DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
HİPERBARİK SİSTEMLER VE TEDAVİLER YSA   225 3 2 3 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Özgür YILMAZ
Dersi Verenler
FAHRİ BARCIN AKKOCA1. Öğretim Grup:A
Öğr. Gör.CELAL ERBAŞ1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Kompresörlerin yapısı ve çalışma prensiplerini öğrenmek, basınç odası tiplerini ve çalışma prensiplerini kavramak, basınç odası ek donanımlarını tanımak, basınç odasını opere etmeyi öğrenmek, basınç odasından dışarıya, dışarıdan basınç odasına transfer gerçekleştirmek, medikal bölmeyi kullanmak, hiperbarik tedaviye hasta hazırlamayı öğrenmek, güvenlik tedbirlerini öğrenmek, uygulanacak hiperbarik oksijen tedavisi ve rekompresyon tedavileri protokolleri bilmek, tedavi tablolarını anlamak ve uygulamak, basınç odası acillerinde yaklaşımı öğrenmek, basınç odalarıyla ilglili ulusal mevzuatı kavramak, satıh dekompresyonu uygulamasını öğrenmek
Dersin İçeriği
Kompresörlerin yapıları, çeşitleri ve bakımı, basınç odalarının yapıları, çeşitleri donanımları ve güvenlik önlemleri, hiperbarik oksijen tedavisi ve rekompresyon tedavisi tabloları, hiperbarik oksijen tedavisi indikasyonları, hiperbarik tedavi yönetimi, ulusal mevzuat, satıh dekompresyonu uygulaması.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) 1) kompresörün yapısını, kısımlarını, çalışma prensiplerini, bakımını tanımlayabilecektir,
2) 2) basınç odası çeşitlerini sayar, çeşitlerine göre avantajları ve dezavantajlarını sıralayabilecektir,
3) 3) basınç odası ek donanımları ve fonksiyonlarını açıklayabilecektir,
4) 4) basınç odası güvenlik önlemlerini ve güvenlikle ilgili donanımları açıklayabilecektir,
5) 5) hiperbarik oksijen tedavisinin kullanıldığı hastalıkları sayabilecektir,
6) 6) rekompresyon tedavi tablolarını sayar ve tanımlayabililecektir.
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Temel mühendislik bakış açısı ile, Dalış alanında karşılaşılan malzeme ve donanımla ilgili problemlerini tanımlar, analiz eder, yorumlar ve çözme becerisi kazanır, algoritmik düşünür.
X
2
Teknik resim, ve alanına özgü teknik dili kullanarak teknik iletişim kurar.
3
Sualtı faaliyetlerini hukuki mevzuat, biyolojik ve rekreasyonel anlamda sorgulama yeteneği kazanır
X
4
Sualtı mühendislik uygulamalarında, meslek etiğinin gözetilmesi konusunda farkındalığa sahiptir
X
5
Sualtı mühendislik işlerinde problemlerinin incelenmesinde dalışların güvenliği ile ilgili tedbirleri alır, deney yapma, veri toplama, toplanan verilerin sunumu ve temel yorumunu yapar
X
6
Sualtında karşılaştığı öngörülmeyen sorunlara çözüm bulma ve sorumluluk alabilme.
X
7
Denizcilik ve gemicilik bilgilerine sahip olma ve uygulayabilme
8
Dalışla ilgili mühendislik faaliyetlerinde, takım halinde ve bireysel olarak, sualtı inşa ve onarımlarında, sörvey çalışmalarında, batıkların kurtarılmasında veya batmamış geminin su üstünde tamirinin gerçekleştirilmesinde, arama ve kurtarmada, boru hattı
X
9
Dalış teknikleri ve güvenlik bilgilerini kullanarak dalış amirliği yapabilme
X
10
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin bilincinde olduğunu, alanındaki mesleki ve akademik gelişmeleri izleyerek gösterir, kendini sürekli yeniler, gerekli olan modern teknik gereç ve araçları ek teknik eğitim alarak kullanır.
X
11
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar
12
Mesleğinin gereksinimlerini karşılayacak biçimde bir sistemle ilgili (basınç odası, dalış sistemi, dalış planı, malzeme ve teçhizatın seçimi, kurulumu), süreci planlayabilme becerisi kazanır.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 kompresörler Konu ile ilgili kitapların incelenmesi
2 basınç odaları Konu ile ilgili kitapların incelenmesi
3 basınç odasını tedaviye hazırlama ve periyodik kontrolleri Konu ile ilgili kitapların incelenmesi
4 hipebarik tedavi yönetimi Konu ile ilgili kitapların incelenmesi
5 hiperbarik oksijen ve rekompresyon tedavisi Konu ile ilgili kitapların incelenmesi
6 güvenlik tedbirleri Konu ile ilgili kitapların incelenmesi
7 rekompresyon tedavi tabloları Konu ile ilgili kitapların incelenmesi
8 Ara Sınav Konu ile ilgili kitapların ve ders notlarının incelenmesi
9 basınç odası acil durum yönetimi Konu ile ilgili kitapların incelenmesi
10 oksijen toksisitesi Konu ile ilgili kitapların incelenmesi
11 hiperbarik tedaviye hasta hazırlama ve eğitimi Konu ile ilgili kitapların incelenmesi
12 hiperbarik tedavilerle ilgili mevzuat Konu ile ilgili kitapların incelenmesi
13 hiperbarik tedavi hiperbarik ünite kayıtlarını tutma Konu ile ilgili kitapların incelenmesi
14 hiperbarik ünitede yangına karşı önlem ve müdahele Konu ile ilgili kitapların incelenmesi
15 basınç odası ve iç donanım hijyeni Konu ile ilgili kitapların incelenmesi
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Konu ile ilgili kitapların ve ders notlarının incelenmesi

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar