DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Uluslararası İktisat I YDT   207 3 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Canani YALÇİN
Dersi Verenler
Öğr. Gör.CANANİ YALÇİN1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Dış ticaret programı öğrencilerine, uluslararası ticaret teorileri ile ilgili bilgiler vermek ve iktisadi politikaların etkilerini analiz etme becerisi kazandırmaktır.
Dersin İçeriği
Bu derste uluslararası ticaret teorisi, dış ticaret politikalarının amaçları, araçları ve gümrük tarifeleri anlatılacaktır.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Ülkeler arasında neden ticaret yapıldığı, dış ticaret bileşeninin ne olacağı ve dış ticaretin hangi fiyatlardan yapılacağı sorularına yanıt bulabilmek
2) Klasik doktrinden önce dünyada geçerli olan iktisadi düşünce akımları hakkında teorik bilginin kazandırılabilmesi
3) Klasik liberalizmin dış ticaret yönünden özelliklerini analiz edebilmek
4) Klasik liberalizme yönelik eleştiriler ve bu eleştirilere yönelik diğer teorik gelişmeler hakkında bilgi sahibi olabilmek
5) Uluslararası ticaret teorilerini arz ve talep modelleri ile analiz edebilmek
6) Uluslararası ticareti açıklayıcı yeni teoremler ile ilgili bilgilerin kazandırılabilmesi
7) Dış ticaret politikaları ve amaçları hakkında teorik bilgilerin kazandırılabilmesi
8) Dış ticaret politikası araçları hakkında bilgi sahibi olabilmek
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Dış ticaret alanında işletme, iktisat, muhasebe, temel hukuk, dış ticaret mevzuatı ve işlemlerine ilişkin temel kavramları tanımlayabilme
X
2
Dış ticaret alanında sahip olduğu mesleki bilgileri, karar alma, uygulama ve davranış süreçlerinde kullanabilme
X
3
Dış ticaret alanındaki dinamiklerini analiz edebilme, yorumlayabilme ve değerlendirebilme
X
4
Dış ticaret alanında mesleki görev ve sorumlulukları icra edebilme
X
5
Dış ticaret alanındaki sorunların çözümünde için ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme
X
6
Dış ticaret alanında mesleki bilgi ve becerileri eleştirel olarak değerlendirebilme
X
7
Dış ticaret alanının dinamik yapısına uygun olarak hayat boyu öğrenmenin gerekliliği bilincine sahip olabilme
X
8
Dış ticaret alanında ortaya çıkan değişimlere uyum için mesleki bilgi ve becerilerini geliştirecek faaliyetlerde bulunabilme
X
9
Dış ticaret alanında düşüncelerini, önerilerini mesleki bilgi ve becerilerini iletişim sürecinde ilgililere yazılı ve sözlü olarak aktarabilme.
X
10
Dış ticaret alanında mesleki görev ve sorumlulukları ekip çalışmasına uygun olarak icra edebilme
X
11
Dış ticaret alanında mesleki görev ve sorumlulukları icra edebilecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olabilme
X
12
Dış ticaret alanında mesleki görev ve sorumlulukları icra edebilecek düzeyde bilgi ve iletişim teknolojisi araçları ile diğer mesleki araç ve teknikleri kullanabilme
X
13
Dış ticaret alanında mesleki görev ve sorumlulukları toplumsal kurallara uygun olarak icra edebilme
X
14
Dış ticaret alanında mesleki görev ve sorumlulukları evrensel insani değerlere uygun icra eden girişimci kimliği sahip olabilme
X
15
Dış ticaret alanında mesleki görev ve sorumluluklarını Atatürk ilke ve inklaplarının hedeflerine uygun olarak icra edebilme
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Uluslararası Ticaret Teorisi Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır. Anlatım
2 Merkantilistler ve Fizyokratlar Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır. Anlatım
3 Klasik Ticaret Teorileri Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır. Anlatım
4 Faktör Donatım Teorisi Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır. Anlatım
5 Diğer Uluslararası Ticaret Teorileri Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır. Anlatım
6 Diğer Uluslararası Ticaret Teorileri Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır. Anlatım
7 Diğer Uluslararası Ticaret Teorileri Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır. Anlatım
8 Ara Sınav Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır. Yazılı Sınav
9 Dış Ticaret Politikasının Amaçları Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır. Anlatım
10 Dış Ticaret Politikasının Amaçları Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır. Anlatım
11 Dış Ticaret Politikasının Amaçları Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır. Anlatım
12 Korumacılığı Savunan Görüşler Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır. Anlatım
13 Gümrük Tarifeleri ve Ekonomik Etkileri Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır. Anlatım
14 Tarife Dışı Dış Ticaret Politikası Araçları Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır. Anlatım
15 Tarife Dışı Dış Ticaret Politikası Araçları Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır. Anlatım
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar