DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Sualtı Turizmi ve Arkeolojisi YSA   224 4 2 2 2

Ön Koşul Dersleri Yok
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Özgür YILMAZ
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiFATMA ŞAHİN1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Öğrencilerin, sualtında kalmış arkeolojik değeri olan objelerin tanımlanması, sualtı kazı çalışmaları, teknikleri ve eserlerin korunması yöntemleri ve ülkemiz turizm potansiyeli konusunda bilinçlendirilip, mesleklerinin turizm faaliyetlerinde kullanılması ile ilgili detayların öğretilmesi amaçlanmaktadır.
Dersin İçeriği
Sualtı arkeolojisinin tanımlanması, arkeolojik objelerin incelenmesi, Kazı teknikleri ve koruma yöntemleri ile beraber genel turizm bilgisi, Türkiyenin turizm kapasitesi, Türkiyenin sualtı konusunda dünya üzerindeki konumu, Ülkemizdeki önemli dalış noktaları ve özellikleri, Dalışa yasak bölgeler, Sualtına yönelik bir turizm işletmesinin kuruluşu ve işletmeciliği, Dalış organizasyonları, yasal yükümlülükler. Ayrıca derslere sualtı turizmi konusunda çalışan profesyonel dalış merkezi yöneticileri ve tecrübeli balıkadamlar davet edilip, kendilerinin bilgileri ve tecrübelerinden yararlanılacaktır. İmkanlar dahilinde yakın bölgelerde faaliyet gösteren bir veya birkaç sualtı turizm işletmesinin yerinde görülerek incelenmesine dayalı teknik gezi.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) 1) arkeoloji ve sualtı arkeolojisini tanımlayabilecektir,
2) 2) sualtında karşılaştığı arkeolojik bir objeyi tanıyabilecektir,
3) 3) sualtında ki arkeolojik değerlerin neden korunması gerektiğini açıklayabilecektir,
4) 4) sualtı kazı tekniklerini sıralayabilecektir,
5) 5) sudan çıkarılan objelerin nasıl korunacağını anlatabilecektir,
6) 6) sualtı kazılarına katılabilecektir.
7) 7) ülkemizin sualtı turizm kapasitesini açıklayabilecektir,
8) 8) ülkemizin önemli dalış noktalarını listeleyebilecektir,
9) 9) ülkemizin dalışa yasak bölgelerini listeleyebilecektir,
10) 10) sualtına yönelik bir turizm işletmesinin kuruluş prosedürlerini tanımlayabilecektir,
11) 11) dalış organizasyonları yapabilecektir,
12) 12) sualtına yönelik bir turizm işletmesinin özelliklerini listeleyebilecektir.
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Temel mühendislik bakış açısı ile, Dalış alanında karşılaşılan malzeme ve donanımla ilgili problemlerini tanımlar, analiz eder, yorumlar ve çözme becerisi kazanır, algoritmik düşünür.
X
2
Teknik resim, ve alanına özgü teknik dili kullanarak teknik iletişim kurar.
X
3
Sualtı faaliyetlerini hukuki mevzuat, biyolojik ve rekreasyonel anlamda sorgulama yeteneği kazanır
X
4
Sualtı mühendislik uygulamalarında, meslek etiğinin gözetilmesi konusunda farkındalığa sahiptir
X
5
Sualtı mühendislik işlerinde problemlerinin incelenmesinde dalışların güvenliği ile ilgili tedbirleri alır, deney yapma, veri toplama, toplanan verilerin sunumu ve temel yorumunu yapar
X
6
Sualtında karşılaştığı öngörülmeyen sorunlara çözüm bulma ve sorumluluk alabilme.
X
7
Denizcilik ve gemicilik bilgilerine sahip olma ve uygulayabilme
X
8
Dalışla ilgili mühendislik faaliyetlerinde, takım halinde ve bireysel olarak, sualtı inşa ve onarımlarında, sörvey çalışmalarında, batıkların kurtarılmasında veya batmamış geminin su üstünde tamirinin gerçekleştirilmesinde, arama ve kurtarmada, boru hattı
9
Dalış teknikleri ve güvenlik bilgilerini kullanarak dalış amirliği yapabilme
X
10
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin bilincinde olduğunu, alanındaki mesleki ve akademik gelişmeleri izleyerek gösterir, kendini sürekli yeniler, gerekli olan modern teknik gereç ve araçları ek teknik eğitim alarak kullanır.
X
11
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar
12
Mesleğinin gereksinimlerini karşılayacak biçimde bir sistemle ilgili (basınç odası, dalış sistemi, dalış planı, malzeme ve teçhizatın seçimi, kurulumu), süreci planlayabilme becerisi kazanır.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Arkeolojinin tanımı ve Anadolu arkeolojisi Konu ile ilgili kitapların incelenmesi Anlatım
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
2 Konuyla ilgili çalışan kurumların tanıtımı .Sualtı Arkeolojisine giriş Konu ile ilgili kitapların incelenmesi Anlatım
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
3 Antik devir denizcilik tarihi . Antik devir gemi yapım teknikleri Konu ile ilgili kitapların incelenmesi Anlatım
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
4 Amphoralar .Çıpalar Konu ile ilgili kitapların incelenmesi Anlatım
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
5 Savaş, tarım ve diğer antik objeler. Türkiyede Sualtı Arkeolojisi Konu ile ilgili kitapların incelenmesi Anlatım
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
6 Bodrum Sualtı Arkeolojis müzesi. Sualtı arkeolojisinde survey ve kazı teknikleri Konu ile ilgili kitapların incelenmesi Anlatım
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
7 Arkeolojik, tarihi ve doğal sit alanları koruma kanunu. Sualtından çıkarılan objelerin korunması Konu ile ilgili kitapların incelenmesi Anlatım
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
8 Ara sınav Konu ile ilgili kitapların ve ders notlarının incelenmesi
9 Turizm tanımı ve içeriği Konu ile ilgili kitapların incelenmesi Anlatım
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
10 Turizm endüstrisini diğer endüstrilerden ayıran özellikler Konu ile ilgili kitapların incelenmesi Anlatım
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
11 Turizm endüstrisinde yer alan işletmeler. Turizmde rekreasyon (eğlence-dinlence) işletmeleri Konu ile ilgili kitapların incelenmesi Anlatım
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
12 Türkiyenin turizm kapasitesi. Türkiyenin sualtı konusunda dünya üzerindeki konumu, Konu ile ilgili kitapların incelenmesi Anlatım
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
13 Ülkemizdeki önemli dalış noktaları ve özellikleri. Ülkemizde dalışa yasak bölgeler, Konu ile ilgili kitapların incelenmesi Anlatım
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
14 Sualtına yönelik bir turizm işletmesinin kuruluşu ve işletmeciliği. Dalış organizasyonları, Konu ile ilgili kitapların incelenmesi Anlatım
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
15 Yasal yükümlülükler. Teknik Gezi (yakın bölgelerde faaliyet gösteren bir veya birkaç sualtı turizm işletmesinin yerinde görülerek incelenmesi) Konu ile ilgili kitapların incelenmesi Anlatım
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
16-17 Final Konu ile ilgili kitapların ve ders notlarının incelenmesi

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
Diğer Kaynaklar