DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Gümrük İşlemleri YDT   106 2 3 3 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Ayhan SAYĞI
Dersi Verenler
Öğr. Gör.AYHAN SAYĞI1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
İthalat ve ihracat sırasında gereken gümrük prosedürlerin detaylı öğrenilmesi için gümrük Kanunun ve Gümrük Yönetmeliğinin ayrıntılı incelenmesi
Dersin İçeriği
Yürürlükteki 4458 sayılı Gümrük Kanunun ve Gümrük yönetmeliğinin incelenmesi ve Türkiye Cumhuriyeti Gümrük Bölgesine giren ve çıkan eşyaya ve taşıt araçlarına uygulanacak gümrük kuralları ile ilgili uygulamaların kavranması

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Gümrüklerle ilgili temel kavramları kavrayabilme
2) Gümrük mevzuatını bilebilme
3) Gümrük vergilerinin hesaplamasını yapabilme
4) Gümrük tarifeleri ve Türkiye Gümrük Tarife Giriş cetvelini bilebilme
5) Eşyanın Menşei ve Eşyanın Gümrük Kıymetini tanıyabilme
6) Gümrük rejimini ve Gümrük Beyan Yöntemlerini bilebilme
7) Eşyanın muayene yöntemini bilebilme
8) Eşyanın tahsisi ve teslimini yapabilme
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Dış ticaret alanında işletme, iktisat, muhasebe, temel hukuk, dış ticaret mevzuatı ve işlemlerine ilişkin temel kavramları tanımlayabilme
X
2
Dış ticaret alanında sahip olduğu mesleki bilgileri, karar alma, uygulama ve davranış süreçlerinde kullanabilme
X
3
Dış ticaret alanındaki dinamiklerini analiz edebilme, yorumlayabilme ve değerlendirebilme
X
4
Dış ticaret alanında mesleki görev ve sorumlulukları icra edebilme
X
5
Dış ticaret alanındaki sorunların çözümünde için ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme
X
6
Dış ticaret alanında mesleki bilgi ve becerileri eleştirel olarak değerlendirebilme
X
7
Dış ticaret alanının dinamik yapısına uygun olarak hayat boyu öğrenmenin gerekliliği bilincine sahip olabilme
X
8
Dış ticaret alanında ortaya çıkan değişimlere uyum için mesleki bilgi ve becerilerini geliştirecek faaliyetlerde bulunabilme
X
9
Dış ticaret alanında düşüncelerini, önerilerini mesleki bilgi ve becerilerini iletişim sürecinde ilgililere yazılı ve sözlü olarak aktarabilme.
X
10
Dış ticaret alanında mesleki görev ve sorumlulukları ekip çalışmasına uygun olarak icra edebilme
X
11
Dış ticaret alanında mesleki görev ve sorumlulukları icra edebilecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olabilme
X
12
Dış ticaret alanında mesleki görev ve sorumlulukları icra edebilecek düzeyde bilgi ve iletişim teknolojisi araçları ile diğer mesleki araç ve teknikleri kullanabilme
X
13
Dış ticaret alanında mesleki görev ve sorumlulukları toplumsal kurallara uygun olarak icra edebilme
X
14
Dış ticaret alanında mesleki görev ve sorumlulukları evrensel insani değerlere uygun icra eden girişimci kimliği sahip olabilme
X
15
Dış ticaret alanında mesleki görev ve sorumluluklarını Atatürk ilke ve inklaplarının hedeflerine uygun olarak icra edebilme
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Gümrüklerle İlgili Temel Kavramlar Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır. Anlatım
2 Gümrük Mevzuatı Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır. Anlatım
3 Gümrüklerde Temsil Yöntemleri Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır. Anlatım
4 Gümrük Tarifeleri ve Türkiye Gümrük Tarife Giriş Cetveli Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır. Anlatım
5 Gümrük Vergilerinin Hesaplanması Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır. Anlatım
6 Eşyanın Menşei Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır. Anlatım
7 Eşyanın Gümrük Kıymeti Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır. Anlatım
8 Ara Sınav Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır. Yazılı Sınav
Ödev
9 Gümrük Rejimleri Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır. Anlatım
10 Eşyanın Gümrüğe Sunulması Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır. Anlatım
11 Gümrükçe Onaylanmış İşlem Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır. Anlatım
12 Gümrük Beyan Yöntemleri Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır. Anlatım
13 Eşyanın Muayenesi Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır. Anlatım
14 Eşyanın Tahlili ve Teslimi Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır. Anlatım
15 Eşyanın Tahlili ve Teslimi Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır. Anlatım
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar