DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Girişimcilik YDT   203 3 3 3 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Ayhan SAYĞI
Dersi Verenler
Öğr. Gör.AYHAN SAYĞI1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Girişimcilik ile ilgili teorik konularda bilgi vererek yeni bir işletme kurma sürecinde zorluklar ve fırsatları nasıl değerlendireceğinin öğretilmesi amaçlanmaktadır.
Dersin İçeriği
Girişimcilik İle İlgili Kavramlar; Girişimciliğin Önemi ve Gelişimi; Girişimcilerdeki Özellikler; İç ve Dış Girişimcilik; Girişimcilikte Motivasyon; Girişimcilikte Yaratıcılık ve Yenilikçilik; Buluş, Marka ve Tasarımların Korunması; Girişimcilikte İş Fikirleri; İş Planı Hazırlama ve Doküman Haline Getirilmesi; İş Planı İçinde Yönetim, Pazarlama, Finans ve Üretim Planları;

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) İş planları hazırlayabilme kabiliyetine sahip olur.
2) Fizibilite çalışmaları konusunda kavramsal bilgiler edinmiş olur.
3) Girişimcilerin karşılaşacağı sorunlar karşısında bilinçli olur.
4) İyi bir girişimcinin nasıl olması gerektiğini, girişimcinin belli başlı kişilik özelliklerini tanımlayabilecektir.
5) Yeni bir işletme kararını verirken bir girişimcinin nasıl hareket ettiğini değerlendirebilecektir.
6) Girişimciliği destekleyen ve zorlayan çevresel, sektörel, ekonomik ve politik dengeleri açıklayabilecektir.
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Dış ticaret alanında işletme, iktisat, muhasebe, temel hukuk, dış ticaret mevzuatı ve işlemlerine ilişkin temel kavramları tanımlayabilme
X
2
Dış ticaret alanında sahip olduğu mesleki bilgileri, karar alma, uygulama ve davranış süreçlerinde kullanabilme
X
3
Dış ticaret alanındaki dinamiklerini analiz edebilme, yorumlayabilme ve değerlendirebilme
X
4
Dış ticaret alanında mesleki görev ve sorumlulukları icra edebilme
X
5
Dış ticaret alanındaki sorunların çözümünde için ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme
X
6
Dış ticaret alanında mesleki bilgi ve becerileri eleştirel olarak değerlendirebilme
X
7
Dış ticaret alanının dinamik yapısına uygun olarak hayat boyu öğrenmenin gerekliliği bilincine sahip olabilme
X
8
Dış ticaret alanında ortaya çıkan değişimlere uyum için mesleki bilgi ve becerilerini geliştirecek faaliyetlerde bulunabilme
X
9
Dış ticaret alanında düşüncelerini, önerilerini mesleki bilgi ve becerilerini iletişim sürecinde ilgililere yazılı ve sözlü olarak aktarabilme.
X
10
Dış ticaret alanında mesleki görev ve sorumlulukları ekip çalışmasına uygun olarak icra edebilme
X
11
Dış ticaret alanında mesleki görev ve sorumlulukları icra edebilecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olabilme
X
12
Dış ticaret alanında mesleki görev ve sorumlulukları icra edebilecek düzeyde bilgi ve iletişim teknolojisi araçları ile diğer mesleki araç ve teknikleri kullanabilme
X
13
Dış ticaret alanında mesleki görev ve sorumlulukları toplumsal kurallara uygun olarak icra edebilme
X
14
Dış ticaret alanında mesleki görev ve sorumlulukları evrensel insani değerlere uygun icra eden girişimci kimliği sahip olabilme
X
15
Dış ticaret alanında mesleki görev ve sorumluluklarını Atatürk ilke ve inklaplarının hedeflerine uygun olarak icra edebilme
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Girişimcilik Kavramı ve Özellikleri Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır. Anlatım
2 Girişimcilikte Başarı Faktörleri ve Başarısızlık Nedenleri Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır. Anlatım
3 İşletmelerin Kuruluş Süreci ve Amaçları Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır. Anlatım
4 İşletmelerin Hukuksal Yapıları ve Türleri Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır. Anlatım
5 Büyüklük ve Diğer Ölçütlere Göre İşletmeler Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır. Anlatım
6 KOBİ'ler ve KOBİ'lerin Ortak Özellikleri Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır. Anlatım
7 Küçük İşletmelerde Yönetim İşlevi ve Yeni Yönetim Yaklaşımları Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır. Anlatım
Örnek Olay
8 Ara Sınav Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır. Proje / Tasarım
9 Küçük İşletmelerde Üretim İşlevi ve Yeni Üretim Sistemleri Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır. Anlatım
Örnek Olay
10 Küçük İşletmelerde Pazarlama İşlevi ve Yeni Pazarlama Yöntemleri Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır. Anlatım
Örnek Olay
11 Küçük İşletmelerde Finansman İşlevi ve Yeni Finansman Yöntemleri Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır. Anlatım
Örnek Olay
12 KOBİ'lerin Ekonomik ve Sosyal Sisteme Katkıları, Güçlü ve Zayıf Yönleri Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır. Anlatım
Örnek Olay
13 Küçük İşletmelere Destek Sağlayan Kuruluşlar Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır. Anlatım
Örnek Olay
14 Küçük İşletmelerin Sorunları ve Çözüm Yolları Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır. Anlatım
Örnek Olay
15 Girişimcilik İklimi Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır. Anlatım
Örnek Olay
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar