DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
TEMEL DALGIÇLIK III YSA   232 4 3 3.5 4

Ön Koşul Dersleri Yok
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Özgür YILMAZ
Dersi Verenler
Öğr. Gör.ÖZGÜR YILMAZ1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
İrtifada (Deniz seviyesinden yüksek yerde) yapılacak dalışlarda, dekompresyon hastalığı riskine karşı uyulması gereken kurallarla, bu amaç için geliştirilmiş dekompresyon tablolarının kullanılması.
Dersin İçeriği
İrtifada fizyolojik değişim, yükseklik düzeltme,dalış derinliği ve stop derinliği düzeltmesi, deniz seviyesi eş değer derinlik,irtifada gecen zaman,irtifada dalış ve yinelenen dalış planlaması,İrtifada dalıştan sonra uçuş.Nitrox Dalış kuralları ve yöntemleri. Nitrox dalış kaydı tutma.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) 1) deniz seviyesinden irtifaya çıkıldığında insan vücudundaki fizyolojik değişimi açıklayabilecektir,
2) 2) irtifa da dalış için gerekli deniz seviyesi eş değer derinliklerini hesaplayabilecektir,
3) 3) irtifa dalışlarında dekompresyon tablolarını doğru uygulayabilecektir,
4) 4) irtifa dalışlarında satıh dekompresyonu uygulamasını yaptırabilecektir,
5) 5) dalış sonrası uçak yolculuklarını doğru hesaplayabilecektir,
6) 6) yapacakları/yaptıracakları dalışların gerekli tüm kayıtlarını usül ve kurallara göre tutabilecektir.
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Temel mühendislik bakış açısı ile, Dalış alanında karşılaşılan malzeme ve donanımla ilgili problemlerini tanımlar, analiz eder, yorumlar ve çözme becerisi kazanır, algoritmik düşünür.
X
2
Teknik resim, ve alanına özgü teknik dili kullanarak teknik iletişim kurar.
X
3
Sualtı faaliyetlerini hukuki mevzuat, biyolojik ve rekreasyonel anlamda sorgulama yeteneği kazanır
X
4
Sualtı mühendislik uygulamalarında, meslek etiğinin gözetilmesi konusunda farkındalığa sahiptir
X
5
Sualtı mühendislik işlerinde problemlerinin incelenmesinde dalışların güvenliği ile ilgili tedbirleri alır, deney yapma, veri toplama, toplanan verilerin sunumu ve temel yorumunu yapar
X
6
Sualtında karşılaştığı öngörülmeyen sorunlara çözüm bulma ve sorumluluk alabilme.
X
7
Denizcilik ve gemicilik bilgilerine sahip olma ve uygulayabilme
8
Dalışla ilgili mühendislik faaliyetlerinde, takım halinde ve bireysel olarak, sualtı inşa ve onarımlarında, sörvey çalışmalarında, batıkların kurtarılmasında veya batmamış geminin su üstünde tamirinin gerçekleştirilmesinde, arama ve kurtarmada, boru hattı
X
9
Dalış teknikleri ve güvenlik bilgilerini kullanarak dalış amirliği yapabilme
X
10
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin bilincinde olduğunu, alanındaki mesleki ve akademik gelişmeleri izleyerek gösterir, kendini sürekli yeniler, gerekli olan modern teknik gereç ve araçları ek teknik eğitim alarak kullanır.
X
11
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar
12
Mesleğinin gereksinimlerini karşılayacak biçimde bir sistemle ilgili (basınç odası, dalış sistemi, dalış planı, malzeme ve teçhizatın seçimi, kurulumu), süreci planlayabilme becerisi kazanır.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 İrtifanın tanımlanması, İrtifaya çıkışta fizyolojik değişimler Konu ile ilgili kitapların incelenmesi Anlatım
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
2 Deniz seviyesi eş değer derinlik ve deko düzeltmeleri. Konu ile ilgili kitapların incelenmesi Anlatım
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
3 İrtifada dalış planlaması dekompresyon usül ve kuralları Konu ile ilgili kitapların incelenmesi Anlatım
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
4 Eş değer deniz seviyesi düzeltme tablosu kullanarak dalış planlama Konu ile ilgili kitapların incelenmesi Anlatım
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
5 İrtifada Satıh Dekompresyonu Konu ile ilgili kitapların incelenmesi Anlatım
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
6 İrtifada dalıştan sonra uçuş kuralları Konu ile ilgili kitapların incelenmesi Anlatım
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
7 İrtifada dalış, yada similasyon Konu ile ilgili kitapların incelenmesi Anlatım
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
8 Ara Sınav Konu ile ilgili kitapların ve ders notlarının incelenmesi
9 Nitrox Dalışının Avantaj ve Dezavantajları Konu ile ilgili kitapların incelenmesi Anlatım
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
10 Eş değer hava derinliği hesaplaması Konu ile ilgili kitapların incelenmesi Anlatım
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
11 Uygun Nitrox Karışımının Seçilmesi Konu ile ilgili kitapların incelenmesi Anlatım
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
12 Yinelenen nitrox dalış yöntemleri Konu ile ilgili kitapların incelenmesi Anlatım
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
13 Nitrox dalış kayıt formu doldurma Konu ile ilgili kitapların incelenmesi Anlatım
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
14 Nitrox dalışı solunum gazı saflığı, nitrox karışımı hazırlama yöntemleri Konu ile ilgili kitapların incelenmesi Anlatım
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
15 Buz ve soğuk su dalışı oprasyonları, planlama , teçhizat ve prosedürler Konu ile ilgili kitapların incelenmesi Anlatım
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Konu ile ilgili kitapların ve ders notlarının incelenmesi

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
Diğer Kaynaklar