DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
NAVİGASYON YSA   235 3 2 3 4

Ön Koşul Dersleri Yok
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Celal ERBAŞ
Dersi Verenler
Öğr. Gör.CELAL ERBAŞ1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Temel Seyir bilgisini verilmesi ve deniz haritalarının kullanılması.
Dersin İçeriği
Navigasyonun tanımı ve tarihçesi, navigasyon araç ve yöntemlerinin gelişimi. Yer kürenin şekli, enlemler ve boylamlar, enlem ve boylam farkları. Harita projeksiyonları. Deniz seyrinde kullanılan haritaların özellikleri, küçük alan Merkator haritasının çizimi, diğer projeksiyon yöntemleri ile Merkator projeksiyonunun karşılaştırılması, harita katologları ve harita katalog kullanımı, Semboler ve Kısaltmalar Kitabının kullanımı, denizcilere ilanlar ve kullanımı, harita düzeltmeleri, denizde mesafe ve yön kavramı, gemi seyri ile ilgili yayınlar ve özellikleri, fenerler ve sis işaretleri, fenerlerin karakterleri ve sınıflandırılması, fener kitaplarının kullanımı, fenerlerin görünme mesafeleri, fenerlere ait kısaltmalar, sis işaretleri, şamandıralama sistemleri, sistem A ve sistem B nin tanıtımı, lateral ve kardinal işaretlerinin haritada üzerinde gösterimi.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) 1) dünyanın şekli ve koordinat sistemini tanımlayabilecektir,
2) 2) deniz haritalarının üzerindeki bilgileri tanımlayabilecek ve onlardan etkin olarak faydalanabilecektir,
3) 3) farklı projeksiyon sistemleri ile çizilen deniz haritaların özelliklerini ve birbirlerinden olan farklarını tanımlayabilecektir,
4) 4) seyir aletlerini etkin bir şekilde kullanabilecektir,
5) 5) IALA sistem A ve B nin farklarını ayırt edebilecek, kardinal ve lateral sistem şamandıralarını etkin bir şekilde kullanabilecektir,
6) 6) deniz fenerlerinin doğru olarak tanınabilmeleri için gerekli olan bilgileri kullanarak onlardan etkin bir şekilde yararlanabilecektir,
7) 7) manyetik ve cayro pusulaların çalışma prensiplerini tanımlayarak onlardan etkin bir şekilde faydalanabilecektir.
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Temel mühendislik bakış açısı ile, Dalış alanında karşılaşılan malzeme ve donanımla ilgili problemlerini tanımlar, analiz eder, yorumlar ve çözme becerisi kazanır, algoritmik düşünür.
X
2
Teknik resim, ve alanına özgü teknik dili kullanarak teknik iletişim kurar.
X
3
Sualtı faaliyetlerini hukuki mevzuat, biyolojik ve rekreasyonel anlamda sorgulama yeteneği kazanır
4
Sualtı mühendislik uygulamalarında, meslek etiğinin gözetilmesi konusunda farkındalığa sahiptir
X
5
Sualtı mühendislik işlerinde problemlerinin incelenmesinde dalışların güvenliği ile ilgili tedbirleri alır, deney yapma, veri toplama, toplanan verilerin sunumu ve temel yorumunu yapar
X
6
Sualtında karşılaştığı öngörülmeyen sorunlara çözüm bulma ve sorumluluk alabilme.
X
7
Denizcilik ve gemicilik bilgilerine sahip olma ve uygulayabilme
X
8
Dalışla ilgili mühendislik faaliyetlerinde, takım halinde ve bireysel olarak, sualtı inşa ve onarımlarında, sörvey çalışmalarında, batıkların kurtarılmasında veya batmamış geminin su üstünde tamirinin gerçekleştirilmesinde, arama ve kurtarmada, boru hattı
X
9
Dalış teknikleri ve güvenlik bilgilerini kullanarak dalış amirliği yapabilme
X
10
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin bilincinde olduğunu, alanındaki mesleki ve akademik gelişmeleri izleyerek gösterir, kendini sürekli yeniler, gerekli olan modern teknik gereç ve araçları ek teknik eğitim alarak kullanır.
X
11
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar
12
Mesleğinin gereksinimlerini karşılayacak biçimde bir sistemle ilgili (basınç odası, dalış sistemi, dalış planı, malzeme ve teçhizatın seçimi, kurulumu), süreci planlayabilme becerisi kazanır.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Seyrin tarihçesi, amacı ve çeşitleri. Konu ile ilgili kitapların incelenmesi Anlatım
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
2 Dünyanın şekli, koordinat sistemi ile ilgili temel kavramlar. Konu ile ilgili kitapların incelenmesi Anlatım
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
3 Deniz haritaları, kısaltma ve semboller. Konu ile ilgili kitapların incelenmesi Anlatım
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
4 Denizcilere ilanlar ve harita düzeltmeleri Konu ile ilgili kitapların incelenmesi Anlatım
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
5 Harita projeksiyon sistemi, küçük alan markator haritasının çizimi. Konu ile ilgili kitapların incelenmesi Anlatım
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
6 Seyirde mesafe ve yön kavramı, seyirde kullanılan araç ve gereçler. Konu ile ilgili kitapların incelenmesi Anlatım
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
7 Seyir ile ilgili yayınlar ve özellikleri. Konu ile ilgili kitapların incelenmesi Anlatım
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
8 Ara sınav Konu ile ilgili kitapların ve ders notlarının incelenmesi
9 Fener, sis işaretleri, fenerlerin karekteri ve sınıflandırılması. Konu ile ilgili kitapların incelenmesi Anlatım
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
10 Fener kitaplarını kullanma, fenerlerin görünme mesafesi ve fenerlere ait kısaltmalar. Konu ile ilgili kitapların incelenmesi Anlatım
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
11 Sis işaretleri , sistem A ve B şamandıralarının tanıtımı. Konu ile ilgili kitapların incelenmesi Anlatım
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
12 Kardinal ve lateral şamandıraların tanıtımı Konu ile ilgili kitapların incelenmesi Anlatım
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
13 Cayro pusula çalışma prensibi ve kullanılması. Konu ile ilgili kitapların incelenmesi Anlatım
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
14 Manyetik pusula çalışma prensibi ve kullanılması. Konu ile ilgili kitapların incelenmesi Anlatım
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
15 Manyetik pusula düzeltmesi. Konu ile ilgili kitapların incelenmesi Anlatım
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
16-17 Final Konu ile ilgili kitapların ve ders notlarının incelenmesi

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
Diğer Kaynaklar