DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Ticaret Hukuku YDT   108 2 3 3 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Ayhan SAYĞI
Dersi Verenler
Öğr. Gör.AYHAN SAYĞI1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Öğrencinin, ticari iş, ticari hüküm ve ticari yargı hükümlerini inceleyebilmesi, ticaret şirketlerinde menkul kıymetler, pay senetleri, ortaklık ve tip değiştirme, iflas, rehin ve tasfiye işlemlerini yapabilmesi ve kambiyo senetlerin ile ilgili işlemleri yapabilmesini sağlamak
Dersin İçeriği
Ticari işletme, ticari işler ve tabi oldukları hükümler, tacir ve tacir olmanın hükümleri, ticaret sicili, ticaret ünvanı, işletme adı, markalar, haksız rekabet, ticari defterler, cari hesaplar ve tacir yardımcıları, adi şirketler, ticaret şirketlerinin genel hükümleri, ticaret şirketleri (kollektif şirketler, komandit şirketler, limited şirketler ve anonim şirketler) ile ilgili açıklamalar

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Ticaret hukukunun temel kavramlarını öğrenmek
2) Tacir olmanın hukuksal sonuçlarını öğrenmek
3) Ticaret şirketlerini tanıma ve şirket ortaklarının hak ve sorumluluklarını öğrenmek;
4) Günlük yaşamda kullanılan kıymetli evrakın ne anlama geldiği ve kullanımın yaratabileceği muhtemel sonuçları öğrenmek.;
5) Nitelikli şirket çalışanı olabilmek;
6) Ticaret şirketlerinde menkul kıymetler, pay senetleri, ortaklık ve tip değiştirme işlemlerini yapabilmek
7) İflas, rehin ve tasfiye işlemlerini yapabilmek
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Dış ticaret alanında işletme, iktisat, muhasebe, temel hukuk, dış ticaret mevzuatı ve işlemlerine ilişkin temel kavramları tanımlayabilme
X
2
Dış ticaret alanında sahip olduğu mesleki bilgileri, karar alma, uygulama ve davranış süreçlerinde kullanabilme
X
3
Dış ticaret alanındaki dinamiklerini analiz edebilme, yorumlayabilme ve değerlendirebilme
X
4
Dış ticaret alanında mesleki görev ve sorumlulukları icra edebilme
X
5
Dış ticaret alanındaki sorunların çözümünde için ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme
X
6
Dış ticaret alanında mesleki bilgi ve becerileri eleştirel olarak değerlendirebilme
X
7
Dış ticaret alanının dinamik yapısına uygun olarak hayat boyu öğrenmenin gerekliliği bilincine sahip olabilme
X
8
Dış ticaret alanında ortaya çıkan değişimlere uyum için mesleki bilgi ve becerilerini geliştirecek faaliyetlerde bulunabilme
X
9
Dış ticaret alanında düşüncelerini, önerilerini mesleki bilgi ve becerilerini iletişim sürecinde ilgililere yazılı ve sözlü olarak aktarabilme.
X
10
Dış ticaret alanında mesleki görev ve sorumlulukları ekip çalışmasına uygun olarak icra edebilme
X
11
Dış ticaret alanında mesleki görev ve sorumlulukları icra edebilecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olabilme
12
Dış ticaret alanında mesleki görev ve sorumlulukları icra edebilecek düzeyde bilgi ve iletişim teknolojisi araçları ile diğer mesleki araç ve teknikleri kullanabilme
X
13
Dış ticaret alanında mesleki görev ve sorumlulukları toplumsal kurallara uygun olarak icra edebilme
X
14
Dış ticaret alanında mesleki görev ve sorumlulukları evrensel insani değerlere uygun icra eden girişimci kimliği sahip olabilme
X
15
Dış ticaret alanında mesleki görev ve sorumluluklarını Atatürk ilke ve inklaplarının hedeflerine uygun olarak icra edebilme
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Ticari işletme tanımı, ticari işletmelerde merkez ve şube tanımları, şube olmanın sonuçları, işletmenin unsurları ve devri Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır. Anlatım
2 Ticari işletme rehni, ticari iş tanımı ve sonuçları. Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır. Anlatım
3 Tacir tanımı, türleri, tacir olmanın hukuksal sonuçları Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır. Anlatım
4 Ticaret unvanı, işletme adı, marka tanımları karşılaştırılması ve haksız rekabet tanımı, örnekleri, açılacak davalar. Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır. Anlatım
5 Haksız rekabet dava örnekleri. Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır. Anlatım
6 Ticaret sicili, ticari defterler Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır. Anlatım
7 Tacir yardımcıları, tellal, komisyoncu, acente ve cari hesap sözleşmesi Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır. Anlatım
8 Ara Sınav Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır. Yazılı Sınav
Performans Değerlendirmesi
9 Şirket kavramı, şirket türleri Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır. Anlatım
10 Şirket kavramı, türleri, adi şirket Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır. Anlatım
11 Kolektif, komandit ve Limited Şirket Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır. Anlatım
12 Anonim Şirket Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır. Anlatım
13 Kıymetli Evrak tanımı, türleri, ortak özellikleri Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır. Anlatım
14 Ticari senetler, çek, poliçe ve bono. Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır. Anlatım
15 Ticari senetler, çek, poliçe ve bono. Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır. Anlatım
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar