DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
İLKYARDIM VE CANKURTARMA YSA   117 1 2 3 4

Ön Koşul Dersleri Yok
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Celal ERBAŞ
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiBİLGE KAAN TEKELİOĞLU1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Öğrencilere ilk yardım, yüzme, cankurtarma bilgilerinin ve eğitimlerinin verilmesi.  
Dersin İçeriği
Öğrencilerin meslek yaşamlarında sıkça karşılaşacakları su ortamında yüzeyde kalabilme ve ilerleme, sürdürme, yüzmenin önemi, yüzme branşları, yüzme için bilimsel prensipler, yüzmenin organizmaya etkileri, beslenme, gerekli atlama teknikleri, can kurtarma ve ilk yardım vb. temel konular teorik ve uygulamalarla öğretilecek, cankurtarma kısmında ise, kurtarma esas ve yöntemleri, kazazedeye yaklaşma teknikleri, suda boğuşma, kazazedeyi taşıma teknikleri, acil durum bilgilerinin oluşturulması, kişisel cankurtarma araçlarının kullanılması, kalp masajı ve suni teneffüs uygulamaları.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) 1) Yüzme Tarihini Açıklayabilecektir,
2) 2) Yüzme Bilincini Yapabilecektir,
3) 3) Yüzme Becerisini Yapabilecektir,
4) 4) Teorik Ve Pratik Bilgileri Uygulayabilecektir,
5) 5) Cankurtarma Tekniklerini Gösterebilecektir,
6) 6) Cankurtarma Tekniklerini Gösterebilecektir,
7) 7) Cankurtarma Araçlarını Kullanabilecek Düzeye Gelebilecektir,
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Temel mühendislik bakış açısı ile, Dalış alanında karşılaşılan malzeme ve donanımla ilgili problemlerini tanımlar, analiz eder, yorumlar ve çözme becerisi kazanır, algoritmik düşünür.
X
2
Teknik resim, ve alanına özgü teknik dili kullanarak teknik iletişim kurar.
X
3
Sualtı faaliyetlerini hukuki mevzuat, biyolojik ve rekreasyonel anlamda sorgulama yeteneği kazanır
X
4
Sualtı mühendislik uygulamalarında, meslek etiğinin gözetilmesi konusunda farkındalığa sahiptir
X
5
Sualtı mühendislik işlerinde problemlerinin incelenmesinde dalışların güvenliği ile ilgili tedbirleri alır, deney yapma, veri toplama, toplanan verilerin sunumu ve temel yorumunu yapar
X
6
Sualtında karşılaştığı öngörülmeyen sorunlara çözüm bulma ve sorumluluk alabilme.
X
7
Denizcilik ve gemicilik bilgilerine sahip olma ve uygulayabilme
X
8
Dalışla ilgili mühendislik faaliyetlerinde, takım halinde ve bireysel olarak, sualtı inşa ve onarımlarında, sörvey çalışmalarında, batıkların kurtarılmasında veya batmamış geminin su üstünde tamirinin gerçekleştirilmesinde, arama ve kurtarmada, boru hattı
X
9
Dalış teknikleri ve güvenlik bilgilerini kullanarak dalış amirliği yapabilme
X
10
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin bilincinde olduğunu, alanındaki mesleki ve akademik gelişmeleri izleyerek gösterir, kendini sürekli yeniler, gerekli olan modern teknik gereç ve araçları ek teknik eğitim alarak kullanır.
X
11
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar
12
Mesleğinin gereksinimlerini karşılayacak biçimde bir sistemle ilgili (basınç odası, dalış sistemi, dalış planı, malzeme ve teçhizatın seçimi, kurulumu), süreci planlayabilme becerisi kazanır.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Yüzmenin Tarihçesi Konu ile ilgili kitapların incelenmesi Anlatım
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
2 Yüzmenin Önemi Konu ile ilgili kitapların incelenmesi Anlatım
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
3 Yüzme Stilleri Konu ile ilgili kitapların incelenmesi Anlatım
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
4 Yüzme için bilimsel prensipler Konu ile ilgili kitapların incelenmesi Anlatım
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
5 Yüzmenin organizmaya etkileri Konu ile ilgili kitapların incelenmesi Anlatım
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
6 Gerekli Atlama Teknikleri Konu ile ilgili kitapların incelenmesi Anlatım
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
7 Can kurtarma ve İlk yardım Konu ile ilgili kitapların incelenmesi Anlatım
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
8 Ara sınav Konu ile ilgili kitapların ve ders notlarının incelenmesi
9 Kurtarma Esas ve Yöntemleri Konu ile ilgili kitapların incelenmesi Anlatım
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
10 Kazazedeye Yaklaşma Teknikleri Konu ile ilgili kitapların incelenmesi Anlatım
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
11 Suda Boğuşma Konu ile ilgili kitapların incelenmesi Anlatım
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
12 Kazazedeyi Taşıma Teknikleri Konu ile ilgili kitapların incelenmesi Anlatım
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
13 Cankurtarma Araçlarının Kullanılması Konu ile ilgili kitapların incelenmesi Anlatım
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
14 Durum bilgilerinin oluşturulması Konu ile ilgili kitapların incelenmesi Anlatım
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
15 Kalp masajı ve suni teneffüs uygulamaları Konu ile ilgili kitapların incelenmesi Anlatım
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
16-17 Final Konu ile ilgili kitapların ve ders notlarının incelenmesi

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
Diğer Kaynaklar