DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
OŞİNOGRAFİ YSA   126 2 2 2 2

Ön Koşul Dersleri Yok
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Celal ERBAŞ
Dersi Verenler
Öğr. Gör.CELAL ERBAŞ1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin amacı, öğrencilerin okyanus çukurlarının-sularının orijini, okyanus ve denizlerin genel özellikleri, jeolojik, kimyasal, fiziksel, biyolojik oseanografi ve deniz teknolojisi konularını kavrayabilmeleridir.
Dersin İçeriği
Okyanusların genel özellikleri, okyanus dibinin fizyografisi, okyanuslarda sedimentasyon, deniz suyunun genel bileşimi-özellikleri, sinoptik-dinamik fiziksel oseanografi, deniz ekolojisi ve canlı toplulukları, denizel kaynaklar-bunlardan yararlanma ve oseanolojik araştırmalarda kullanılan araç-gereçler.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) 1. Oseanografinin tarihsel gelişimini, okyanus çukurlarının-sularının oluşumunu, okyanus ve denizlerin tanımsal ayrımını ve özelliklerini açıklayabilme
2) 2. Okyanus dibinin fizyografik özelliğini açıklayabilme
3) 3. Okyanuslarda görülen sediment kaynaklarını açıklayabilme
4) 4. Deniz suyunun genel bileşimi ve bu bileşimi etkileyen süreçleri açıklayabilme
5) 5. Okyanusların sinoptik fiziksel özellikleri üzerine yorum yapabilme
6) 6. Okyanusların dinamik fiziksel özelliklerini açıklayabilme
7) 7. Denizel ortamın ekolojik yönden sınıflandırılmasını, pelajik bölgenin ve bentik bölgenin canlı toplulukları ve biyo-ekolojik özelliklerini açıklayabilme
8) 8. Denizel kaynakları tanımlayabilme, bunlardan yararlanmayı,denizlerde görülen pollusyon tiplerini, oseanolojik araştırmalarda kullanılan araç-gereçler ve özelliklerini açıklayabilme ve yorumlayabilme
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Temel mühendislik bakış açısı ile, Dalış alanında karşılaşılan malzeme ve donanımla ilgili problemlerini tanımlar, analiz eder, yorumlar ve çözme becerisi kazanır, algoritmik düşünür.
X
2
Teknik resim, ve alanına özgü teknik dili kullanarak teknik iletişim kurar.
3
Sualtı faaliyetlerini hukuki mevzuat, biyolojik ve rekreasyonel anlamda sorgulama yeteneği kazanır
X
4
Sualtı mühendislik uygulamalarında, meslek etiğinin gözetilmesi konusunda farkındalığa sahiptir
X
5
Sualtı mühendislik işlerinde problemlerinin incelenmesinde dalışların güvenliği ile ilgili tedbirleri alır, deney yapma, veri toplama, toplanan verilerin sunumu ve temel yorumunu yapar
X
6
Sualtında karşılaştığı öngörülmeyen sorunlara çözüm bulma ve sorumluluk alabilme.
X
7
Denizcilik ve gemicilik bilgilerine sahip olma ve uygulayabilme
X
8
Dalışla ilgili mühendislik faaliyetlerinde, takım halinde ve bireysel olarak, sualtı inşa ve onarımlarında, sörvey çalışmalarında, batıkların kurtarılmasında veya batmamış geminin su üstünde tamirinin gerçekleştirilmesinde, arama ve kurtarmada, boru hattı
X
9
Dalış teknikleri ve güvenlik bilgilerini kullanarak dalış amirliği yapabilme
X
10
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin bilincinde olduğunu, alanındaki mesleki ve akademik gelişmeleri izleyerek gösterir, kendini sürekli yeniler, gerekli olan modern teknik gereç ve araçları ek teknik eğitim alarak kullanır.
X
11
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar
12
Mesleğinin gereksinimlerini karşılayacak biçimde bir sistemle ilgili (basınç odası, dalış sistemi, dalış planı, malzeme ve teçhizatın seçimi, kurulumu), süreci planlayabilme becerisi kazanır.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Oseanografinin tarihsel gelişimi; yeryuvarı, okyanus ve yaşamın orijini; okyanus ve denizin tanımı ve genel özellikleri Konu ile ilgili kitapların incelenmesi Anlatım
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
2 Okyanus dibinin fizyografisi, mevcut okyanusların genel fizyografik özellikleri Konu ile ilgili kitapların incelenmesi Anlatım
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
3 Sedimentlerin boy şekil ve kaynakları; sedimentasyon hızı ve sedimentlerin vertikal ve coğrafik dağılışları Konu ile ilgili kitapların incelenmesi Anlatım
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
4 Deniz suyunun genel bileşimi ve bileşimini etkileyen süreçler; deniz suyunda çözünmüş halde bulunan inorganik maddeler Konu ile ilgili kitapların incelenmesi Anlatım
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
5 Deniz suyunda çözünmüş halde bulunan oarganik maddeler, gazlar ve asılı halde bulunan organik ve inorganik parçacıklar Konu ile ilgili kitapların incelenmesi Anlatım
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
6 Temperatür, salinite, basınç, yoğunluk özellikleri ve okyanuslardaki dağılışları Konu ile ilgili kitapların incelenmesi Anlatım
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
7 T-S diagramı, su tipi ve su kütlesi kavramları; deniz suyunun optik, akustik ve diğer fiziksel özellikleri Konu ile ilgili kitapların incelenmesi Anlatım
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
8 Ara sınav Konu ile ilgili kitapların ve ders notlarının incelenmesi
9 Akıntılar, dalgalar ve genel özellikleri Konu ile ilgili kitapların incelenmesi Anlatım
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
10 Med-cezir hareketleri; yaşam sahası olarak denizler; denizel biyota Konu ile ilgili kitapların incelenmesi Anlatım
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
11 Denizel ortamın ve organizmaların ekolojik sınıflandırılması; ekolojik faktörler ve organizmalara etkileri Konu ile ilgili kitapların incelenmesi Anlatım
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
12 Denizel ortamın ve organizmaların ekolojik sınıflandırılması; ekolojik faktörler ve organizmalara etkileri Konu ile ilgili kitapların incelenmesi Anlatım
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
13 Pelajik bölgenin ve bentik bölgenin canlı toplulukları Konu ile ilgili kitapların incelenmesi Anlatım
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
14 Denizlerin organik madde verimi ve organik madde döngüsü; Denizlerin biyolojik, kimyasal, jeolojik, fiziksel kaynakları ve bunlardan yararlanma Konu ile ilgili kitapların incelenmesi Anlatım
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
15 Oseanolojik araştırmalar ve bu araştırmalarda kullanılan başlıca araç-gereçler Konu ile ilgili kitapların incelenmesi Anlatım
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
16-17 Final Konu ile ilgili kitapların ve ders notlarının incelenmesi

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
Diğer Kaynaklar