DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
KARIŞIM GAZ DALGIÇLIĞI II YSA   230 4 2 3 4

Ön Koşul Dersleri Yok
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Özgür YILMAZ
Dersi Verenler
FAHRİ BARCIN AKKOCA1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Karışım gaz kullanılarak yapılan dalışlarda dekompresyon usül kaidelerini ve Helyum-Oksijen dekompresyon cetvellerini kullanarak dalış planlamak ve kayıt formlarına işlenilmesinin anlamak, Derin su dalışlarında kullanılan Helyum-Oksijen gazı özel karışımlarının nasıl yapıldıklarını, analizlerini ve tashihleri ile karışım gaz hazırlanmasında kullanılan yöntemleri öğretmek,
Dersin İçeriği
Karışım gaz hazırlama metodları, Analiz teknikleri, Dekompresyon usül ve kaideleri, Satıhtan ikmalli HEO2 dalışlarında Acil durum uygulamaları, Satıh dekompresyonu kaideleri, Kaçırılmış dekompresyon uygulamaları, Satıhtan ikmalli HEO2 dalışlarında kayıt tutma esasları.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) 1) derin su dalışlarında kullanılan helyum-oksijen gazı özel karışımlarının nasıl yapıldığını kavrayabilecektir,
2) 2) karışım gaz metodlarını, karışımların yapılması ve analiz edilmesini tanımlayabilecektir,
3) 3) karışım gaz kullanılarak yapılan dalışlardaki dekompresyon usül kaidelerini kavrayabilecektir,
4) 4) karışım gazda kullanılan cihazları tanımlayabilecektir,
5) 5) satıh dekompresyonu kaidelerini öğrenebilecektir,
6) 6) helyum-oksijen dekompresyon cetvellerini örnek dalış kayıt formlarında çözebilecektir.
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Temel mühendislik bakış açısı ile, Dalış alanında karşılaşılan malzeme ve donanımla ilgili problemlerini tanımlar, analiz eder, yorumlar ve çözme becerisi kazanır, algoritmik düşünür.
X
2
Teknik resim, ve alanına özgü teknik dili kullanarak teknik iletişim kurar.
X
3
Sualtı faaliyetlerini hukuki mevzuat, biyolojik ve rekreasyonel anlamda sorgulama yeteneği kazanır
X
4
Sualtı mühendislik uygulamalarında, meslek etiğinin gözetilmesi konusunda farkındalığa sahiptir
X
5
Sualtı mühendislik işlerinde problemlerinin incelenmesinde dalışların güvenliği ile ilgili tedbirleri alır, deney yapma, veri toplama, toplanan verilerin sunumu ve temel yorumunu yapar
X
6
Sualtında karşılaştığı öngörülmeyen sorunlara çözüm bulma ve sorumluluk alabilme.
X
7
Denizcilik ve gemicilik bilgilerine sahip olma ve uygulayabilme
8
Dalışla ilgili mühendislik faaliyetlerinde, takım halinde ve bireysel olarak, sualtı inşa ve onarımlarında, sörvey çalışmalarında, batıkların kurtarılmasında veya batmamış geminin su üstünde tamirinin gerçekleştirilmesinde, arama ve kurtarmada, boru hattı
X
9
Dalış teknikleri ve güvenlik bilgilerini kullanarak dalış amirliği yapabilme
X
10
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin bilincinde olduğunu, alanındaki mesleki ve akademik gelişmeleri izleyerek gösterir, kendini sürekli yeniler, gerekli olan modern teknik gereç ve araçları ek teknik eğitim alarak kullanır.
X
11
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar
12
Mesleğinin gereksinimlerini karşılayacak biçimde bir sistemle ilgili (basınç odası, dalış sistemi, dalış planı, malzeme ve teçhizatın seçimi, kurulumu), süreci planlayabilme becerisi kazanır.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Gaz karışım metodları Konu ile ilgili kitapların incelenmesi Anlatım
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
2 Karışım ile ilgili formuller Konu ile ilgili kitapların incelenmesi Anlatım
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
3 Karışım gaz yapılması ve analiz edilmesi Konu ile ilgili kitapların incelenmesi Anlatım
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
4 Hatalı karışımların düzeltilmesi Konu ile ilgili kitapların incelenmesi Anlatım
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
5 Karışımda kullanılan cihazlar Konu ile ilgili kitapların incelenmesi Anlatım
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
6 Helyum-Oksijen dalışlarında uygulanacak dekompresyon kaideleri Konu ile ilgili kitapların incelenmesi Anlatım
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
7 Dekompresyon tablolarının kullanılması Konu ile ilgili kitapların incelenmesi Anlatım
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
8 Ara sınav Konu ile ilgili kitapların ve ders notlarının incelenmesi
9 Satıh dekompresyonu kaideleri Konu ile ilgili kitapların incelenmesi Anlatım
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
10 Gaz kaybı ve oksijen zehirlenmelerinde uygulanacak acil hal yöntemleri Konu ile ilgili kitapların incelenmesi Anlatım
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
11 Kaçırılmış dekompresyonlar, alınacak önlem ve kurallar Konu ile ilgili kitapların incelenmesi Anlatım
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
12 Satıhtan ikmalli HEO2 dalışlarında Acil durum uygulamaları Konu ile ilgili kitapların incelenmesi Anlatım
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
13 Satıhtan ikmalli HEO2 dalışlarında Acil durum uygulamaları Konu ile ilgili kitapların incelenmesi Anlatım
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
14 Satıhtan ikmalli HEO2 dalışlarında kayıt tutma esasları. Konu ile ilgili kitapların incelenmesi Anlatım
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
15 Uygulama Konu ile ilgili kitapların incelenmesi Anlatım
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
16-17 Final Konu ile ilgili kitapların ve ders notlarının incelenmesi

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
Diğer Kaynaklar