DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Bitirme Tezi * YSA   222 4 3 4.5 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Celal ERBAŞ
Dersi Verenler
Öğr. Gör.CELAL ERBAŞ1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Öğrenciye bilimsel araştırma yapma yönünde beceriler kazandırma ve meslek yaşamında yayın yapabilecek duruma getirebilmek amacıyla gerekli olan araştırma ve yazım altyapısını kazandırma ile ilgili çalışmalar yapılması planlanmaktadır.
Dersin İçeriği
Araştırma yapılacak konunun kapsamlı olarak irdelenmesi, Konu ile ilgili kaynakça taraması, Konunun yazım kurallarına uygun olarak yazılması

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Temel mühendislik bakış açısı ile, Dalış alanında karşılaşılan malzeme ve donanımla ilgili problemlerini tanımlar, analiz eder, yorumlar ve çözme becerisi kazanır, algoritmik düşünür.
X
2
Teknik resim, ve alanına özgü teknik dili kullanarak teknik iletişim kurar.
X
3
Sualtı faaliyetlerini hukuki mevzuat, biyolojik ve rekreasyonel anlamda sorgulama yeteneği kazanır
4
Sualtı mühendislik uygulamalarında, meslek etiğinin gözetilmesi konusunda farkındalığa sahiptir
X
5
Sualtı mühendislik işlerinde problemlerinin incelenmesinde dalışların güvenliği ile ilgili tedbirleri alır, deney yapma, veri toplama, toplanan verilerin sunumu ve temel yorumunu yapar
X
6
Sualtında karşılaştığı öngörülmeyen sorunlara çözüm bulma ve sorumluluk alabilme.
X
7
Denizcilik ve gemicilik bilgilerine sahip olma ve uygulayabilme
X
8
Dalışla ilgili mühendislik faaliyetlerinde, takım halinde ve bireysel olarak, sualtı inşa ve onarımlarında, sörvey çalışmalarında, batıkların kurtarılmasında veya batmamış geminin su üstünde tamirinin gerçekleştirilmesinde, arama ve kurtarmada, boru hattı
X
9
Dalış teknikleri ve güvenlik bilgilerini kullanarak dalış amirliği yapabilme
10
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin bilincinde olduğunu, alanındaki mesleki ve akademik gelişmeleri izleyerek gösterir, kendini sürekli yeniler, gerekli olan modern teknik gereç ve araçları ek teknik eğitim alarak kullanır.
X
11
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar
12
Mesleğinin gereksinimlerini karşılayacak biçimde bir sistemle ilgili (basınç odası, dalış sistemi, dalış planı, malzeme ve teçhizatın seçimi, kurulumu), süreci planlayabilme becerisi kazanır.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Araştırma yapılacak konunun kapsamlı olarak irdelenmesi, konuyla ilgili kaynak taranması
2 Konu ile ilgili kaynakça taraması, konuyla ilgili kaynak taranması
3 Konu ile ilgili kaynakça taraması, konuyla ilgili kaynak taranması
4 Konunun yazım kurallarına uygun olarak yazılması, konuyla ilgili kaynak taranması
5 Konunun yazım kurallarına uygun olarak yazılması, konuyla ilgili kaynak taranması
6 Konunun yazım kurallarına uygun olarak yazılması, konuyla ilgili kaynak taranması
7 Konunun yazım kurallarına uygun olarak yazılması, konuyla ilgili kaynak taranması
8 Ara sınav
9 Araştırması yapılan çalışmanın ön raporunun sunulması, konuyla ilgili kaynak taranması
10 Hazırlanan raporun değerlendirilmesi, konuyla ilgili kaynak taranması
11 Hazırlanan raporun değerlendirilmesi, konuyla ilgili kaynak taranması
12 Araştırması yapılan çalışmanın son raporunun hazırlanması, konuyla ilgili kaynak taranması
13 Araştırması yapılan çalışmanın son raporunun hazırlanması, konuyla ilgili kaynak taranması
14 Araştırması yapılan çalışmanın son raporunun hazırlanması, konuyla ilgili kaynak taranması
15 Araştırması yapılan çalışmanın son raporunun hazırlanması, konuyla ilgili kaynak taranması
16-17 Çalışmanın Sunumu

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar