DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Sanayi Dalgıçlığı II * YSA   234 4 3 4 5

Ön Koşul Dersleri Yok
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Özgür YILMAZ
Dersi Verenler
Öğr. Gör.ÖZGÜR YILMAZ1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Sualtında kaynak/kesme usul ve metodları ile sualtında kullanılan pnömatik ve hidrolik sualtı el aletlerini bizzat tatbik ederek öğretmek ve beceri kazandırmaktır.
Dersin İçeriği
Kaynak makinaları, sualtı ark kaynağı, Ark kaynakla metallerin kesilmesi, oksi ark sistemi ile kesme, Mapp kaynağı ile kesme, sualtı kaynağı için elektrot izolasyonu. Kesme elektrot çeşitleri, Hidrolik, pnömatik araç gereçler ile basit ve ileri sualtı işleri, Katodik koruma ve anotlar, iskele ayağı koruma- sargı, Boru hattı döşeme akuple ve bakım, Batimetrik çalışma, Çevre ve iş güvenliği. Sualtı patlayıcıları ve sinsi cisimlerle ilgili temel bilgiler

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Temel mühendislik bakış açısı ile, Dalış alanında karşılaşılan malzeme ve donanımla ilgili problemlerini tanımlar, analiz eder, yorumlar ve çözme becerisi kazanır, algoritmik düşünür.
X
2
Teknik resim, ve alanına özgü teknik dili kullanarak teknik iletişim kurar.
X
3
Sualtı faaliyetlerini hukuki mevzuat, biyolojik ve rekreasyonel anlamda sorgulama yeteneği kazanır
X
4
Sualtı mühendislik uygulamalarında, meslek etiğinin gözetilmesi konusunda farkındalığa sahiptir
X
5
Sualtı mühendislik işlerinde problemlerinin incelenmesinde dalışların güvenliği ile ilgili tedbirleri alır, deney yapma, veri toplama, toplanan verilerin sunumu ve temel yorumunu yapar
X
6
Sualtında karşılaştığı öngörülmeyen sorunlara çözüm bulma ve sorumluluk alabilme.
X
7
Denizcilik ve gemicilik bilgilerine sahip olma ve uygulayabilme
X
8
Dalışla ilgili mühendislik faaliyetlerinde, takım halinde ve bireysel olarak, sualtı inşa ve onarımlarında, sörvey çalışmalarında, batıkların kurtarılmasında veya batmamış geminin su üstünde tamirinin gerçekleştirilmesinde, arama ve kurtarmada, boru hattı
X
9
Dalış teknikleri ve güvenlik bilgilerini kullanarak dalış amirliği yapabilme
X
10
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin bilincinde olduğunu, alanındaki mesleki ve akademik gelişmeleri izleyerek gösterir, kendini sürekli yeniler, gerekli olan modern teknik gereç ve araçları ek teknik eğitim alarak kullanır.
X
11
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar
12
Mesleğinin gereksinimlerini karşılayacak biçimde bir sistemle ilgili (basınç odası, dalış sistemi, dalış planı, malzeme ve teçhizatın seçimi, kurulumu), süreci planlayabilme becerisi kazanır.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Kaynak makinaları, Sualtı kaynağı için uygun kaynak makinaları, Sualtı Ark kaynak, Oksi ark kesme ekipmanları Konu ile ilgili kitapların incelenmesi
2 Sualtı elektrot izolasyonu, Kesme elektrot çeşitleri Konu ile ilgili kitapların incelenmesi
3 Sualtı ark kaynağı, Mapp Gaz kesme,oksi ark kesme teknikleri, güvenlik önlemleri ve uygulaması Konu ile ilgili kitapların incelenmesi
4 Sualtı Oksi ark metal kesim uygulaması Konu ile ilgili kitapların incelenmesi
5 Hidrolik ve pnömatik sualtı aletleri ile iş uygulamaları Konu ile ilgili kitapların incelenmesi
6 Katodik koruma ve sargı ile koruma uygulaması Konu ile ilgili kitapların incelenmesi
7 Çevresel ve göreve yönelik tehlikelerin belirlenmesi Konu ile ilgili kitapların incelenmesi
8 Ara Sınav Konu ile ilgili kitapların ve ders notlarının incelenmesi
9 Patlama, patlayıcı tanımı ve sınıflandırılması. Sualtı patlamaları ve fiziksel olaylar Konu ile ilgili kitapların incelenmesi
10 Sualtı patlamasının insan üstündeki etkileri ve alınacak tedbirler Konu ile ilgili kitapların incelenmesi
11 Kurtarma tahribi terminolojisi ,avantajları,dezavantajları ve kullanılan şarjlar Konu ile ilgili kitapların incelenmesi
12 Ateşleme sistemleri, Elektriki ateşleme sistemi tipleri ve ateşleme ağrızası Konu ile ilgili kitapların incelenmesi
13 Mekanik ateşleme sisteminde kullanılan patlayıcı aksesuarlar ve sempatik detanasyon Konu ile ilgili kitapların incelenmesi
14 Patlayıcı madde kullanımında emniyet kaideleri, Planlama ve organizasyon Konu ile ilgili kitapların incelenmesi
15 Sinsi cisimler, Çeşitleri, özellikleri, tehlikeleri alınacak tedbirler Konu ile ilgili kitapların incelenmesi
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Konu ile ilgili kitapların ve ders notlarının incelenmesi

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
Diğer Kaynaklar