DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
TEKNİK RESİM * YSA   113 1 2 2.5 3

Ön Koşul Dersleri Yok
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Celal ERBAŞ
Dersi Verenler
SEYDAN ÇETİNKAYA1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu derste öğrenciye, standartlara ve kurallara göre, norm, yazı, rakam, çizgi ve geometrik çizim uygulamaları, izdüşüm çizimler, perspektifi verilen parçaların görünüşlerini çıkarma ve çizme, çizilen resimleri ölçülendirme, çeşitli geometrik parçaların açınımlarını ve arakesitlerini çizme yeterliklerini kazandırmak amaçlanmaktadır.
Dersin İçeriği
Tanıtım ve teknik çizim araçlarının kullanımı, Çizgiler, Geometrik çizimler, Ölçek, Ölçeklendirme , Taramalar, semboller, P rojeksiyon , Görünüş çıkarma, Perspektif, Paralel perspektif , Bölümler, Kesit çeşitleri, Projeler

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Temel mühendislik bakış açısı ile, Dalış alanında karşılaşılan malzeme ve donanımla ilgili problemlerini tanımlar, analiz eder, yorumlar ve çözme becerisi kazanır, algoritmik düşünür.
X
2
Teknik resim, ve alanına özgü teknik dili kullanarak teknik iletişim kurar.
X
3
Sualtı faaliyetlerini hukuki mevzuat, biyolojik ve rekreasyonel anlamda sorgulama yeteneği kazanır
4
Sualtı mühendislik uygulamalarında, meslek etiğinin gözetilmesi konusunda farkındalığa sahiptir
X
5
Sualtı mühendislik işlerinde problemlerinin incelenmesinde dalışların güvenliği ile ilgili tedbirleri alır, deney yapma, veri toplama, toplanan verilerin sunumu ve temel yorumunu yapar
X
6
Sualtında karşılaştığı öngörülmeyen sorunlara çözüm bulma ve sorumluluk alabilme.
7
Denizcilik ve gemicilik bilgilerine sahip olma ve uygulayabilme
8
Dalışla ilgili mühendislik faaliyetlerinde, takım halinde ve bireysel olarak, sualtı inşa ve onarımlarında, sörvey çalışmalarında, batıkların kurtarılmasında veya batmamış geminin su üstünde tamirinin gerçekleştirilmesinde, arama ve kurtarmada, boru hattı
X
9
Dalış teknikleri ve güvenlik bilgilerini kullanarak dalış amirliği yapabilme
10
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin bilincinde olduğunu, alanındaki mesleki ve akademik gelişmeleri izleyerek gösterir, kendini sürekli yeniler, gerekli olan modern teknik gereç ve araçları ek teknik eğitim alarak kullanır.
X
11
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar
12
Mesleğinin gereksinimlerini karşılayacak biçimde bir sistemle ilgili (basınç odası, dalış sistemi, dalış planı, malzeme ve teçhizatın seçimi, kurulumu), süreci planlayabilme becerisi kazanır.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Tanıtım ve teknik çizim araçlarının kullanımı, Konu ile ilgili kitapların incelenmesi
2 Çizgiler, Konu ile ilgili kitapların incelenmesi
3 Geometrik çizimler, Konu ile ilgili kitapların incelenmesi
4 Ölçek, Konu ile ilgili kitapların incelenmesi
5 Ölçeklendirme Konu ile ilgili kitapların incelenmesi
6 Taramalar, Konu ile ilgili kitapların incelenmesi
7 Semboller, Konu ile ilgili kitapların incelenmesi
8 Ara sınav Konu ile ilgili kitapların ve ders notlarının incelenmesi
9 Projeksiyon , Konu ile ilgili kitapların incelenmesi
10 Görünüş çıkarma, Konu ile ilgili kitapların incelenmesi
11 Perspektif, Konu ile ilgili kitapların incelenmesi
12 Paralel perspektif , Konu ile ilgili kitapların incelenmesi
13 Bölümler, Konu ile ilgili kitapların incelenmesi
14 Kesit çeşitleri, Konu ile ilgili kitapların incelenmesi
15 Çizim uygulamaları Konu ile ilgili kitapların incelenmesi
16-17 Final Konu ile ilgili kitapların ve ders notlarının incelenmesi

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
Diğer Kaynaklar