DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Sualtı Teknikerliğine Giriş * YSA   109 1 2 2 2

Ön Koşul Dersleri Yok
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Özgür YILMAZ
Dersi Verenler
Öğr. Gör.ÖZGÜR YILMAZ1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Ticari dalgıçlık ile rekreasyonel dalgıçlık arasındaki farkın kavranması ve bu bakış açısı ile Sualtı teknikerinin tanımlanması.
Dersin İçeriği
Sualtı Teknikerliğinin tanımı ve işlevlerini arttırması.

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Temel mühendislik bakış açısı ile, Dalış alanında karşılaşılan malzeme ve donanımla ilgili problemlerini tanımlar, analiz eder, yorumlar ve çözme becerisi kazanır, algoritmik düşünür.
X
2
Teknik resim, ve alanına özgü teknik dili kullanarak teknik iletişim kurar.
X
3
Sualtı faaliyetlerini hukuki mevzuat, biyolojik ve rekreasyonel anlamda sorgulama yeteneği kazanır
X
4
Sualtı mühendislik uygulamalarında, meslek etiğinin gözetilmesi konusunda farkındalığa sahiptir
X
5
Sualtı mühendislik işlerinde problemlerinin incelenmesinde dalışların güvenliği ile ilgili tedbirleri alır, deney yapma, veri toplama, toplanan verilerin sunumu ve temel yorumunu yapar
X
6
Sualtında karşılaştığı öngörülmeyen sorunlara çözüm bulma ve sorumluluk alabilme.
X
7
Denizcilik ve gemicilik bilgilerine sahip olma ve uygulayabilme
8
Dalışla ilgili mühendislik faaliyetlerinde, takım halinde ve bireysel olarak, sualtı inşa ve onarımlarında, sörvey çalışmalarında, batıkların kurtarılmasında veya batmamış geminin su üstünde tamirinin gerçekleştirilmesinde, arama ve kurtarmada, boru hattı
X
9
Dalış teknikleri ve güvenlik bilgilerini kullanarak dalış amirliği yapabilme
X
10
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin bilincinde olduğunu, alanındaki mesleki ve akademik gelişmeleri izleyerek gösterir, kendini sürekli yeniler, gerekli olan modern teknik gereç ve araçları ek teknik eğitim alarak kullanır.
X
11
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar
12
Mesleğinin gereksinimlerini karşılayacak biçimde bir sistemle ilgili (basınç odası, dalış sistemi, dalış planı, malzeme ve teçhizatın seçimi, kurulumu), süreci planlayabilme becerisi kazanır.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Dalışın ve dalgıcın tanımlanması Konu ile ilgili kitapların incelenmesi
2 Rekreasyonel dalışlar Konu ile ilgili kitapların incelenmesi
3 Sualtı Teknikerliğinin tanımı Konu ile ilgili kitapların incelenmesi
4 Sualtı iş çeşitliliği ve ticari kuruluşlar Konu ile ilgili kitapların incelenmesi
5 Ticari dalgıçlıkta yeterlilikler ve belgelendirme Konu ile ilgili kitapların incelenmesi
6 Uluslararası dalgıç yeterlilikleri ve standartlar Konu ile ilgili kitapların incelenmesi
7 Bilimsel dalgıçlık, Askeri dalgıçlık, Kriminal dalgıçlık, Arama- Kurtarma dalgıçlığı Konu ile ilgili kitapların incelenmesi
8 Ara Sınav Konu ile ilgili kitapların ve ders notlarının incelenmesi
9 Dalış ve sualtı araçları geliştirme Konu ile ilgili kitapların incelenmesi
10 Özlük hakları Konu ile ilgili kitapların incelenmesi
11 Yetki alanları Konu ile ilgili kitapların incelenmesi
12 Mesleki tanımlar ve terimler Konu ile ilgili kitapların incelenmesi
13 Çalışma koşulları ve meslek etiği Konu ile ilgili kitapların incelenmesi
14 Geçmişten günümüze dalgıçlığın gelişimi Konu ile ilgili kitapların incelenmesi
15 İlgili ve yetkili kuruluşlar, meslek örgütleri,STK lar ve yayınlar Konu ile ilgili kitapların incelenmesi
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Konu ile ilgili kitapların ve ders notlarının incelenmesi

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
Diğer Kaynaklar