazarlamada ürün stratejileri. Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır. Anlatım
8 Ara Sınav Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır. Yazılı Sınav
Ödev
9 Ürün karması, yeni ürün kavramı ve ürün yaşam eğrisi. Marka ve markalama stratejileri. Ambalajlama. Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır. Anlatım
10 Fiyatlandırma: fiyat kararlarının önemi .fiyatlamayı etkileyen faktörler. fiyatlamanın amaçları. Fiyatlama politikaları ve fiyatlama yöntemleri. Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır. Anlatım
11 Dağıtım: Dağıtım kararları. Temel dağıtım kanalları. Dağıtım kanallarının yönetimi. Toptancılık ve perakendecilik.. Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır. Anlatım
12 Tutundurma: Tutundurma kararları ve stratejileri. Reklam ve halkla ilişkiler. Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır. Anlatım
13 Tutundurma: Kişisel satış ve satış tutundurma. Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır. Anlatım
14 Hizmet pazarlaması Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır. Anlatım
15 Hizmet pazarlaması Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır. Anlatım
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar