DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
DENİZ METEOROLOJİSİ YSA   108 2 2 2 2

Ön Koşul Dersleri Yok
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Celal ERBAŞ
Dersi Verenler
Öğr. Gör.CELAL ERBAŞ1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu ders, öğrencilere, genel bir meteoroloji bilgisi kazandırmaktadır. Ayrıca deniz ve sahillerde yapacakları bilimsel ve mesleki çalışmalarında karşılaşacakları meteorolojik olayları doğru olarak değerlendirmeleri amaçlanmaktadır.
Dersin İçeriği
Meteorolojinin tanımı ve bölümleri, deniz meteorolojisinin tanımı ve kapsamı, atmosferin yapısı ve temel özellikleri. Meteorolojik elemanlar ve denizlerdeki etkileri, sıcaklık kavramı, termometre çeşitleri ve çalışma prensipleri. Gemi ve sahil istasyonlarında sıcaklık ölçüm yöntemleri, deniz ve okyanuslarda sıcaklık ve tabakalanma, basınç kavramı ve basınç ölçümleri. Yüksek ve alçak basınç merkezleri, siklon ve antisiklon kavramı, Akdeniz üzerindeki basınç sistemleri. Rüzgar kavramı, rüzgar yön ve hız frekansının belirlenmesi. Rüzgarların sınıflandırılması ve sistemleri. Rüzgarların denizlerdeki etkileri. Denizleri etkileyen hava kütleleri, cephelerin sınıflandırılması ve simgeleri. Bulutlar ve yağışlar, görünürlük, denizcilere yönelik hava bilgisi istasyonları, hava gözlemlerinin kaydı, tahmini ve raporların hazırlanması. Meteorolojik seyir bilgisi, dalga oluşumu ve denizlerdeki etkisi, dünya ve ülkemiz denizlerindeki akıntılar.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) 1.Barometre ve termometre ve gemideki diğer meteorolojik aletlerin kullanımı ve elde edilen bilgileri yorumlayabilme
2) 2.Değişik hava sistemlerinin özelliklerini tanımlatabilme
3) 3.Rapor etme usulleri ve kayıt sistemlerini, Limanların genel meteorolojik koşullarını, Fırtına uyarı işaretleri ve hava raporlarınn değerlendirebilme
4) 4.Limanların genel meteorolojik koşullarını tanımlayabilme
5) 5 Elde edilen meteorolojik bilgileri yorumlayabilme
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Temel mühendislik bakış açısı ile, Dalış alanında karşılaşılan malzeme ve donanımla ilgili problemlerini tanımlar, analiz eder, yorumlar ve çözme becerisi kazanır, algoritmik düşünür.
X
2
Teknik resim, ve alanına özgü teknik dili kullanarak teknik iletişim kurar.
3
Sualtı faaliyetlerini hukuki mevzuat, biyolojik ve rekreasyonel anlamda sorgulama yeteneği kazanır
X
4
Sualtı mühendislik uygulamalarında, meslek etiğinin gözetilmesi konusunda farkındalığa sahiptir
X
5
Sualtı mühendislik işlerinde problemlerinin incelenmesinde dalışların güvenliği ile ilgili tedbirleri alır, deney yapma, veri toplama, toplanan verilerin sunumu ve temel yorumunu yapar
X
6
Sualtında karşılaştığı öngörülmeyen sorunlara çözüm bulma ve sorumluluk alabilme.
X
7
Denizcilik ve gemicilik bilgilerine sahip olma ve uygulayabilme
X
8
Dalışla ilgili mühendislik faaliyetlerinde, takım halinde ve bireysel olarak, sualtı inşa ve onarımlarında, sörvey çalışmalarında, batıkların kurtarılmasında veya batmamış geminin su üstünde tamirinin gerçekleştirilmesinde, arama ve kurtarmada, boru hattı
X
9
Dalış teknikleri ve güvenlik bilgilerini kullanarak dalış amirliği yapabilme
X
10
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin bilincinde olduğunu, alanındaki mesleki ve akademik gelişmeleri izleyerek gösterir, kendini sürekli yeniler, gerekli olan modern teknik gereç ve araçları ek teknik eğitim alarak kullanır.
X
11
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar
12
Mesleğinin gereksinimlerini karşılayacak biçimde bir sistemle ilgili (basınç odası, dalış sistemi, dalış planı, malzeme ve teçhizatın seçimi, kurulumu), süreci planlayabilme becerisi kazanır.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Meteoroloji ile ilgili tanımlamalar Konu ile ilgili kitapların incelenmesi Anlatım
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
2 Deniz Meteorolojisinin tarihi ve gelişimi Konu ile ilgili kitapların incelenmesi Anlatım
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
3 Dünyanın hareketleri ve Atmosfer Konu ile ilgili kitapların incelenmesi Anlatım
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
4 Atmosferin bileşimi ve sınıflandırılması Konu ile ilgili kitapların incelenmesi Anlatım
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
5 ısı, sıcaklık ve ölçüm aletleri Konu ile ilgili kitapların incelenmesi Anlatım
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
6 buharlaşma, yoğunlaşma ve nem Konu ile ilgili kitapların incelenmesi Anlatım
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
7 sis ve bulutlar Konu ile ilgili kitapların incelenmesi Anlatım
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
8 Ara sınav Konu ile ilgili kitapların ve ders notlarının incelenmesi
9 yağış ve meteorlar Konu ile ilgili kitapların incelenmesi Anlatım
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
10 hava basıncı ve hava yoğunluğu Konu ile ilgili kitapların incelenmesi Anlatım
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
11 Atmosferik dolaşım ve küresel rüzgar sistemi. Konu ile ilgili kitapların incelenmesi Anlatım
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
12 Hava Kütleleri, cepheler, alçak ve yüksek basınç alanları Konu ile ilgili kitapların incelenmesi Anlatım
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
13 Tropikal siklonlar, gemi sinoptik kod ve gözlem metotları Konu ile ilgili kitapların incelenmesi Anlatım
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
14 Tropikal siklonlar, gemi sinoptik kod ve gözlem metotları Konu ile ilgili kitapların incelenmesi Anlatım
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
15 Okyanus ve denizler hakkında kısa bilgi, okyanus akıntıları Konu ile ilgili kitapların incelenmesi Anlatım
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
16-17 Final Konu ile ilgili kitapların ve ders notlarının incelenmesi

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
Diğer Kaynaklar