DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
TEMEL DALGIÇLIK I YSA   140 2 2 3 4

Ön Koşul Dersleri Yok
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Özgür YILMAZ
Dersi Verenler
Öğr. Gör.ÖZGÜR YILMAZ1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Profesyonel dalışlarda, dalgıçların dekompresyon hastalığı riskini ortadan kaldırmak için bilinmesi ve uygulanması gereken derinlik ve zaman limitleri ile dekompresyon usul ve kaidelerinin öğretilmesi. 
Dersin İçeriği
Hava dekompresyonu, terimlerin açıklanması, tablo seçimi usul ve esasları, dalış kayıdı kısatlmaları, dekompresyonsuz dalışlar için sıfır dekompresyon limitleri ve yinelenen dalışlar için yeni grup harfi belirleme tablosu, dekompresyon cetvellerinin seçilmesi esasları ,yinelenen dalışlar ve rezidüel nitrojen zaman cetveli, istisnai hallerde ekspoze dalışları konuları ve doğru şekilde dalış kaydı tutulması.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) 1) dalış ve dekompresyon terimleri ile bunların evrelerini tanımlayabilecektir,
2) 2) dekompresyon tablolarını oluşturan kısımları ve bu tabloların amacını açıklayabilecektir.
3) 3) yapılacak dalışın özelliğine göre kullanılacak uygun dekompresyon tablosunu seçebilecektir,
4) 4) dekompresyonsuz yada dekompresyonlu dalışlarda riskleri minimum seviyeye indirecek şekilde planlayabilecektir,
5) 5) Yinelenen Dalışları Planlayabilme
6) 6) yerine göre; dalış amiri (süpervizör),dalgıç,yardımcı,stand by dalgıç ve kayıtçı olarak görev yapabilecektir,
7) 7) istisnai expose dalışlarında gerekli önlemleri alabilecektir.
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)