DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
KESME VE KAYNAK UYGULAMALARI YSA   115 1 1 2 3

Ön Koşul Dersleri Yok
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Özgür YILMAZ
Dersi Verenler
SEYDAN ÇETİNKAYA1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Sualtı Kaynak ve kesme becerilerine girmeden önce, Temel kaynak eğitimi, metal kesimleri tekniklerinin öğretilmesi ve emniyet kurallarının öneminin kavranmasıdır.
Dersin İçeriği
Örtülü elektrot kaynağı, Gaz altı kaynağı, Metallerin özellikleri,Spiral kullanımı.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) 1) elektirik - ark kaynağı ile kaynak yapabilecektir,
2) 2) oksi - ark kaynağı ile kesme yapabilecektir,
3) 3) metil asetilen kaynağı ile kesme yapabilecektir,
4) 4) gaz altı kaynağı yapabilecektir,
5) 5) kaynak makinelerini kullanabilecektir,
6) 6) emniyet kaidelerini ve önleyici tedbirleri alabilecektir.
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Temel mühendislik bakış açısı ile, Dalış alanında karşılaşılan malzeme ve donanımla ilgili problemlerini tanımlar, analiz eder, yorumlar ve çözme becerisi kazanır, algoritmik düşünür.
X
2
Teknik resim, ve alanına özgü teknik dili kullanarak teknik iletişim kurar.
X
3
Sualtı faaliyetlerini hukuki mevzuat, biyolojik ve rekreasyonel anlamda sorgulama yeteneği kazanır
X
4
Sualtı mühendislik uygulamalarında, meslek etiğinin gözetilmesi konusunda farkındalığa sahiptir
X
5
Sualtı mühendislik işlerinde problemlerinin incelenmesinde dalışların güvenliği ile ilgili tedbirleri alır, deney yapma, veri toplama, toplanan verilerin sunumu ve temel yorumunu yapar
X
6
Sualtında karşılaştığı öngörülmeyen sorunlara çözüm bulma ve sorumluluk alabilme.
X
7
Denizcilik ve gemicilik bilgilerine sahip olma ve uygulayabilme
8
Dalışla ilgili mühendislik faaliyetlerinde, takım halinde ve bireysel olarak, sualtı inşa ve onarımlarında, sörvey çalışmalarında, batıkların kurtarılmasında veya batmamış geminin su üstünde tamirinin gerçekleştirilmesinde, arama ve kurtarmada, boru hattı
X
9
Dalış teknikleri ve güvenlik bilgilerini kullanarak dalış amirliği yapabilme
10
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin bilincinde olduğunu, alanındaki mesleki ve akademik gelişmeleri izleyerek gösterir, kendini sürekli yeniler, gerekli olan modern teknik gereç ve araçları ek teknik eğitim alarak kullanır.
X
11
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar
12
Mesleğinin gereksinimlerini karşılayacak biçimde bir sistemle ilgili (basınç odası, dalış sistemi, dalış planı, malzeme ve teçhizatın seçimi, kurulumu), süreci planlayabilme becerisi kazanır.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Kaynağın tanımı, Özellikleri,önemi,sınıflandırılması Konu ile ilgili kitapların incelenmesi Anlatım
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
2 Malzeme, Tanımı ve sınıflandırılması, Demir, Alaşımlar, Çelik, Demir olmayan bazı metaller. Konu ile ilgili kitapların incelenmesi Anlatım
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
3 Oksi-Gaz Kaynağı tanımı ve önemi, Temel elemanları Konu ile ilgili kitapların incelenmesi Anlatım
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
4 Karpit (Cac2) - Asetilen (C2h2) - Oksijen (O2) Konu ile ilgili kitapların incelenmesi Anlatım
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
5 Gaz tüpleri, Basınç düşürücüler, Valfler, Kaynak üfleyici,Kaynak gözlüğü. Konu ile ilgili kitapların incelenmesi Anlatım
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
6 Oksijen kaynağında kaynak uygulama teknikleri Konu ile ilgili kitapların incelenmesi Anlatım
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
7 Güvenlik önlemleri Konu ile ilgili kitapların incelenmesi Anlatım
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
8 Ara sınav Konu ile ilgili kitapların ve ders notlarının incelenmesi
9 Elektrik ark kaynağının temel elemanları. Elektrotlar Konu ile ilgili kitapların incelenmesi Anlatım
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
10 Elektrik ark kaynağının yardımcı elemanları. Konu ile ilgili kitapların incelenmesi Anlatım
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
11 Kaynak uygulama teknikleri, Kaynak akımı,akım ayarı, Konu ile ilgili kitapların incelenmesi Anlatım
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
12 Elektrik ark kaynağında yatayda sol dikiş, Yatayda küt ek dikiş, Konu ile ilgili kitapların incelenmesi Anlatım
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
13 Elektrik ark kaynağında yatayda Köşe kaynak dikişi, T kaynak dikişi. Konu ile ilgili kitapların incelenmesi Anlatım
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
14 Elektrik ark kaynağı uygulamalarında güvenlik önlemleri Konu ile ilgili kitapların incelenmesi Anlatım
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
15 Spiral kesiciler ve taşlama ekipmanları. Konu ile ilgili kitapların incelenmesi Anlatım
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
16-17 Final Konu ile ilgili kitapların ve ders notlarının incelenmesi

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
Diğer Kaynaklar