DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Organik Tarımda Entegre Çiftlik Yönetimi YOT   230 4 2 2 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Uğur KEKEÇ
Dersi Verenler
Öğr. Gör.UĞUR KEKEÇ1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin amacı tarım işletmelerinin yapısal özellikleri, tarımsal işletmecilik kavramı ve önemi, tarımsal işletme masrafları ve ürün yönetimi hakkında öğrencileri bilgilendirmektir.
Dersin İçeriği
Organik tarım ve genel esasları, organik tarım kanunu ve yönetmeliği, sertifikasyon sistemi, organik tarımda proje hazırlama ve yönetim, tarımsal üretim biçiminde değişen kavramlar ve koşullar, pazarlama ve satış ile ilgili kavramlar dersin amacını oluşturmaktır.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) İşletme ve tarım işletmelerinin genel yapılarını ayırt edebilme.
2) Tarım işletmelerinin analizlerinde kullanılan yöntemleri uygulayabilme.
3) Tarım işletmeleri arasında üretim sürecinde oluşabilecek masraf kavramını karşılaştırılarak analiz edebilme
4) Bitkisel ve hayvansal üretim yapan işletmelerin ayrı ayrı ekonomik yapısını karşılaştırabilme
5) Organik tarımın Pazar yapısını öğrenme
6) Organik tarımda karşılaşılabilecek sorunlar ve çözüm önerileri hakkında bilgi sahibi olma.
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Organik tarım alanında kuramsal ve uygulamalı temel bilgilere sahip olabilmek.
X
2
Organik tarım alanında öğrendiği bilgilerin doğruluğunu, güvenirliğini ve güncelliğini kavrayabilmek ve değerlendirebilmek.
X
3
Ekosistem, biyoçeşitlilik ve sürdürülebilir tarım yönetimi, kırsal kalkınma, tarımsal planlama ve tarımsal teknoloji kullanımına yönelik gelişmeleri ve bunların insan hayatındaki etkilerini anlamak.
X
4
Organik Tarım Kanunu ve Organik Tarımın Esasları ve Uygulamasına İlişkin Yönetmelik hükümleri doğrultusunda organik tarım işlemlerini sürdürebilmek, yapabilmek, üretim yapabilmek.
X
5
Organik ürünün nihai tüketiciye ulaşıncaya kadar olan üretim aşamalarında karşılaşılabilecek sorunları tanımlamak ve çözüm önerileri geliştirmek.
X
6
Organik tarım alanında sorunları tanımlamak, analiz etmek, araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm geliştirmek ve uygulamak.
X
7
Organik tarım alanında karşılaştığı problemleri çözüm üretebilmek ve hem bireysel hem de ekip üyesi olarak almış olduğu sorumlulukları yerine getirebilmek.
X
8
Hayat boyu öğrenmenin önemini benimseyerek mesleği ile ilgili gelişmeleri takip edebilmek.
X
9
Organik tarım alanında araştırma ve sorgulama yoluyla bilgiye ulaşabilmek ve kullanabilmek.
X
10
Organik tarım alanı ile ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme ve toplumsal, kültürel ve etik sorumluluk bilinci ile projeler üretebilmek.
X
11
Temel yabancı dil bilgisine sahip olarak alanıyla ilgili bilgileri takip edebilmek ve gerekirse meslektaşlarıyla iletişim kurabilmek
12
Organik tarım alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanmak ve organik tarım alanının gerektirdiği düzeyde sözlü ve yazılı olarak iletişim kurabilmek.
13
Organik tarım alanında araştırma yapmak, elde edilen bilgileri değerlendirmek ve proje hazırlamak, uygulamak ve yönetmek.
X
14
Organik tarım ile ilgili gürev ve sorumluluklarını bilimsel, kültürel, etik ve yasal mevzuata değerlere uygun yapabilmek.
X
15
Organik tarım alanında sosyal adalet, kalite, kültürel değerler, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olmak.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Tarım işletmecilik kavramı ve kapsamı Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Bireysel Çalışma
2 Tarım işletmelerinin genel özellikleri ve diğer işletmelerden farklı yönlerinin açıklanması Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Bireysel Çalışma
3 Tarımsal işletme ve ürün yönetimi Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Bireysel Çalışma
4 Organik ürünlerin ekonomik yapısı,Türkiye ve Dünyadaki durumu Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Bireysel Çalışma
5 Organik tarımın ilkeleri ve yasal tanımları Türkiye de organik tarım pazar yapısı ve işleyişi Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Bireysel Çalışma
6 Tarımsal işletmelerin çalışmalarını etkileyen faktörler Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Bireysel Çalışma
7 Tarım işletmelerinin sermaye yapısı. Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Bireysel Çalışma
8 Ara Sınav Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Bireysel Çalışma
9 Tarımsal işletme yönetiminin temel ilkeleri; faktör-ürün (azalan verimler kanunu), faktör-faktör, ürün-ürün ilişkisi. Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Bireysel Çalışma
10 Tarımsal işletme yönetiminin temel ilkeleri; kar maksimizasyonu ilkesi, eşit marjinal gelirler ve fırsat maliyeti ilkeleri Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Bireysel Çalışma
11 .Tarımsal gelir, saf hasıla, işletme masrafları, gayri safi üretim değeri ve brüt kar. Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Bireysel Çalışma
12 Brüt karın önemi, işletme faaliyetlerinin seçimi, faaliyetlerin gayrisafi üretim değerlerinin hesaplanması, faaliyetlerin değişken masraflarının hesaplanması, brüt karın hesaplanmasında dikkat alınan temel ilkeler. Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Bireysel Çalışma
13 Bitkisel ürünlerde maliyet hesabı ( yıllık ve çoklu yıllık bitkilerde) Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Bireysel Çalışma
14 Hayvansal ürünlerde maliyet hesabı Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Bireysel Çalışma
15 Genel tekrar Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Bireysel Çalışma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar