DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Bitki Koruma II * YOT   140 2 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Hülya SAYĞI
Dersi Verenler
TeknisyenGÜL SATAR1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Türkiye'de arıcılığın durumu, kovandaki bal arılarının yaptıkları işler, arı ürünleri, nektarlı bitkiler, arı hastalıkları, tozlaşmanın önemi, organik arıcılık kurallarını öğretmek.
Dersin İçeriği
Bu derste genel olarak arıcılık, kovandaki bal arılarının yaptıkları işler, arı ürünleri, nektarlı bitkiler, arı hastalıkları, tozlaşmanın önemi, organik arıcılık kuralları konularına değinilecektir.

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Organik tarım alanında kuramsal ve uygulamalı temel bilgilere sahip olabilmek.
2
Organik tarım alanında öğrendiği bilgilerin doğruluğunu, güvenirliğini ve güncelliğini kavrayabilmek ve değerlendirebilmek.
3
Ekosistem, biyoçeşitlilik ve sürdürülebilir tarım yönetimi, kırsal kalkınma, tarımsal planlama ve tarımsal teknoloji kullanımına yönelik gelişmeleri ve bunların insan hayatındaki etkilerini anlamak.
4
Organik Tarım Kanunu ve Organik Tarımın Esasları ve Uygulamasına İlişkin Yönetmelik hükümleri doğrultusunda organik tarım işlemlerini sürdürebilmek, yapabilmek, üretim yapabilmek.
5
Organik ürünün nihai tüketiciye ulaşıncaya kadar olan üretim aşamalarında karşılaşılabilecek sorunları tanımlamak ve çözüm önerileri geliştirmek.
6
Organik tarım alanında sorunları tanımlamak, analiz etmek, araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm geliştirmek ve uygulamak.
7
Organik tarım alanında karşılaştığı problemleri çözüm üretebilmek ve hem bireysel hem de ekip üyesi olarak almış olduğu sorumlulukları yerine getirebilmek.
8
Hayat boyu öğrenmenin önemini benimseyerek mesleği ile ilgili gelişmeleri takip edebilmek.
9
Organik tarım alanında araştırma ve sorgulama yoluyla bilgiye ulaşabilmek ve kullanabilmek.
10
Organik tarım alanı ile ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme ve toplumsal, kültürel ve etik sorumluluk bilinci ile projeler üretebilmek.
11
Temel yabancı dil bilgisine sahip olarak alanıyla ilgili bilgileri takip edebilmek ve gerekirse meslektaşlarıyla iletişim kurabilmek
12
Organik tarım alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanmak ve organik tarım alanının gerektirdiği düzeyde sözlü ve yazılı olarak iletişim kurabilmek.
13
Organik tarım alanında araştırma yapmak, elde edilen bilgileri değerlendirmek ve proje hazırlamak, uygulamak ve yönetmek.
14
Organik tarım ile ilgili gürev ve sorumluluklarını bilimsel, kültürel, etik ve yasal mevzuata değerlere uygun yapabilmek.
15
Organik tarım alanında sosyal adalet, kalite, kültürel değerler, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olmak.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Fitopatolojinin tanımı, bitkilerde hastalık kavramı ve hastalık evreleri Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır.
2 Hastalık belirtilerinin (simptomların) sınıflandırılması Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır.
3 Bitki hastalıklarının sınıflandırılması Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır.
4 Hastalıkların oluşum aşamaları, virüslerin ve bakterilerin genel özellikleri oluşturdukları hastalıklar ve belirtileri Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır.
5 Fungusların genel özellikleri ve sınıflandırılması Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır.
6 Hastalık patolojisi ve epidemiyolojisi Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır.
7 Hastalık ve yabancı otlarla mücadele yöntemleri Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır.
8 Ders tekrarı ve ara sınav Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır.
9 Böceklerin genel özellikleri, yararları ve zararları, vücudun dış yapısının özellikleri, böcek morfolojisi, böcek başının yapısı ve parçaları, anten ve ağız tipleri Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır.
10 Thoraxın bölümleri, bacak tipleri, kanadın yapısı, abdomen uzantıları ve işlevleri Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır.
11 Böceklerin anatomisi, iç organlarının yapısı, kas, sindirim, sinir, dolaşım, boşaltım ve üreme sisteminin yapısı ve işleyişi, böceklerin duyu organlarının yapısı ve işlevleri Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır.
12 Böceklerde üreme, gelişme ve başkalaşım, böcek ekolojisi Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır.
13 Böcekler ile savaşımda kullanılan kültürel, fiziksel, mekanik, biyolojik, biyoteknik ve kimyasal savaşım yöntemleri Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır.
14 Böceklerin sınıflanırılması: böcek takımları ve genel özellikleri, Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır.
15 Böceklerin sınıflanırılması: böcek takımları ve genel özellikleri, Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır.
16-17 Final Sınavı

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar