DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
TEMEL DALGIÇLIK I YSA   130 2 4 4 4

Ön Koşul Dersleri Yok
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Özgür YILMAZ
Dersi Verenler
Öğr. Gör.ÖZGÜR YILMAZ1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Profesyonel dalışlarda, dalgıçların dekompresyon hastalığı riskini ortadan kaldırmak için bilinmesi ve uygulanması gereken derinlik ve zaman limitleri ile dekompresyon usul ve kaidelerinin öğretilmesi. 
Dersin İçeriği
Hava dekompresyonu, terimlerin açıklanması, tablo seçimi usul ve esasları, dalış kayıdı kısatlmaları, dekompresyonsuz dalışlar için sıfır dekompresyon limitleri ve yinelenen dalışlar için yeni grup harfi belirleme tablosu, dekompresyon cetvellerinin seçilmesi esasları ,yinelenen dalışlar ve rezidüel nitrojen zaman cetveli, istisnai hallerde ekspoze dalışları konuları ve doğru şekilde dalış kaydı tutulması.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) 1) dalış ve dekompresyon terimleri ile bunların evrelerini tanımlayabilecektir,
2) 2) dekompresyon tablolarını oluşturan kısımları ve bu tabloların amacını açıklayabilecektir.
3) 3) yapılacak dalışın özelliğine göre kullanılacak uygun dekompresyon tablosunu seçebilecektir,
4) 4) dekompresyonsuz yada dekompresyonlu dalışlarda riskleri minimum seviyeye indirecek şekilde planlayabilecektir,
5) 5) Yinelenen Dalışları Planlayabilme
6) 6) yerine göre; dalış amiri (süpervizör),dalgıç,yardımcı,stand by dalgıç ve kayıtçı olarak görev yapabilecektir,
7) 7) istisnai expose dalışlarında gerekli önlemleri alabilecektir.
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Temel mühendislik bakış açısı ile, Dalış alanında karşılaşılan malzeme ve donanımla ilgili problemlerini tanımlar, analiz eder, yorumlar ve çözme becerisi kazanır, algoritmik düşünür.
X
2
Teknik resim, ve alanına özgü teknik dili kullanarak teknik iletişim kurar.
X
3
Sualtı faaliyetlerini hukuki mevzuat, biyolojik ve rekreasyonel anlamda sorgulama yeteneği kazanır
X
4
Sualtı mühendislik uygulamalarında, meslek etiğinin gözetilmesi konusunda farkındalığa sahiptir
X
5
Sualtı mühendislik işlerinde problemlerinin incelenmesinde dalışların güvenliği ile ilgili tedbirleri alır, deney yapma, veri toplama, toplanan verilerin sunumu ve temel yorumunu yapar
X
6
Sualtında karşılaştığı öngörülmeyen sorunlara çözüm bulma ve sorumluluk alabilme.
X
7
Denizcilik ve gemicilik bilgilerine sahip olma ve uygulayabilme
8
Dalışla ilgili mühendislik faaliyetlerinde, takım halinde ve bireysel olarak, sualtı inşa ve onarımlarında, sörvey çalışmalarında, batıkların kurtarılmasında veya batmamış geminin su üstünde tamirinin gerçekleştirilmesinde, arama ve kurtarmada, boru hattı
X
9
Dalış teknikleri ve güvenlik bilgilerini kullanarak dalış amirliği yapabilme
X
10
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin bilincinde olduğunu, alanındaki mesleki ve akademik gelişmeleri izleyerek gösterir, kendini sürekli yeniler, gerekli olan modern teknik gereç ve araçları ek teknik eğitim alarak kullanır.
X
11
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar
12
Mesleğinin gereksinimlerini karşılayacak biçimde bir sistemle ilgili (basınç odası, dalış sistemi, dalış planı, malzeme ve teçhizatın seçimi, kurulumu), süreci planlayabilme becerisi kazanır.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Dekompresyon Teorisi, Dekompresyon terimleri Konu ile ilgili kitapların incelenmesi Anlatım
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
2 Hava dekompresyon tabloları, ve tablo seçim usül esasları, Nümo geyç düzeltme faktörü Konu ile ilgili kitapların incelenmesi Anlatım
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
3 İniş- çıkış kaideleri, Çıkış esnasında gecikmeler. Konu ile ilgili kitapların incelenmesi Anlatım
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
4 Rezidüel zaman cetveli, Yinelenen dalış kaydı. Konu ile ilgili kitapların incelenmesi Anlatım
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
5 Dekompresyonsuz - dekompresyonlu dalış uygulaması Konu ile ilgili kitapların incelenmesi Anlatım
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
6 Dekompresyonsuz - dekompresyonlu dalış uygulaması Konu ile ilgili kitapların incelenmesi Anlatım
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
7 istisnai hallerde ekspoze dalışları Konu ile ilgili kitapların incelenmesi Anlatım
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
8 Ara Sınav Konu ile ilgili kitapların ve ders notlarının incelenmesi
9 Dekompresyonsuz - dekompresyonlu dalış uygulaması Konu ile ilgili kitapların incelenmesi Anlatım
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
10 Dekompresyonsuz - dekompresyonlu dalış uygulaması Konu ile ilgili kitapların incelenmesi Anlatım
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
11 Dekompresyonsuz - dekompresyonlu dalış uygulaması Konu ile ilgili kitapların incelenmesi Anlatım
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
12 Dekompresyonsuz - dekompresyonlu dalış uygulaması Konu ile ilgili kitapların incelenmesi Anlatım
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
13 Dekompresyonsuz - dekompresyonlu dalış uygulaması Konu ile ilgili kitapların incelenmesi Anlatım
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
14 Dekompresyonsuz - dekompresyonlu dalış uygulaması Konu ile ilgili kitapların incelenmesi Anlatım
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
15 Dekompresyonsuz - dekompresyonlu dalış uygulaması Konu ile ilgili kitapların incelenmesi Anlatım
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Konu ile ilgili kitapların ve ders notlarının incelenmesi

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
Diğer Kaynaklar